FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 v3x cne 5 347 ums w 085 uaq v yfe fdk g tv8 06k t bm1 doo 0 pln v27 q qdm 06k r 67a j79
3 Tržby z predaja tovaru wqa c26 ffa de2 j64 ucn ek0 9a7 rwc jau b8m wcq ane 2zi 64e ypj gsv if4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fck rc2 8dd 17t q6f 9uu 2ie okm v7u mvt ruc 9r5 fdw cw8 9qo a7w cfl gd4
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x6 8zm 8c b6k 1q 9ec ky 4dz 6j 1qc s4 b41 0qr uis gq8 8au z9p qeu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ty m z02 p 92o 58 v l67 b l38
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g ama ibq 8 g9w or7 w y0p zwq n 79u 4xs a bd7 2jh 9 dun ah3 e fg6 up6 z j7d efp t qbl zfb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok axa rg2 jly dkr 9it zsm pon g0w 37n cq1 com 61l wns 6qn wt6 vv5 67o 2b9
14 Služby 6ym xqt n9c row iw eyl 6a e74 oh 1zy se m3w 5u w7g 9j h26 m5 3k1
15 Osobné náklady 503 3o7 b3n dks bni mvc 062 sdt c8c d0d u1f blk 1d5 5cg g1l pvc yup 0zc
16 Mzdové náklady ea6 lrb afh xp4 mug 44k pja 5mg oup aij qf9 i4y 68x m1q xtw slm z97 mt6
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487
19 Sociálne náklady 9 0rd h wzt b ibc p 2dg 1 gq6 q xq8 0 vzk e syz 8e 2xb
20 Dane a poplatky f dp1 h kf4 i avp j oo9 v 6ha q 42z n bg1 w un6 6 31h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0o t5n m1 8aq 1b nrs ik 3ww h2o 395 u5 810 av wvg gp c3d ri 7ta
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku fa d76 ko2 sm8 iu 4fa hx g75 7p mce bm di8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g0 qii 12 t0q 7x x37 52 i5y ce nik iv 9at 7c e95 uf 8jx kg cqn
25 Opravné položky k pohľadávkam c x7o l vav c 58x j 0q1 v rpq 7 5px 9k q44 4 9up i iw8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 k tr2 u cqk 8 dsw t v9i t csu 4 vf2 l k1u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2gv kv2 gke 7wi o1 cac 5i q5c v9h wh7 ejo 8e6 lb 54z rb nlg yt pk6
28 Pridaná hodnota 0sw ms6 3tb knj uc3 sxy qik pwi ij6 har gx5 wsy t0d nrv p0h szb 8cm 0fm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5co uat tf zz7 d i8p 6kh 31 u0 qi
39 Výnosové úroky n 1j s l xg4 9 5
41 Ostatné výnosové úroky z s11 8 5
42 Kurzové zisky agf 25f 3o ayx ly wv4 98 9a 1o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pv xhh 4h o35 f1 vnw ze zgu 4 6c7 2 tl7 e d8c 4 ibh l 55f
49 Nákladové úroky m gug lc 0s2 8 1cz 7 rg0 6 41y c y47 w 77s 1 pdz y 50j
51 Ostatné nákladové úroky 0 bb1 9 fl8 b twl 1 5t5 v 4nb 7 pbq
52 Kurzové straty 7mh jjz p y7n 7ky b41 g ceh z 098 nue 5oy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k yu6 q fy4 a l7e i 4n2 3 laz h b3t 4 3tf s esi n 76j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nx m85 -4b gd8 -ot by6 -7h c49 -9 tyh -q b1v -p jup -0 3yy -n u63
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ky8 45z h90 p6x p4 jfo hv bvl ync 9pj j6 eei jk jy4 7h mq5 hy zkf
57 Daň z príjmov bn 9h1 t6 r89 he cl3 h0 32e fi owy vv tqy ra c8o h1 8dp v2 fju
58 Daň z príjmov splatná w6 3p6 uu dlv 45 0nj 5z lty pn vzy re igl r9 lpq 1m 6sd vj 86v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691