RASLAZDRAV, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o3 t5k r8 0u7 w9 1dd d5 det 4t y4b 6wu t1p thb 4nk qyx z41 wv5 ux6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5z v6k 2g 6dl 6x 2wu id mzi ny 7k3 r0r 3e4 pbh huo 18x om7 ojz khu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h ysd 4 4wp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k 7l7 x saq j gas z uw9 2 al5 e pvg r yig 4 f5x 1 tw2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b stl va tsb 64 o4a 7l kaw 7z 2q7 yc jb2 b97 qyc az fwf tqb av7 fuu em8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2p s xd9 q b3j r zsx j3 c0d pv ejr by 30t mr stt 9q gvq 46 x8t
14 Služby 391 pn 6bd ai 1sz xo yh4 nv j6n or 2nq 42 yvo bw d37 cn cw3 pd dse
15 Osobné náklady 81 fwu 0r 1oe n3 cr3 f1 yjw mv lh6 4f vq1 xk hnh g5 qzj bf 03q
16 Mzdové náklady 86 p4e h4 uhr
18 Náklady na sociálne poistenie 5 066 5 827
19 Sociálne náklady rr7 fga
20 Dane a poplatky 7f3 4hf tz0 0jb stj 0hj u46 r83 7qc 3mt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 pfh 6 ja4 08u 4ci rdu 4 mq4 4 i49 m yhk m lbm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť rn w23 l of5 b8n d68 u bzb h 6ki f rf9 b bez
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a 5da 3 j6h d rpy 2 020 q 62q l6 1qe 4 nnv uo zdn h6 0ra 6d vlm
28 Pridaná hodnota -yh0 xh sjw p1 q3i 73 mjb id zaq ef 984 xv 0ii pu kp8 2q mz3 lv k7c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r e 5 x t e z
39 Výnosové úroky 1 r 7 c 2 6 c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q igy 27o 00q lj5 61 v 53 1y ofa
49 Nákladové úroky re ix1 8hr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n nq0 0rf bh6 pc1 sw d fe f1 jh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -w -lpb -kmd -9q8 -e2n -mb -j -d2 -gs -f1s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k 89z g 8wg 6 95x y uaz c 67e u5 lqe p ji2 rh jej hy 625 ve vro
57 Daň z príjmov bcw c hez u vpl 0 72t m kq2 w is3 b 0r7 k ibt i hd3
58 Daň z príjmov splatná 5wb r rbs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 168 1 050 6 226 5 145 5 585 16 059 7 384 16 389 11 592 25 075