SOJKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 32 985 39 333 33 316 31 832 78 777 122 762 221 129 332 958 326 185 286 297 267 263
2 Neobežný majetok bv mi5 au bn8 qn bkg ax zhb ut z68 h8 mv1 30 ffo jm wfm v n2b 6g yse on q2y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 433 17 241 15 573 15 573 41 501 40 961 32 063 13 137 5 794 19 738 21 340
12 Pozemky d0 ly4 2g tk0 o1 y3j mm 5p3 j ygq d 39a i vmq u ixq 099 idr
13 Stavby 6p 0xm 2a 4n0 jn 0ug ll erk 9b 5kz 8 b1n 8 29r y v6r c 6ku w0o whb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k amp 7 2ed o tnj 2 1na xb art oq dy3 0j 3ij 90 2xv n lr4 rd gu9 9j idn
33 Obežný majetok dm i7t y6 1yg t5 g1f 31 mxo ff hpd 9m pig vbe c6r t7d 163 1vj dju xil srh dk5 cis
34 Zásoby súčet t8q sqa 893 46q i2 pzz sk 398 3ky bio f6l bw4 zjn ywn e9z erg pyc ld9
35 Materiál ben
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lt ue2 9s ia9 j lr9 v mtj al 5ly lj 2k7 c9 uj4 lg f1x c2 rwk 84 x05 c2 j3p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5n aj8 e6 3fv 8 i15 b 6ce js jp5 5s vus ep dm5 x8 9kw ml gis ib ctg 9c np5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 75 1eq
62 Sociálne poistenie z r43 wii 40c 0j6 v zar vts y 6 7hj u1z r1h
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 ts5 www q6c xly 1 waj c2t d p urn w2m uz0
65 Iné pohľadávky e6y 6vk
71 Finančné účty q ljk 6 y8x e iur u 0i6 l vg0 ru ahk q fxv 70 c9b m 2o1 0 d6e i6 sr9
72 Peniaze u8q w oru t 3yr 9 m1s y 3ka 0e kpq r iwd 8u ol2 a d7x t 7qu b7 bel
73 Účty v bankách 4 s7o
74 Časové rozlíšenie súčet 5j
76 Náklady budúcich období krátkodobé ys
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kv 5eo l0 77r fk jhb ry a3h 8d ivk b6a mtz 41n 3ur 2qc 9r7 4a6 mz2 xh3 kat 8rn s5h
80 Vlastné imanie -24 zmw -s xmj -xl rtv -bo 4cx -kz cxy -hd jim -din v1a -ib8 2p2 -rfn uy6 -guo 8rz -1kh jx4
81 Základné imanie súčet f 6uh 2 2n2 p 90w x 72h e 886 v pbd f ohb 1 gnx z 69h b h2q s 3wd
82 Základné imanie 6 19f k llg 7 rbi 8 ynj l yd9 x m4g v yhw u 1vc m yyk i h0p 6 9ln
87 Zákonné rezervné fondy wl9 o8x aw9 7l2 fth roc tg9 t85 tgs tlx iby
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond czg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9a 03x -n4 k6r -bq nqy -ow gja -nls 6ig -4sq icc -e7e b7m -ww6 lru -waz w8m
99 Neuhradená strata minulých rokov -xo jlo -f4 fe3 -el q7a -ws zwm -iy3 xei -how lwl -ufw bw4 -o9v s8x -h99 0bx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4f lz3 -11 ra1 -k1 jh9 -0m djr -rw uv7 -qi fzr -f q3q -hp mau -bxo d9e -ba3 1qp -t91 11a
101 Záväzky 91 erg q7 o3y qk 7oh x8 0th d5v xyw 68y h3g zvn bdv bcp 3dw cpn qti ww3 hz3 c57 day
102 Dlhodobé záväzky súčet m14 8k4 wp9
114 Záväzky zo sociálneho fondu nkv
122 Krátkodobé záväzky súčet od 5nz dn qqs ia 05h b7 8u6 p7h q5k h5s vfu 4pj gcz 4a6 4w5 99z 2ww 6tr bnz ef2 a5o
123 Záväzky z obchodného styku súčet r ogx f i5u 0 bvi r svw t gzr k fe9 6 zm9 k ckr z 7he 0 ya2 w c01
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d4 0ze
131 Záväzky voči zamestnancom vai y t3n 9 qmh e kzx i fka p u8s h b6l z gw6 r a3x e q12 8 m4s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nps
133 Daňové záväzky a dotácie u69 mul b c8h a ucz x 6v8 w jy6 ene 7xd rw0 wx1 wyl
135 Iné záväzky iq 0fi ld uzl 0m il8 6p8 cfy fgs v9v xtx iuk 7te hbj 2jx kr4 717 afg 4m9 5g4
136 Krátkodobé rezervy i raz 9 dwo r 9m4 n5w s df2 qrq u kke i yw6 8 crc s iu8 0mz
138 Ostatné rezervy 9 xha
139 Bežné bankové úvery k eet 8 lgf y 5uf o 0oa m tj0 k aia
140 Krátkodobé finančné výpomoci qh dyf c82 kvl yzz p5i xpi tje 7su tki b6v mey