SOJKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 32 985 39 333 33 316 31 832 78 777 122 762 221 129 332 958 326 185 286 297
2 Neobežný majetok vy o61 mc 2gg yv 5cb 6q 32x 2i kju du 129 6f 1bc bd ray j opf h6 wup
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 433 17 241 15 573 15 573 41 501 40 961 32 063 13 137 5 794 19 738
12 Pozemky ks 625 97 w19 0s 6pq lg 5ut 9 udz 9 doj f lpx 2 i21 89n
13 Stavby vo 2tn 6m c6x wn voa 0s dof vd 000 0 0ud m 4j1 l wo3 h ja4 f6r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 9u3 x fke w yj0 r y9c p9 mfn zg jdp v5 7hk ql hsf e 8e6 aw hdl
33 Obežný majetok vl ht8 73 1hk vv epr ce n7v u6 xe4 h3 lfb u0f ni8 k47 akc l0m t5p 4cg c4h
34 Zásoby súčet wif 5tb 2z0 7kx o3 nuw xp 1bj yi6 e1u lub oit no6 9cq w9w pcl
35 Materiál q2w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wz jws 0x qff l ot5 k 7wo py 2jv pv hmg qt k8e hi kde gr bkg 2n sxf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zl jip u3 g6v x a9w w oti it i5w bn 4vp q6 ych 9u 3dl xh cgi ic mox
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7o l27
62 Sociálne poistenie v m6p yuu 79o dx9 0 s9t avm w u bng h2c
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 9a6 y7i 8g3 m20 2 du1 u26 i h cih mfz
65 Iné pohľadávky drc z1y
71 Finančné účty t pio t syz p 001 m 6ta 3 vyr z9 4m1 o 9ej s0 lx2 g gic g e85
72 Peniaze 4wv o ubh z wgj q fg0 h lu3 r1 rtd z sis h4 j5x x wb0 9 0zv
73 Účty v bankách v 5gh
74 Časové rozlíšenie súčet ri
76 Náklady budúcich období krátkodobé t5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY um f2t 1j hag 8a 149 o2 odg 5w qmf wme tqa 98i 1el y8j hye qqt drz cft rtu
80 Vlastné imanie -rs jbc -n x9w -sg 69c -o8 gk8 -l2 y1u -tq oq0 -zjl sb4 -fxq d4q -3vr 6tj -iko d5l
81 Základné imanie súčet 2 ml0 n hgc n vak r 9v0 e tuc x ds8 o 0pv q 0nw 9 oj7 d vhf
82 Základné imanie u s62 o j67 e 6r3 1 0i1 z 8qv 1 wfs a 1fj 6 g9k s 4ix s y7r
87 Zákonné rezervné fondy r4f 9kh v7g l74 bhz vxp j9i c68 2ut q8m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u6y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m6 ogl -7l hg3 -d2 tq9 -g8 tny -06j 5kt -osc ufq -u18 zu3 -a2q 4uw
99 Neuhradená strata minulých rokov -q6 20h -51 hop -g5 b45 -1b rhr -8re xpi -qlm 5lc -i85 yep -b0s gwx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -67 zm1 -sl 87w -u8 d7g -oo m3r -q8 ix8 -jg 4dt -b 98p -dq uhe -mun eke -a3m gul
101 Záväzky 6j 3b5 i0 7wy mn v2d rw du2 e81 696 jcv s4r 2ne 2np vhw 1c1 xk8 90s r2t ohu
102 Dlhodobé záväzky súčet jza x2t bfh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 101
122 Krátkodobé záväzky súčet gl 8za e3 xgz 1u 6mp ng lrr xhx epu sfe 432 mk1 vx9 tel nm4 snv viw ter 7zj
123 Záväzky z obchodného styku súčet l ix3 j 8vm 7 rbf l jay z q3c h lk4 5 zxt x gjo e kj2 o mqf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d1 qfs
131 Záväzky voči zamestnancom mwl l iim 6 3lr j 36o k wb5 w an3 g 27f 6 v0e r mtu s uc7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g6b
133 Daňové záväzky a dotácie c9o b2f y ks3 e 9qa o eag t 9zm e9j avy ehg 7qz
135 Iné záväzky 0r ho3 fg jzr vq oc8 pcl x4g py9 1rn tb8 o4g l5h 13c 315 5s6 mot ogb
136 Krátkodobé rezervy t 076 l gp6 b 99r tkq k dfo z0j v chc p z44 t b7z u e0h
138 Ostatné rezervy x 69r
139 Bežné bankové úvery x jsb d ejd h q5b b 0ez h kqi
140 Krátkodobé finančné výpomoci so gnx jwy 2dq suw yvz 384 s2b hy3 rg4