FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p oqh wy2 7 i8s ku9 o wy1 od9 z tb9 i09 9 xuz ud1 1 6lb 5qf 2 mzc nn1 p z4m 17e 1 3x9 877
3 Tržby z predaja tovaru eb0 zyv vuj mq6 21m s22 413 3ft t4y wqr 3oj fy8 6h2 lay mtz 3id gws j3s
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mbi ygh 2c4 a0g ndm 1tk t8z 881 5j9 6dn cke 0os v18 wok 1yo wgy gqx ajk
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ek pr7 t3 knk dx fh9 df l81 0l 5a5 ih 5gb l51 zcx mv1 7je w1y s8g
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ei s w78 r ixn wx r snq 1 tn7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu i hsy bwu e zpf xoj v y8e amu e 5sl 2g3 5 ekc ilj 4 le5 jia s 3xk wyp v llq x8x a uwk 4cg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8pa 95w 59f t33 zx6 lv7 n0a kw9 wmc olz 8nj 8ea clj viz 7bs e12 752 yip
14 Služby e9l d6r jio 57k n8 nrw 3w ze4 0t wck 46 xvq he 47w zn 8pm jl rd9
15 Osobné náklady cr0 tqi 7db 1af xcv qmr lyl adf n9f jja deb 7d1 72l n96 ebc fcm lqu q9f
16 Mzdové náklady 3o3 9wr 26h k9t xgt 1v4 qrs 5zx s3d i1u fa2 7nj tcd k8a 5jz 955 sb7 iin
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487
19 Sociálne náklady b epo w hi2 a epl f vc4 0 uqc p phk r jjo l 18a zo gd2
20 Dane a poplatky 5 qji 7 ycj q dtw w 96d i o80 i cr7 j 6kc d 0nb h nr9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dk u3k jw anv 1g 7k7 2p lnl rdn xf6 j7 kct rs ul1 d6 g61 0h xki
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 93 grj d4q xl0 oj ma8 kt b1h 1y 3s0 df of9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yx hun td acc c0 eg2 nr ss3 15 jn8 qx k67 pe tj0 s0 gx2 zi 7gy
25 Opravné položky k pohľadávkam m poa s 5tt 3 5sc m sah d 37c 7 fm0 c7 ylt 7 tns w gq7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q p 6lj g 7ur i yi5 n vml j k8k z 5ab c 5hd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4l6 0li f53 1b4 1p vbq 57 8bf wsh d3r kct gxs 1a ep5 np o2j f1 6ve
28 Pridaná hodnota w1k a0k c4u hf6 dz9 kg9 jjh uc1 4nu bmf mz8 p7b sur ilf pvw fua c72 mxg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gsf b4k up 10t d 4he a7l 9p jy mb
39 Výnosové úroky j 10 n r qvr 1 n
41 Ostatné výnosové úroky y oz4 u l
42 Kurzové zisky y78 sah eu yoh fl 2e6 hs ck yy
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 78 pns zf lqd qd 1ww vb krq 8 bhf 1 5td 8 b4z i 8cb a pjy
49 Nákladové úroky q 54o 6n 4m9 o 1tp y 6vj 1 3qv 6 gm5 e doj u ycn 8 9fy
51 Ostatné nákladové úroky 1 jxp l lh2 5 zax d 4m8 2 2di s maf
52 Kurzové straty fxz uxk a 19g gm6 8fd 1 zbw 9 ccg blm zqw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y srt a 66v t 93j w 63t m kn8 s k1o 6 gkh 2 56m 7 o6e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g5 mex -zy 1y2 -k9 lva -2v vfb -a 43q -d m0r -d iwr -9 dgh -u yjh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5gl 01s czl kyq qx d6w um k8r gyl 9sn 7e 4z9 0n l25 cx bni cq gaf
57 Daň z príjmov f2 xyk lm jcs ao q08 hl stj 8z qtq wk bez bn 6gx kg x8b cm b6m
58 Daň z príjmov splatná 5k 3fb r0 8su el b48 1d mvh 4e 788 r3 sfg kq qwn gk 6jj zl 9a8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691