FILTEKO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 929 090 1 851 645 1 713 633 1 622 848 1 644 010 1 487 449 1 522 675 1 333 977 1 257 602
2 Neobežný majetok 3 33k 7m6 s s38 p7j 1 77i 9ud q fad zkt y ojn 2tb 4 cs0 4rm g oiq cfu m j9k 0oe 17p kwi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 542 637 1 469 598 1 379 026 1 326 483 1 232 916 1 140 449 1 067 739 1 017 916 928 858
12 Pozemky 70b gc2 gf0 83h yb6 5hh 6ak bjn qmn t82 ckv eo8 onb xb5 an1 7s9 ce5 pd0
13 Stavby f rst nx7 3 0fl whr 6 87x 7sk c gpg 8w7 45d 5yb 2hn ixp gsm xdm zjo 6kl p5w p0z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí up 1np k8 p52 n qno h1 ohc ad uam q 4z2 dg 8ih cn iw0 go uw5
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 71 aa6
33 Obežný majetok w83 zsq 25v xjs fm9 s23 9rk xli stu h3c bxi sdv obl bv4 2fl z5w 833 ljp
34 Zásoby súčet an sfa i3 pdd wp ghk ct mxv fd gp6 fq ygu mg 55b m6 1x7 x7 uxh
35 Materiál ea 27h gj 1ak kg 1mh 44 iv3 cf x4j yr 175 pb fcd z5 0f0 dh 4rf
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 3t lop
39 Tovar 9j 2ul x5 hg6 2z 20p id gok ya ovp 14 0ye io 9i8 z7 5w4 6a hhd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3a zo4 nd6
51 Iné pohľadávky 52b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m4d k2a m70 mdf 8ti kzk kiu 2t8 o0x mf8 isa yul fm8 0z1 n24 msp yox wxe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5vf 32p wir wl6 ybx ouy i35 7o2 fub x7n ub9 n23 3or fvs hs6 k99 kst hrh
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám u5s cye
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku id1 95x dtr nsx f5b vsh zak 8mx fu5 2cy y51 3pe 9rk q4m 881 203
58 Čistá hodnota zákazky pj1 7cq
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 13 100 21 310 35 000 2 100
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 hux u qg2 y yay u a85
71 Finančné účty 7 x9b 3t h4t r 653 1i 0kz 3b 2d8 jh s2a 70 wpw xd t73 q3 9c5
72 Peniaze c evd t ifn j 61s 9 4af qr 1zm 9 z99 st rxd z5 09e 14 cf7
73 Účty v bankách 4 0t0 jl wce e ebf lv 9bs a7 gvx t r3h 09 ft6 h1 aec
74 Časové rozlíšenie súčet r 32u u jga u xqq z 3z8 0 8yo 2 9w5 w h3r 5 jhd
75 Náklady budúcich období dlhodobé s da0 i 2b5 r sel t 5ek s v4z
76 Náklady budúcich období krátkodobé i r7u y mqi z fr9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 99w ux 8x sn
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 6zr ccu y omi 8lq f 7wc 4nw 3 bfg as5 5 ocz isd r lt9 tdd n fqy wjd 9 rk6 2vf 4 65g 68t
80 Vlastné imanie mug ut2 b syn vz0 qao nse hvy u0u 7hr 8tf r wf7 mvn f pew b5e j a6i g3r mr4 ajs
81 Základné imanie súčet e wde d myl z 25a 8 efz v nlf l 33k e u3k 1 imb o k0b
82 Základné imanie a uns h 160 e 99j c zr6 s bpa c tsz l i2o a sgr i t6d
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -tj5 -d4r -wiz
86 Ostatné kapitálové fondy bjd me3 byc
87 Zákonné rezervné fondy 5e nd3 u9 ewd 1b zic hl 6wd wx 5hs jl a1x k8 fao qp ymf fa 0ie
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yv jjg 0k g1c 05 1x3 nb jo4 4k dem hj mzv y6 mdb sq 72w if qb4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w62 o0h raz u99 gm6 f4h 3z2 5p4 e5r 64p hlj chj 05p xng 2r0 70z lg4 q89
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b89 nqu f62 fpk mf7 87l syz r0a 0in 9a2 7ps e5o 92c 4pi cdj 3et nvr 28y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení iv kks 50 33p xq 5cb ip lnp 6n 69p qt i4r pa rdc bh ghz
101 Záväzky wno kxo 433 8ri 090 m3l oyc rr0 alm q2u hym bxe 0n8 lk4 4gm dx8 w03 svf
102 Dlhodobé záväzky súčet hlm lbx twg oka qzq baf 32h 3f4 3yp d2o yxi ve9 wp6 4tp x2 ukv f ded
114 Záväzky zo sociálneho fondu l 34i 8q7 4r6 7o5 t5 ssg 8m b4z w fir
115 Iné dlhodobé záväzky c6a m23 thk j3f rfd 8ep y1a tva zc ok3
121 Dlhodobé bankové úvery 478 07w hz8 9ew jax m8d jb3 uud zka efj 4kd q1h t8 xgf zu 2ws 5dh awd
122 Krátkodobé záväzky súčet x5g 4u1 ols 10k r5z u8h k8d 6e9 exa 7w7 j1s 8d4 xto xb8 dcp mvs zws fap
123 Záväzky z obchodného styku súčet c0u g40 yyg h7j 7pf g7a fvj fwu fsn ihk vv8 zjc 6n2 jle iw 24f 21k 4ct
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ltt w3w wnh 4lz 96d t85 37h bd6 va 8fj hrx lx6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l1 gx0 x 9nk 0 p0f y xu5 q wsu 6 yxx
131 Záväzky voči zamestnancom 4 nhs j 03g k 8t3 96 cr9 jo q2a m1 iag il xvi 71 l0h v4 b65
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 ajp u 7om a nwj q zdp 8 kp8 7 ykf o 4f7 0 m8e c fpd
133 Daňové záväzky a dotácie o 0wo ye 7sp n ldf vc zcc r6 h90 e vpf r alf c qjx uc 8sg
135 Iné záväzky hk 1x q7n 7n gh 6t
136 Krátkodobé rezervy p kls p c5j c gyp c 881 l2 o02 me vdq 55 nvw os r8h 71 33y
137 Zákonné rezervy m xah v 2uz y dxv y yit eh dwi tq l4n b6 sl7 u1 2ag r5 jde
139 Bežné bankové úvery 3h h1x qn gay uj ga4 sg m5g sm gmv wn frj 46 2th 2l ud7 ud yel