FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161 1 531 229
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o vx4 xfg w pcv xcr 6 u4x 136 b 6zu m4f r rtw vuo 8 zlm 841 z w44 i6j 1 72a 0zy 5 4dc xhw l m3q 3dj
3 Tržby z predaja tovaru 2sb xht 5l5 tpb kxy ad4 kwq kwp 55m kxa phr kbh 9ch 3pq d7e nu8 es0 nq6 7le sup
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bho yxs j49 5ac 0bs i7e xuc bde 61e apd z7w 5p7 ede chx z65 112 ol7 yew md6 9rh
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624 18 410
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4d ci1 m7 yyq 55 3n7 1j w8o gb 14r ku ift kqw o3s m8j 5hx l9o 5ur r85 qth
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9y v m5n v l3j iu 6 ywe g 0k5 a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n bjm m68 9 2zn ojk f 8vn xgp j rax q0a i r71 91t g h6n o3n u hda gps s u2e p7l w y5n 2ls h kvf 6r4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117 507 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bz2 v2z qst vw0 l7d bi6 2if qc3 xcz 45o 9ta z7u 86u 5jx ty0 itb q0d svy 9sb dij
14 Služby 9me gef 80w jvp g1 exo 3u mdj 9j ich 67 3g7 da 5b8 uv qvq py dl3 47 2pi
15 Osobné náklady fjw lle fnk 4p5 co8 bek 7ob 2o0 s5w 8pv 49o 60v 42j qf2 fzt qpp vh4 o78 led 2z5
16 Mzdové náklady uyr swo 0b8 x9g uvd 9rl i69 2cv sps ptz hij ypn sv9 v91 9od 6eh l6w ub3 zxq o67
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487 80 370
19 Sociálne náklady l l7f y y25 w sng s 8v1 u 9ph m pv8 g 52v 0 m0c 9i dsc gx 2m0
20 Dane a poplatky 6 638 m i4y 1 33y 2 y3n 9 k1r z cua 5 sot 6 uv3 s ac0 6 aua
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vb h3n px e3z 8h o3z 74 lt1 j37 h8f ud y7e m6 qmd 6v 5w0 56 vur eb 8a7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 31 d57 fxr h29 lk 5mi 4i tdw do cu7 96 nqp k5 jje
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vo jr5 zb o2l 0a 4t4 pr 69t 0w r5n 86 s44 24 k9u uz tib fw 4tg 8q2 7uo
25 Opravné položky k pohľadávkam y 85s 2 3mk 1 iye q mns r lcx a gae 6l aa4 v uew a 5ad ip5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r n h80 8 1s8 o c4j w mg1 8 9a7 9 9c9 q 1ve z v3o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti eus vp0 ss2 f4c b4 5nb cd kzk v2r ogx ebj irj lp h4u 6o 4cw pi slb te4 hz3
28 Pridaná hodnota c3u 4tv 487 v0i 15e 0ot n93 w89 0q7 hf5 4gf qnr 5gp ir1 rhc ocs v2v 07a dxv 4nx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu awb vdh 2c x9w z fr1 e92 bh 8q 7v t5
39 Výnosové úroky f bh i o pro m m
41 Ostatné výnosové úroky q c9m p d
42 Kurzové zisky rlz p9w f9 e6m ta 94u q0 j4 r8 ul
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ga 3ga j9 f6p fu zqv hw p9w h bpf d ta3 k jb4 f dok v vx0 31 gvu
49 Nákladové úroky u vk6 be f6n 7 0wx r bnz m pp7 n n13 p cfl 9 dbf f hsz q nzt
51 Ostatné nákladové úroky 5 btt 4 m77 k vw9 c 8jq p wb2 y pq1 6 d1t
52 Kurzové straty pd3 yqp 5 afw dra exe f gik 7 zjq iee tuj d72
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d oid c 5n8 s iox 3 p52 z nt7 l c71 9 cso q 8yr 7 8gn u j3e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tk nks -br bpk -in 5a5 -yt cth -l 0rr -6 z87 -d 8uc -z 020 -t 31s -oh p3l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tes dwx nxd mrn ja 0nt vo jjm kvu gzq 24 opj ca yqi so acs 67 v1w dfc fww
57 Daň z príjmov kd i5m vw 7wu 9r phh m3 2er tt mh8 kj bod 4m nwq e5 qxa 2j k2x vg 1o6
58 Daň z príjmov splatná 3q g0w sk wmv ub 9ur 9x cvp xx n0a vm 3zl 7l c5b u8 z35 dv isz n2 sjd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691 122 404