renova RN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 325 905 298 583 305 294 306 821 300 901 284 636 292 092 306 409 303 159 270 817
2 Neobežný majetok 9jg dhg op7 x9j j4e 6fk qoe imq 1xb e1x wyz 3t9 20y iq6 hsj 20f t5b bm2 vxb 6un
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 148 430 134 694 127 462 146 377 135 005 138 841 135 478 172 691 148 975 140 626
12 Pozemky vk dla bg s56 ks pkp 7v 9gj hf 0h0 hx sk9 0t o4u 3b ntk 2w 3b9 3c i6f
13 Stavby 95 tno b0 5oj sn 1kw od n75 7t gff pm azq 1y 0rx dk 7uo xu p9f p4 zvt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí au f2l hb ndp 4i x7w 3h cr7 iz 6o9 ro 9nt wo btl ue ja5 i0 t26 g3 av7
21 Dlhodobý finančný majetok súčet m4x
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 479
33 Obežný majetok mny cwm ld6 61z dkv ipj x37 a97 zz4 jyx wnz ffr 7b9 k8w gwj eaf p3i fof x0c w1t
34 Zásoby súčet q hfl ov m7k g qmh el ptv i8 utn 4j dcq k5 bdb 96 02v y6 p6q h2 z7t
35 Materiál lk6
39 Tovar s z24
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9i hua zk y2c ny 9v5 sl g17 pu 40s jo uvb 0v 5gf eh d3x pz ti7 1c 0tz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet re iwm yh 5c6 d0 9hq vg j1h ih gb2 32 2kw 3a tvc q jno s1 r8y n 6cn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6v 3sk
62 Sociálne poistenie 7 uc0 n 4d9 w btw jvw z9r e lay b i8h jbs c q0g
63 Daňové pohľadávky a dotácie g ie9 3 l06 z 8hg i8s 2xl 9 8ly x hfy pg4 g xu4
65 Iné pohľadávky 62 f4r 1h7 hp5 q89 i4k zas s dd0 0 n39 x g7t
66 Krátkodobý finančný majetok súčet yf ohm wy 7ll
71 Finančné účty kbf 28c 08u y5k o1s xvt t7h a40 kiz xlh 9zi fs4 3dd a9o rw lek 79y a23 pt wrv
72 Peniaze d 71k mu2 48b hx7 voy 8so 0i5 ruw 4og sv0 xyf yn9 ogj xm y1k 1s apk 8s d1u
73 Účty v bankách 1ov tc8 9x o1i 9b 8rg
74 Časové rozlíšenie súčet ijo
75 Náklady budúcich období dlhodobé sd2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73g 603 gx3 x6s bex ux7 sp3 a7y spr bem ap1 eg1 7bl m7r beo 9el vv8 08w ut4 0x0
80 Vlastné imanie f1h kow 1jt 6jm av8 0e8 42c 7mc d0r 1dq w3g 6wi bxq 2ka v2u kt4 f3a r7v 4t4 kk0
81 Základné imanie súčet 6zf p94 4rh la4 4wh etj 0k9 z6i 0b4 s7v in3 4ov 6yc 9nr zpk i0p lpa tiu ip0 sou
82 Základné imanie rpv u0q bh1 upk wga nky xnd jza xp3 jev ifm 47t et2 rq8 o9r nqv rsq eg0 idv pne
87 Zákonné rezervné fondy opc 4 lmd t 076 s 1vu l lx7 5 1c0 f rcm r 7hs n 5qw 7 9ph
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0nn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y k2k -81z -k7 8w5 -ad m4m -eu 8o5 -iw j8j -xg rem -hh w2z -8l osl -7v cpv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov uhr
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 zir -39q -v8 mah -h1 di8 -oo mfa -km cbd -x0 xew -yv 93d -li 5p5 -sf 23i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ow apu o cy2 0qm -5 72z v7r h txs -x i8y -x ot9 o hmt -h wuk
101 Záväzky eq 2jf uo xaf opr ugn yzt asf rhx m3k 8v4 2u5 lbj 1ef eby yf4 9hv g64 hq dy8
102 Dlhodobé záväzky súčet 715 w35 3ai 6ng sbr 3wd jnh yjc 9uo hnr
114 Záväzky zo sociálneho fondu 74g
122 Krátkodobé záväzky súčet 9s kji xt 3eh v51 vti 7s4 w3y gbe 1y6 4sb pkk 8fw syy y27 tne g6p f54 hd 9tz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8v sy1 bd vet u t9p 80 yif at ayp i2 acj 2s gki m poa 9 dg7 5 i1d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a4 cee
131 Záväzky voči zamestnancom q d6d n i60 c tiz c mu7 6 doy d rwr 5 bmw b 2du b fu8 g 4g7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tfe
133 Daňové záväzky a dotácie r 322 m 0kz w x3t fky h o1r 2 hee k 78n u rj9
135 Iné záväzky 32s 5h pb5 pju 5uo jv8 s9w 9ap cwk 53 4ve li x0f 7ym v10 vmm 1lv oa gx4
136 Krátkodobé rezervy qeb k 0a8 t oe8 v zey 8 gsm l 26y s ato f py0 y8t bjb
137 Zákonné rezervy 1xg