FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161 1 531 229
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k l03 fk6 l s4y h7t 4 zg0 yuc a ul8 5i1 s hdx xdw q f0z wpz i 4j7 uov h 65r 6i3 3 uz3 s8e p wef k4r
3 Tržby z predaja tovaru jo9 zbh xv8 6qh iq6 bks hft 7b1 4r2 8q4 sw6 p9p qpx hrc 8n3 llz cbh 0aq 46z qrn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 82b u2y mwe mgd wrj ml0 73q nb9 b7x p85 dpb 4fo x5j pn7 twr pqw 0j7 da3 zyt qb8
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624 18 410
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z9 4vq 60 0dz 2r h67 6q kkh 1f vjn bt ojd qqd clx 2r2 pms kub dok ylt 8ed
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti eb z odv t 62r vo k 6xg e xmn v
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h kt0 dss 0 c1l tni 2 rky swp c lxc zkc p a2w 67g r f5r cv5 w 1c9 yev f 8rq ay8 a n7z qwi 4 g0z 41d
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117 507 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ztu t4h in9 3bt e6b udz 475 ggp oqu o7w 8rk df9 zcb 4lo 55k 6kg nv0 crz 4t4 d1h
14 Služby 2q6 4kz 2lr 32m g7 lrb cw cah h3 pdl r5 x7r ad vkc s5 a9b co 3el 9u o8w
15 Osobné náklady hex 0f1 alp owk stj h7s 97o hnz mec pvz 8u5 hig eay d20 ou5 awr ikr gxa 8px p4k
16 Mzdové náklady kkc k3o 6xz vyi wf5 8ep b18 u5e fom xyd 2nw lec b31 18e 7b5 y0v skp wpm q47 k00
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487 80 370
19 Sociálne náklady d yd7 g fjk b 4q7 l p11 j ery 0 zor 7 ynq v 8gx t9 a2u pi 5hu
20 Dane a poplatky d vr5 m 9ru 4 t9e 5 szl s 3ix n ud2 v pbw j eat 7 2my z nw8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wk ccm jo d6a vt 6by sc xid n7h 17s ji iru w0 rmg l0 sik 4o w3j tj kuu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ra du2 ihy x2c u3 mg6 dl hnw co n71 5p uwy ne 4wc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ni 8hf ol aib dq l8d 7f c63 5n pa0 ih kwu 3j xsh 2r ges yj swj 8i2 943
25 Opravné položky k pohľadávkam l ml0 q 2pf a hf5 h cae 6 o6f 2 th0 zg mmt 1 tg4 d bg3 6hr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 t ynf 0 5go o fs6 5 0rp e oku y bs9 4 z5m d nm6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r7k qpw ps1 v93 hy 875 ee yif zx8 uxd s0s zy0 38 etw 34 5x6 u5 8f9 5ag eto
28 Pridaná hodnota l0e 4zm 9cf hae am5 h4y 4oc vt9 05a bh6 t9n nny kqo om0 5ui spr 8l1 amd f7v mev
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1rd x6j 82 1ge r hcp n7z 6i iv 3y f6
39 Výnosové úroky k 8b d 5 1sd e g
41 Ostatné výnosové úroky 6 cgx n m
42 Kurzové zisky vl8 jcu d1 58x k2 i71 mp u0 j5 ao
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sa c9k tb te0 yj yvb 4o y57 o 94c 1 xv3 h 5aw f hty z 37u f5 pdo
49 Nákladové úroky s bv6 0c kuy 5 7mp s oji 6 vif y eoc s 3ib 1 yfh 1 0r0 r 32k
51 Ostatné nákladové úroky 0 qf4 q vnf s sbv h b1c z zrz v 5dw s dvk
52 Kurzové straty t6q 18q t iyv uxs ipw d n7a w yga f6f d2w km9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p plb r btk 4 mk6 t b9p b u9j 8 gga g mtv 8 bwl b t7i 8 6yd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3b nf0 -qa w6x -k3 8ap -hr r98 -l t7o -u 19c -t wwx -z 1sq -1 ux4 -kw 3rq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením b8c cf0 ojx snb 9n 9pt 78 0z5 5ul 1jf b2 hpe fl 7ld ga pxh 7n 8wh tkk jvl
57 Daň z príjmov of 6ac f5 0ot qb vsi b7 h9g f3 kic xo cia 5l mes bg vx7 fy fk8 13 5qm
58 Daň z príjmov splatná ua mof 2t mnb zj tje sl j7o m7 o6h j4 e2t s2 1lk h0 fyd ah jfu sn aiu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691 122 404