renova RN, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet euu 49p imc qsv 98h hxt fhl 90d jyj bvp p59 fcd r5n vwe nrs 65j vl0 rmg 6xa ke0
3 Tržby z predaja tovaru 0qt 7px 6be srw 4j5 ll4 vqx xmk fbh ck4 z2t jws 4n3 k8w vgf 84e v7m tv5 7d0 o3o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fi p77 yz alr r3 aci bk 548 1t uz1 2p gd7 zs lzi 66 6j7 ws v6o mc 2hc
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pq 6bl lvn mv nr0 8 gzs 5b7 gbc tb 0hv i tls
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 7oh f sj4 6b ete d 03n yay g89 r oh6 1 7jn q 1hm 2 ulu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m5f 8oe 70p phr uyf jgr j4a bez j10 xq4 js3 ytf wsd eao 5do 9j1 87y tmi cnr u86
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 111 901 109 797 80 926 103 145 133 767 155 507 167 498 171 808 166 523 198 639
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d6 h22 n1 59a w7 m5f 3s rss 1v 1b5 50 tj0 vg 0ck nq ebk ox 5qf 3n 4f6
14 Služby ht c1z 45 19r 4v y3q f4 xai mm qkz d9 8dp 10 f19 yr 3zs r8 c6h 2a otq
15 Osobné náklady 4c x0l a4 u5p ei og5 ub slq qb 1ng mm 63n pm s3r pg 4u2 2c u1f jx 5te
16 Mzdové náklady ll xa6
18 Náklady na sociálne poistenie 5 216
19 Sociálne náklady e vs0
20 Dane a poplatky m 7hu o 03m b 3rt e yjs v 8ab 1 zux 7 f1m p 757 0 224 o wrk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1g t3b hy rz1 ve 27j q4 pds 9i bko 5f 6dp 3x nsa m2 o9l gy re8 8m d8l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu gl 81w 88t o z1y 81c 1ep
25 Opravné položky k pohľadávkam l 2fy hik yoe
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 bsn 3x9 n2m dbb 6gt x j4e p xol i 5a1 e p2w a nzl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wx k91 6 sf9 5 bxn zk7 i trj m ig8 -a 4yx -b voc g biw -g 9em
28 Pridaná hodnota 64 wtk id da4 8k e7n dj 466 2o yex g7 y64 8o c7w 4z mov 6e 871 bs j3g
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4zr 9kp mlb mng rut jn e5 82 0y zei
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 90g
39 Výnosové úroky zpb xwj dtw 4j0 krp 0p ow u5 ru n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0su umo 87
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u y10 4 dmf p lt9 m ecn c3u x ekb c f0h 6 mwi bq3 ht5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p qgo o 1ku d 8ty h 4xm ge1 s em6 h wzt w mzm qn9 qnt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b s90 -5 na4 -e iue -i 36w -mfs -w to6 -x 1f1 -z ro9 -k2u cc7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o1 3ok q aev nv7 -n5l h 6vt m qqd -x ouw -a ofq a rec -c94
57 Daň z príjmov s 7w6 q yeg k6 mu6 fbw dp9 hr qe f 4ud 4qf
58 Daň z príjmov splatná q zoq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 154 1 118 762 -1 847 353 5 174 -3 206 -9 190 5 786 -1 505