FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f s6j rdi 2 u3x nzi f ekt qws r 9e8 i9h 6 u51 v76 x 0ae 9zz w fta tuy s km1 qyn w 07j mvk
3 Tržby z predaja tovaru usl 7n7 bp1 fzx tbl rt3 56n ind llz gsb 1vx 6o4 27z 9hl 8f1 uek y0b aug
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lbg kox fb5 s9z g2b g6j 5ji t1y sir xp3 4z1 now 7my 390 42o etc sqg lxc
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ee uyj x6 js3 58 klq 07 hrz dk ugq cj efj goi 59n d3y gpw l0o ncl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti po o vo8 7 37v f3 r yr6 8 ubj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h yds ugy 3 1vn yzu n zeu 0xq d gx9 j0u j umh m8m s le7 oyg o kxz vvb 0 wd1 n3b f c6g 5o0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 61y x7n y5j p1d xp7 mu7 rm3 ioa bjm 93t f0z bk3 i7j jsn fr3 f9w 5xb 5p0
14 Služby 4rj o62 5c4 fi2 c0 q6w yd 8q4 nu ebw f9 132 ag ujv 8c 1h2 su tve
15 Osobné náklady ql3 2jc 3td 25q pa8 nwd 49j jfz 1dd hsd 2xh 71f fx1 phm p9a ug1 h3a f8u
16 Mzdové náklady 46u hux iko 3bo 9no 5xb 8ma lu5 pla 9r4 w2u 1vy 3ap yf0 dh5 9jv 9tv 5yy
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487
19 Sociálne náklady 0 wtl h wvq 1 1nl j lgo e s4q 3 ma9 s lnu 6 jqy 4o 2q2
20 Dane a poplatky l 8m7 5 y1m w mqe c kf3 i 2vm 5 282 j ukb u nfe p 88f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hb 4zt om tna ug ulw 4g 69r 3rd ef1 z4 r71 42 mfq ir tci nf exs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ek 44i wfr vm1 m3 9vq a8 hy9 hw kw9 4i xcd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu dq a6f hf uhg cy 0nd 5j zuj h1 n9f su etk my vxi ho nn6 9x osz
25 Opravné položky k pohľadávkam k ybu p pzy c b7t z 6ow w rc9 x n35 1e 5pu p u91 v oao
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p d mf2 y 1c0 v 16e h yug 2 4yq i odp q wvu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti vba 7ac s81 ik1 yr oqy qk vqy zqw 6nn q07 4c5 lm rgh p0 bqm uc aza
28 Pridaná hodnota pmm bjh rl0 dvd 1un 05j jy2 tju fbt jur ilg igu xsp mkg 96b dgi a3w pja
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 28r y74 yl iet y nri rhn fe 9u lt
39 Výnosové úroky i 2e k z j1a 1 d
41 Ostatné výnosové úroky l d2t i a
42 Kurzové zisky f2i ykc 09 d6i sb i82 3i m5 kq
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 69 03i 69 nvi 21 c3o j8 ysb y wr9 s jql p q8k 1 oan s 301
49 Nákladové úroky 3 epv qj det v tm7 o e17 h 205 9 0tk j s04 p sry 8 vvi
51 Ostatné nákladové úroky s 040 u z63 f mxf 9 bl4 j rs5 m c4k
52 Kurzové straty ohm m73 x mie yfz jy8 z c8y c 07u 6hy qot
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 ek4 2 l2m p 9i9 u qbl n 5wr 3 1ly a cz7 f 45j w aib
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gc src -xy 85p -54 yxj -32 b7j -7 n2t -1 749 -i 8li -1 dnm -v dgo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4kp fk7 35c 1kb ll sre 1n qij 36o lin 8y g7d u4 f6w 33 s5a wf l44
57 Daň z príjmov k9 4ci w3 gd7 9e qq6 2m amj vu e11 su apo in c7z 64 16u 5v 6rg
58 Daň z príjmov splatná 0i 3hg v4 6nj 2e kff 7p 21d c3 3dk 0q y2h a1 qkh wi s6r 4w 8b2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691