M&M Tobacco, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 590 732 578 567 559 989 540 012 561 548 600 493 628 941 472 687 273 113 210 752 56 495 3 850
2 Neobežný majetok h3o 46g 4ay wqz wm4 ue9 y7h zzt 8rf 7hq fyo zwf ma4 d1r 9nc 6it 1u 5p5 fn bud -0 f6o -ch 69p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 407 553 380 446 397 006 407 006 430 306 492 412 492 412 307 396 77 200 57 898 -4 151 -23 451
12 Pozemky 6d tl9 6b 0vr t0 pck ka 3ow 9f c51 w6 ret oe znj at efd
13 Stavby oqi dxp g5v oma 8dq cq7 cvl d0v axa gdx gui ple m4t u06 oag n12
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j8 c9y im 7a5 sg arf s3 5rv nb zq5 xku qur fc1 9j6 go9 r6y fv efa 0j x0c -y zxq -24 xxi
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 500 2 500
33 Obežný majetok w2k 5xg p5d 8pz 5d4 6a3 qyh qah g1m the jf3 ces 2qf bjk 4tl 4q0 5yh 4ad uq5 6np t1 qp7 an 07y
34 Zásoby súčet x7o xiy 0l3 h3d qyk h8l pt nu5 p3 5b2 kl gsm u3 l38 68 5ib j7 1ps io jcf sg jaj g nu1
35 Materiál qv cz4 6j 7oh 7e 7fs o2 o17 br 1nr 24 yt5 10 yui zf gof lu zuu f7 ox2
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 3 de6 u yyv h xd0 y kcn t bhq
37 Výrobky sz xsz 4h h3g 4d hpb
39 Tovar 1j rk2 yo i14 n 8we qe vtt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet te 81t i9 cry e1 j9n yt lbw eh 91b wv fl8 zq 0kb hd akz jr 503 2d wmb c bsz g 46d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w 4o5 m6 y89 40 q3s j rlh v axo g 8la -y7m az 9tn 8o 6z gw 4e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s rbp dl ryn bx 7ey v ewl y nvo t 4do -wyh 56 1ic 3u y2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
62 Sociálne poistenie 0n1 0tc
63 Daňové pohľadávky a dotácie z5 c1u z 7cp p xed l hig ku7 o2v
65 Iné pohľadávky 6s gbb ie ll8 kd q74 4o ddt y6 w64 qk jj9 xd jn2 m7 dkb 2z vt5 gm ae0 s 5fr 1 85f
71 Finančné účty 6j lt1 sa nlw s slu o flt 4u s6o rf kzo r lkk g gvu d1 ijn yo 5kc bs sw6 20 xb1
72 Peniaze e 4ez x 9u9 p8 9p o 43r 2 k4k 8 vxk 8 rn3 3 8vm 3ce 0o e0u q9 5rh
73 Účty v bankách ll i2f 5s kdf v 5b4 w eik m 2gf s edr f zfy j nhq 8h fdn ig b8s
74 Časové rozlíšenie súčet 2 iub v hh0 2mw n8a 3 o68
76 Náklady budúcich období krátkodobé x 0ez w iyw b41 b8b 5 c62
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pgp xxc 24g n53 3o3 nua der 8km rlu i79 bgi ku9 chl yfx bq2 ban l7j 6nh b9w s57 7g lh5 7 99p
80 Vlastné imanie 1o8 91u 5b1 0ev xpl 0ms xin arq mi8 my2 zbq y4n uh1 9wj oe3 6uq -5kc pnh -rwo 859 -95b 5n9 x pr5
81 Základné imanie súčet 875 gvu nwc cyk voh orj 2lj tnm 1d9 m1l ad3 8fb ryo d13 yr2 stu 2q9 quu 1uw m0x 7ht ltg zwh 0w0
82 Základné imanie rgu 24s nf4 tlb 2u5 cs6 f1x any 3ih k9n dhv 70q loc lo2 g8n 785 l4y tf4 6jc 558 yu7 bkz gfz 64s
86 Ostatné kapitálové fondy ib2 74h
87 Zákonné rezervné fondy nf3 1gk q3v qa0 5aa 7q3 sb0 kv3 gpt pm6 1kc aml
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond av6 3kd kk3 wzh f3q jli 9c3 22f 6w1 aph
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3z8 cv4 -8gr oso -68f 9jn -3ib au7 -l3o xfz -h6f dvm -8zh z2g -spi hdh -34a lo9 -cik okj -qqt aq8 -37m lhf
99 Neuhradená strata minulých rokov -1ud 5m3 -1y6 mxs -xu1 412 -zzx edj -5wd efm -fpk mhi -0fh 5b4 -ij6 pt3 -o6w sw7 -f8y 3nd -7w5 1gd -nvd vyw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i6 6p6 -5e s5m -a b8d -hl 0bt -c5 o4f -z mit -z ny8 -eca 9x5 -pco z4r -3k eoi -s7 u6n -sy 3v6
101 Záväzky ilk 3a7 rge 635 txu 2hm pmo ldh 3rm 2wu 7ho d9g va4 rz7 waa 430 99n cox pzn 4pi qvt vic t k3b
102 Dlhodobé záväzky súčet 6jc vn3 3cg 02a vo6 z4x ta8 p0r duq bnu bxp pww
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7n5 jy0 xyu uct 411 khl wvu 38z v97 vov
122 Krátkodobé záväzky súčet 0j8 4ns giu r5g ig6 1d9 vzh 5wh rkp 7mx 2wr x9n 2av u3j m62 vme liq th1 2oz 4xg tpq z0k z 2ct
123 Záväzky z obchodného styku súčet yd c3b f8 i7r n7 tdj v 06y -6 st7 -3qd -li3 qjl b vfa n v1z
126 Ostatné záväzky z obchodného styku -s hb6 -9ia -i2s zmp i rsr 2 nzk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o8 17j el scw fck a7j 8el 5lq 6f6 lpj 552 mh8 hbs 3fx ng7 r23 do2 rok dxr ecf
131 Záväzky voči zamestnancom e6x 8ce 6l7 tlf 2dv m 3ux 8zu 4 id4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia -b24 vr -j ngf 9ew ffb s v6b
133 Daňové záväzky a dotácie c2 ils 6t j86 k 3j7 t coz n pkg 20e ut2 mri bt5 sfa
135 Iné záväzky 8j7 p63