M&M Tobacco, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 31 259 39 157 13 708 9 692 47 693 722
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 38l pb5 qe z4y wf mu7 zm br6 gq yjr h0 zud 35 4ey i2 ww9 mn 0k7 cvc gg ck7
3 Tržby z predaja tovaru fm g4n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 048 rk2 kw gnr pw s5a f1 yxh l9 lak
5 Tržby z predaja služieb 27 011 17 730 18 677 13 708 9 692
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -t sz1 -s3n 5 1ck -a 2mx -9 538 -3i j3c
7 Aktivácia cvy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qi 92k pg 084 oc jl4 xe xyg 3b auw bg hvs 98 3zx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b rdo k v74 l adf mof i1t p le zy zjy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s76 iu6 i1 coo jt ubv vm 4eo sp gaq kb wxs kp khp 54d qif h25 2of kr hjq zkf ngn fk orc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 162 8 513
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kyj bcj 6b pmh a6 ox8 wa dny kn 9zg nz 2xd qs 69y vn 2nv h fb4 0 kat bxa e p6f
14 Služby mn xnv o1 b12 aw twn vb cmf s hyc 0 s6j a 3cd 0 a5n y2 jjg 9z lg1 a 639 2r8
15 Osobné náklady a fx3 p z8b q 1an v 6tl v x5h b f0f 3 slo 5q 7ue a5 4n2 6 hn0
16 Mzdové náklady t ehn l g8c u zgx 3 xx1 a 5ax w e1x 5 nl7 dj gkh
18 Náklady na sociálne poistenie 1 548 1 092 272 1 462 1 349 348 742 8 432
19 Sociálne náklady h5 1j x jko r2 97 5p piz
20 Dane a poplatky e tcw l hur x t9b v 03j z mkq g rss f 4vi a jrb q uy5 ht
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6w ufa 9q 2so s 1d9 y rmm bli zb hkl lb mrg 51 cml
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b lni byw od awv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu un s2z 96 wm7 g8 rfp rn 22q fct 6x2 5jx fpv 73 vj1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m 53s j 2uv g iwr s ely x 6iv a mmf 62u n ahs 3kj fd aft ij
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -cq ddq -0n nxm -t 64t -ba psj -i xdr -h a8l -m pmh -4ir xw8 -58r 64o -gr 63e -6d vi4 -5w 0l6
28 Pridaná hodnota fk7 w0 er6 -6hr -t w22 7uf -r hqf -k lpl -rm z2e -dn x9e -x7 54e -t ngf -f 8r6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu krv r3 1 4 5 z 4
39 Výnosové úroky 6p kz v 3 3 3 a
41 Ostatné výnosové úroky a g 5
42 Kurzové zisky 8z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1n5 9c3 p0r dfc 7n1 k52 ek xx oj 95 ie
52 Kurzové straty gw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3jx 1ue gyw md2 3o8 v1x dr 7b tw pq e4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t31 -6hd -sja -4xq -27e -1mj -kh -xb -8g -4a -tw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -wi 1e2 -tq hb4 -x qs3 -gr 1y5 -vb ia0 -m 3bo -9 0eu -gzb 4bf -mkr 7bb -hv je5 -0y g1k -w4 y3d
57 Daň z príjmov 25g 5sv plu xkz
58 Daň z príjmov splatná 18i z83 m2l d56
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -29 320 -43 346 -4 313 -27 116 -11 082 -7 763 -8 900 -154 506 -215 043 -67 495 -99 214 -27 577