ARMATÚRY JAFAR, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11327/P
Dátum vzniku
27.08.1998
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 972,00 €
Predmety činnosti
 • výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A (od 9.1.2002)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu: a/ nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva b/ tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 9.1.2002)
 • kopírovacie služby (od 9.1.2002)
 • sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 9.1.2002)
 • organizovanie a usporadúvanie športových a kultúrno-spoločenských podujatí (od 9.1.2002)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 27.8.1998)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 27.8.1998)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 27.8.1998)
 • organizovanie a usporadúvanie výstav (od 27.8.1998)
 • vývoj, výroba a servis priemyselných armatúr /mechanické časti/ (od 27.8.1998)
 • strojárenská výroba a montáž /mechanické časti/ (od 27.8.1998)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.4.2001.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.7.1998, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • úplné znenie SZ
 • podpisové vzory - J.Molnár, P.Kuchár
 • účt.záv. 2001
 • účt.záv. 2003
 • účt. záv. 2002
 • účt. záv. 2004
 • účt. záv. 2005
 • dodatok č. 2
 • zápisnica z MVZ
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • dodatok
 • dodatok č. 5
 • zápisnica z VZ
 • podpisový vzor prokuristu - A. Witold Kordyš
 • účt.závierka 2009
 • účt.zavierka 2010
 • účt.zavierka 2011
 • účt.zavierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
04.12.2019
Domény