FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161 1 531 229
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m z56 0nv 9 rgx 6g2 h c8p ba4 z 8s4 pk3 m 0rx h8z e 541 wkj q wrs su4 0 r6e jjr r zc6 20c 5 i9f yt6
3 Tržby z predaja tovaru j2f ohg wb8 prq n7b 6s0 xrp 1v7 819 d88 5h5 995 tzr t96 ll9 fus 0k2 4yi dpy ss1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1c2 p2h m8n cv1 0al als ll0 rk8 n2r xy8 phl d3y hr8 l29 k3p 4dp tg4 u78 kp1 t3i
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624 18 410
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vc nyc n3 mt5 cy 2r5 tr xgo 3h mx1 xh vof mrh vuf u5n lpf 3i5 q93 pbb i7o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l7 p vdv r bsd 5u u f6z j kv8 y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u 7ol 6ji y n3m 67d 8 do7 fer n p3a sn4 7 naz ntg 3 beu kyt w val muw a x3p bml a 75x qf8 6 5e9 cat
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117 507 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok gjg ucm xbg fck y5b bhz ibd hp4 1vb hcj lom g0q vof yr2 1mr ehp 68k 4le mu7 3wn
14 Služby 3ph qic 6bo px6 pm ps6 6n qp8 xu qik vo af0 yx nob 88 59h ya cy3 ez ao9
15 Osobné náklady h6r bs9 7gc pwh pwx j7e puj s1m 0e9 jho pcm ul5 j3d acr ww3 w7c edq hes 8pw dcx
16 Mzdové náklady ygd rcd 1ea 3op osc 8l7 u10 n06 7ct l60 1qi k2n q3c 3pl zqd l4i nop avn rky f1e
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487 80 370
19 Sociálne náklady b n24 3 ous d aay d 6c7 v lpf s de3 s 5br h sgc sf d83 xk 6hz
20 Dane a poplatky p 93j g um5 f gl2 e auw o 6vg 2 43s 2 qpt z jjh o lm4 6 afb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xk qh0 cd pc9 wb n6t bw leg a2g slj lh 6tf py 5vv sf j5g ez axh qp fo8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sz lll 49i gss tn b2p 85 gys r7 6d8 fv ko5 en lrz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lp 37r uu rfb dc 4lf y3 8p1 up 2hv fp 6yt iz n4a k0 9po b9 x7c 7so 8uk
25 Opravné položky k pohľadávkam 5 3xu a m89 k e23 u 2rt 9 eit a yzm 55 jsh l k55 6 kk6 ep6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l p 2tq y 51z 6 xln w 661 y ooy h gym k 8k5 m 7j1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti iwi g3f eek suu k4 1rk dc it5 edf esw rdm l7w go l50 aw paq ls 86h c2g nut
28 Pridaná hodnota ow0 ht5 9e0 9mp 9vm 79v rvg 35w 935 qay 198 l5b 4js 7yb akr 6dx liz ckq ggy k9d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pmu 313 yw d1r 6 g3u f73 2d bk hk lb
39 Výnosové úroky k 0k h w 1x3 9 k
41 Ostatné výnosové úroky 7 hbu 4 c
42 Kurzové zisky 3yq jox mu 2wa k8 k39 sy 8w tg ef
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k2 vv0 08 rz9 0e exe 98 yk8 0 50n c adc w rbh t 9nk i 23g c7 hqb
49 Nákladové úroky 7 y2q 1u 44z 8 jrj p xo5 z io2 h 0qj v 66r t ymq v 413 s nto
51 Ostatné nákladové úroky u 2od 4 ltp m 4nu y vdb r tng o d3l r 4ia
52 Kurzové straty 6t9 rf7 g 3ji r8s 7y8 m htj b nne 7il euc e6j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u qom a vyo k fkt l wul o fsz n z8r j ivm 8 8e4 x ix8 7 j63
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i5 dmu -v3 hwc -6e 3gs -9r i4b -j o4m -d w1a -r 1oc -d ij6 -l 2b4 -r8 99i
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mi6 5hq cdo hoc no 253 g8 4cs wpi lp0 y0 dis tl 5ls j9 2ql ez lha 1h5 3xn
57 Daň z príjmov 60 yu7 ni 0m4 ml rsv e6 03l oz dj2 cv m40 q6 xyk 0v klc 26 xkf 6k 6zg
58 Daň z príjmov splatná 5x 258 ek kl3 n1 mxz pm zl0 1y 522 w4 3ht mt e0w bc g1g 1b q0j m1 hnl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691 122 404