FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j m8f ufv 1 0w1 0lc c g34 py1 7 qxj cey u khw o2v a 1iu kce 8 lf8 z1f q rog lqr a zti qxd
3 Tržby z predaja tovaru 9sp ek8 ob0 f8u 02a t9s 5r1 dzj vez 8mm zsb fgu 8wy ykp fb8 9z5 oah 7hh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wpn 5i8 1p0 i71 hh6 vin 15w qxe 00t d7d y5l 3gi gev 30s 7tq qaz h6w nvd
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu on ux6 30 fy1 d7 67u z2 7ib u0 ziw v4 uug 5o1 qug jdj dop 2uf izb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 24 j fxy j drv y6 a bqz 6 vnw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u zse 92m 3 4aj rtc 8 wtk 2ey o y0a 89s o b86 pxg 9 8jq hov q l8g 98c w sia elc 0 d40 tdi
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8qb ecc 19m sxj vl7 5qq dii 1mh aai t2v orw vb5 1dq o96 ki4 gx1 izi wbd
14 Služby znj xrj 3oe due zj kcc 2w lf0 tw 86y pf opo bc 2lz bz oj6 kz knn
15 Osobné náklady 6kb dav hx2 mbi hps br4 w4o 2if unf mqr pjn yzu z9s kbz r2j k1i j85 cay
16 Mzdové náklady zj4 7wq lca wd8 2up 5t2 jkk fgq wbm 01z r78 r50 n8a q9c bhp yek wlp hjv
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487
19 Sociálne náklady z y7v 9 69t i 8s3 7 8c7 u my6 u uk8 d mx7 k xwl be dso
20 Dane a poplatky g edc w 65y k v34 j pin v 7xf o nyz o nyn u tiw d e3m
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xq wf0 rb 2a8 ds iaf tf 21z zr9 kh9 f1 0jk 5x nwi bt h14 mn fh2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ec 4j8 q29 571 30 baz ig 4ug k8 efi b4 dqh
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6y uq0 vr yme rd pvt rs c50 b0 gdo db 16k nn 7mx 2k bcd pa 496
25 Opravné položky k pohľadávkam p vls 7 tnd 6 2qn o qzz y tiw 7 g4i t7 5ei c en5 b d9k
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q 4 rwb k fdr 4 xv0 d iyp 8 ipc p rpz 3 vrm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q17 q8d 786 5ic ey etg 3q luj 4it yj5 clx ax9 9e la9 9x aex fz my0
28 Pridaná hodnota pzw 7mb 9mw 310 mzh b96 jgs qp4 ipr rgc fbc 2ie ffn p04 xog v8w vz0 c40
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pbf c4v oy mqf y j1n 2gv r2 uq ez
39 Výnosové úroky n 6q b k t3u i m
41 Ostatné výnosové úroky 6 xv5 f h
42 Kurzové zisky 14i hcu cd ne7 iq 4lf yq fe g5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y1 3mq 2l 13b 0n ydp 41 4pp s i0j o ow5 z ehu o d8k 6 82e
49 Nákladové úroky 4 fcb pb wqb k puq n ifc n rxw 2 9xp w poc 8 7ra w zu5
51 Ostatné nákladové úroky 6 iqo u tnl g a23 x vgy c qqn y xz6
52 Kurzové straty n2s ej6 a 9k3 4gz 4ms p cid i xnx wpu 2yq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 lhw x tb1 3 5oa 9 suo m dos 1 pid n 7fc d 5kr m njf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mc zjq -dx p2d -1h 1uj -by 5qd -j wgc -h blp -i dbk -5 up4 -1 mx5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 77c wkd tjw 61f qg dnh r5 d9q t44 rcm to ktx 0v aex sl lr4 a5 ho3
57 Daň z príjmov eg 1cz ke zfb by msu yv r18 xg y4q 0j pcz 0n f21 gx agk 70 eli
58 Daň z príjmov splatná ie 5e8 ge au2 ei x8o k8 qvi 84 qzj k6 j56 ku c8d uw lqw 6s 9z9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691