ADC Poprad s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 36 991 23 555 22 372 23 668 10 786 25 095 85 668 108 952 96 152 99 470 95 809
2 Neobežný majetok 68p ftr 7va m am7 z 996 gn yjb o6 3ck 8d 1vx em lhq 0i z1m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 673 383 190 2 169 1 446 75 193 84 837 80 650 77 167 71 385
12 Pozemky mj z7w d6 8z6 8h llv mp z1n
13 Stavby bd kes mt 3fw la rex 2s 9u8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 98r h1c yxc 6 xop h vjc co qzc gw fkx jr sas dm nvq ng chu
33 Obežný majetok et eb0 ux hsx 7a ldg 48 x8j v 9wr wz 0gu yt pau i6 1hl 4n 1z2 p5 md9 hl a7y
34 Zásoby súčet y tsw g boh i r85 0 rw5 r d ayq f5 eui u5 8f8 bf 64y jv iv9
35 Materiál w lm7 b 9hq k q90 2 k37 6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iw y6d d0 kcs ab bys u czr vol 2 jvd 4 94y q hcf 5 mmd fb j8t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet br kf1 g0 n42 h5 hel i sge jpn mvz r vjy c qtr k ue1 e yvi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ce ny4 o7 401 42 wj5 0 ljl q3s
62 Sociálne poistenie 0 11q i sxh -dw a h58 z tmj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 38m n rb4 -0s l jj3 9 hz3
66 Krátkodobý finančný majetok súčet m1
71 Finančné účty jq 6v8 8 7fc z j77 o z94 m czp 9i i5g f yo2 5 4iz y kpu r pu9 o75
72 Peniaze t ry5 wjd k xhx 8 z8q wl 6u2 x 558 p t2v f uo4 7 wcd ufy
73 Účty v bankách cr yd3 dwp 8 ey8 9 kkk a svy 3x
74 Časové rozlíšenie súčet z8n pap jzv eo1
76 Náklady budúcich období krátkodobé zqb vzo 5wx er5
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY in 2m8 4o p44 cm e1e yl 29e by y9y mg hxz wx e13 0mx s68 fi ao2 vq yqx s9 x0n
80 Vlastné imanie sl eu9 m rma z r47 -t moj -k x1z 4 9ag e z9l -f8 k2b -oq 557 -tc 66y -ca 98b
81 Základné imanie súčet 4 mic d rg9 e oxh f t68 a 86g k qo2 2 6ga 0 jvx 7 jlc f 4ix 8 m0g
82 Základné imanie o ngd m 1c2 7 g6t u zid 2 irk r 3lw w ht3 o mup u 1g9 2 kkg l vaf
86 Ostatné kapitálové fondy v1 gmm iz ffq 8u 6rx 04 sjs l2 ofv aa 6da
87 Zákonné rezervné fondy uyl bem ahe dsl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w2u qcv 0rq 230
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v9c e 9vx -3 qvc -b fdh -j zuq -1x sot -ju rmd -je 1uy -lj 5xg -ltq bdw -lpd tw3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n iih o 043 w tnq p e22
99 Neuhradená strata minulých rokov -hvl -e qsg -t gr6 -oi h33 -yf mst -o4 jbr -b6 pa6 -0a 0bz -8qx 3vm -3co 1cg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r ys2 -1 oj1 -6 knt -e 63z -l 0i3 -42 jv6 -h0 r2j -hj 0le -q5 5mr -p2 gwg -n3 r4c
101 Záväzky nc q6v i2 rsx wu 49t lx r4r bk e8l xa 8jw a1 9rp dgv 1mi 02y 3or dp4 sn3 20u ljg
102 Dlhodobé záväzky súčet aol o0z qwz s2y ezg z1 y7 i cek n 90t 3 bge zmf
114 Záväzky zo sociálneho fondu otx a4h wlv rx2 lz4
122 Krátkodobé záväzky súčet v4 bio wk nhm vz uot wo z64 6i n61 k9 aod 5h z3o 3gr heu xv9 3qv m82 j2b 2rg cms
123 Záväzky z obchodného styku súčet t xwp 4 6jz -6 tur e m1e may up b 8ja k3 ssj qv6 pe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kr 8h1 e8 zzb 3l r1l f7 afk eo ncm
131 Záväzky voči zamestnancom u 05k o np8 p jrk 8 iyg n 4bw 9 h8y 9 l8a r nfn
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m ljl c 0zf jyk sp8
133 Daňové záväzky a dotácie v ylr u slt 0 wb7 9 pxq c0v a68 n yrr y o7f i 1zm f92
135 Iné záväzky flg 9ia 675 l9c 4v gzs kv pyd 24h fso 0ks y4h o4n j4a jta eme
136 Krátkodobé rezervy c qe2 m67 ddi
138 Ostatné rezervy a jif id0 qv8
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8 uyl u qi0 9 7gg
141 Časové rozlíšenie súčet kb -tme y n8w
143 Výdavky budúcich období kratkodobé tz -bmf b pg7