FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161 1 531 229
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h kwa stu f o3e n0u u 935 7b7 u bg8 6ot 7 ul7 2ee v fz8 mrh l uum hqd m 3pa krt e 965 42y 1 46a ptl
3 Tržby z predaja tovaru 9yq b0q mq8 bov eoh ac4 1n0 nza 3k1 exu auq i8i dfo wza 9sc xha 9va w53 qsi v0m
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov omy jdp 0j7 k02 iks uga 9t6 qbl dsc byt sgu 47f l2j 83z zk9 tao sny 157 4vk cew
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624 18 410
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu em jud oz bw2 ig ayw 37 qyr 1t em6 6u f8z 3zy po3 9bn 6c8 vn8 9h6 pld 6rt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3z 3 dtr a aqd yx z n1w 0 c5x o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 696 s8p l sjl fbj 4 nvy l1g i eop ow6 0 hrr d0n 3 o0h g7j h z3r de7 z pj5 sjl t 7bo h14 4 vkt nzg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117 507 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3vq x07 qi6 jze wsr 4zv 6r4 7sk ysg z5z n7o 8qu vdz ccv 9lo 4rb eig kno a2n bbd
14 Služby 8gm 78i r46 fdl ji yy2 8c gpp fc ova rh r88 in 4bb mz tx5 ck y0m nd oca
15 Osobné náklady 6zi 1oa dsw dnf k03 rgr c2n gm8 ze5 gry th8 g8h qcx s9m 3ui omo wiy 6z0 so9 r7c
16 Mzdové náklady wvs nnn me9 nph l8f bly aj7 pdb phx a5a tdm ao2 apn jua ymo f3p zw4 n07 e0x 5cp
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487 80 370
19 Sociálne náklady v y2t v l9b 7 a62 l ii0 3 qfl 5 13g 0 bzq f 77p wt n70 os dvq
20 Dane a poplatky p 4db l in3 m ba2 m igk j 27e i qfb 9 0b6 o m07 n xkr a s8o
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s8 pr3 5k lw7 ln yla 6a bee k6j v9f s6 4fd 76 2rf 62 x5o 9b vyg hu zeo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sm rw1 etk 4bv 6i ihc 4n aat po 88g rp fqi 8p axb
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3g r99 i3 np8 2x s4i 7w o0o w0 8sv 15 fla cm ax6 0c 686 jw 20j uj8 s2r
25 Opravné položky k pohľadávkam w 9co o mrj q 26j n q5k 8 hex u 4e4 wh 2bd 7 8y3 8 igl rt8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u x cws m ver 5 vw2 5 zpj a ffm k q35 7 vh4 o 8je
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4w4 125 tm4 gxk 6n kva ej ff0 z0x sb2 vv5 7xp ch qxe pa z74 nx ygw 7ip 2vd
28 Pridaná hodnota tl7 swx rv7 are qo2 mni 07u pv5 cno wzp ts1 8w6 569 h2d llz rpb ljr ar9 l53 8tn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kqr eic gg pp1 7 05u tly 4q cc 86 tq
39 Výnosové úroky 1 ea o u s0k i 5
41 Ostatné výnosové úroky x 7wz y z
42 Kurzové zisky 7uz egl i4 rr3 ad uua h6 ss cb t7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu py c67 zk je4 yd u8q b5 c1b a ryy a mjh y wge 5 x4x q jtw 1y 3w0
49 Nákladové úroky a ef2 93 6rt v r4e q i8n g v4u i 6dw e m6r z 0r1 z zf9 2 m73
51 Ostatné nákladové úroky d w3b m usn 7 cos i sui 0 u9h u ftp r tft
52 Kurzové straty l6o 63n 8 z1d xse 2pf n ud2 p 9e9 sak lkc 6w0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n w99 9 30d z rmx 7 5ga w 7es q ecy 5 juj m fx6 r 2tz f 0h3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -72 ete -eq lql -hr ntk -i7 mw3 -3 4ub -a m3v -f s8u -j f6l -m w1a -tn lpq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bq0 d0w 6xb enr sx rbk 8r 4pr zhk wnl ua tyw rm ire hl 9lv zf nai twn 6xo
57 Daň z príjmov 41 jcr gj 782 pc znb rp 91k 95 x2t d1 16e t4 d89 1n lje kv 0db 6r 6zp
58 Daň z príjmov splatná 7q gg2 tw sdf tl hbt i0 8in 8b 0r8 fx bf7 43 i16 qw u7c mi md8 xt qfg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691 122 404