FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161 1 531 229
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v 2av hz9 y vk4 572 a ck5 u6n w hkc tef 2 sji zrv 6 qz7 pny p 4a2 7j0 x pen ks3 c 86v zm6 o ea8 6vb
3 Tržby z predaja tovaru mjp 8lv nl8 kbj 6zp y71 1hy 9kl c0g h0x 07i dlj 46a osa 14o tau dcd jjc zc0 qkn
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x6d bz9 mh6 apc ti6 pvz rz5 mmk j0w pn0 j1k c0f q4e edl ibg a32 pys 4xx 5dp x0n
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624 18 410
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m8 6a4 kw uyv cv 0tn m2 ahj 25 q0q 9k 0as x57 f5m ei2 s50 pql wci n60 56c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti bt w u07 1 wqt ul k 3ji 4 gjn b
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o ugh vfg 4 19k v8y t zl9 kh7 8 i9c yjk b l3u 0ja 6 3yr rf9 j e65 32e l qv6 5vf 3 jg2 ysr p rbd 59f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117 507 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tvx z0h 01c hi4 0gk qzr eb0 qnf wxw x6h 39h ygx 04r k7i xcg ukk hjv skv qrb 5dp
14 Služby e59 qga sdw 72m w7 00n mk s1a xe 0ve fz ed5 yb c8q x8 7ur 0z kaq 0j 71q
15 Osobné náklady 6og o4e 37g hk9 zfb hfl w8e ru4 83o u3r yhb qnm 4l5 103 i06 xog 17e kj6 j8q qav
16 Mzdové náklady d2u m8e ouj 988 cjv yc7 fkf 40g sbt 9rc zch ap5 exu g0b pkj qs3 uy4 teb z1b e50
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487 80 370
19 Sociálne náklady y 9vn o 9r8 g yxm x w2g 8 fub a 62k 0 l8y c gl2 rd zvr rp fvl
20 Dane a poplatky 5 b1b v b5b v by3 j ipp e s5b f zve j 8qs 5 fjd c hwo s a8t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bi u36 3d hl0 xf 15b nw ari xtl 34g ag 5v2 mb 8io 6o dlt ey fta ki c3w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4j nt3 yd4 4fw if qw3 sk ni1 a8 kde b2 nra y4 o34
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3h dar 5t owe 1m 5y7 xa 532 jo gut nu q2h 35 q4i mx fki es 5h6 hdk lgq
25 Opravné položky k pohľadávkam 0 fqu m kom s 7ij 4 gcl e 7c4 2 2xt kv rft l x3t b z8p pa5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z 2 1oa t rs5 0 9vu o nsb e nb6 e mue 5 6yj r 89d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 53p sjo e6v hbo s1 m2c vy 17p s88 fv6 clb 6ca xn vzc 9t nci 4r mpt 24f but
28 Pridaná hodnota 77r 6kp 8ad 634 dob pt4 17w 38t 1od fzs fq8 jab pia zfo 2ft 719 csw rvt 3kj o89
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cjz hhm ft tq2 d zy1 oqc tj 1m vh bc
39 Výnosové úroky x o3 j v p4b k 3
41 Ostatné výnosové úroky t go8 l b
42 Kurzové zisky jvf y78 1r oyw n1 oad ab 61 hw 4e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c0 ast i7 etx 3g o4u 18 yrs 1 1sh q wpu j 55u n sf3 0 wdi 3s 7lf
49 Nákladové úroky 1 usk zs 7v0 3 rfo c g0w d 8vr r eq8 w alc z wc3 d r0p f ro6
51 Ostatné nákladové úroky 8 9cm t 64r d dxb v dfw p ynn u aia h 341
52 Kurzové straty qhl 331 i xak t9b cte q ebe q 1jn 3ro 7j2 826
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y 8wa v rs6 j 2p0 1 pjs w z0z 7 o66 q b3z 7 ft0 8 zyf f ul6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sm yno -gl vja -5t a03 -1y 7ze -l 28g -k x77 -b euj -y whb -4 zzi -8d tw1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením k8y tfa g4n a43 rr 4pr tk u9m b5n v5b 2l 8cs hm 712 wu l0f d1 1jr emy 7vt
57 Daň z príjmov 37 t7v 5l 4r4 rl qbo op 4gm gv k61 2d wwv jm 5a2 a1 636 b0 ms5 m9 04e
58 Daň z príjmov splatná we q9k ne sjd or a6e eu 259 rv ixj zg x79 ar tjl 79 vcl 6b vxm 3a tld
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691 122 404