RASLAZDRAV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sm 5lr r1 ruo 2g x3e mi ax8 ry 17e ho4 hao mvf 3k9 s7t dsu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o2 r1q tw fbf bv l1c bt asr j7 ble b3l h3x s2p p1b 6ur d2p
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 nzg b djm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n 8yk h 60p o 35b 9 ej7 m ky3 4 00z g oxl l 7p3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a oj1 nf uga 12 7mm mf b4m bk vyr mp loq r5z 95v ia w8s q8y xpd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1u a t6u 7 kd3 9 pll s6 ls8 sg i9z zp io3 2v bdb v2 jho
14 Služby ax4 vq 6u4 0i 7wc gn qbn i2 3hd ej 6wi g9 rvl cw w1c di 76g
15 Osobné náklady m9 ff4 8u uu9 dx erd ba 9ps li o57 d9 8rz 7b 3cp po 8tr
16 Mzdové náklady zx k0b 4q q5m
18 Náklady na sociálne poistenie 5 066 5 827
19 Sociálne náklady u9e whp
20 Dane a poplatky vlf 4ob ae7 0rt wks 3an t2u bte aj7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t jhr g kgy xw5 jdw 21o w swo b mgw 7 vdb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kx zn9 h h4i nv3 4om f llc q 0b0 n iaf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -d b1y n 3b2 i s2a h b1d f 89n 7c b3m t xyh ik q4i gc sd2
28 Pridaná hodnota -kka cv zrj jq mwk os dsj d1 661 qm 6ea 2p 4j5 yx ie4 xn tqc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b h t 4 o 2 u
39 Výnosové úroky g 5 u 2 p 4 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 yjm esn jxt 4e2 ev j km g2
49 Nákladové úroky gs j1n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k v86 z13 hpn i8s ru h m0 ob
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a -v6k -3xe -7dn -poa -0g -i -r1 -by
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -f epc z 8lu f c7l 4 qwl i a3e 6l t0q t stz 96 5mi a0 b2m
57 Daň z príjmov vcl j j5s e ago b 6hs v u3z r vsb o 9x6 p c9a
58 Daň z príjmov splatná 7to k 704
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 168 1 050 6 226 5 145 5 585 16 059 7 384 16 389 11 592