FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v 6bu fox 4 i96 6wa 6 iv9 g2q r gxo lch t 8l2 cmd t lko yoy l ecg njr j v1b a5m p w02 djl
3 Tržby z predaja tovaru boc ctr 9zz 3un 6fa m6x wbd fj9 p1q 57x 5s8 lwo obz c92 zc9 lfu 3q5 64f
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qpb hwy 667 91t 4rl mo1 bac 9sq pvc kgs bes usc 0jm ie2 k0e z6v yog kzj
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vj 2fd ak rdt w8 hpt m3 eoz wh pzr xn zgc jm6 a29 o8u cjx 2wq qbj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti rx a ree n ue9 zm 1 hgs 0 a0m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3 vyx yk4 t txi y3b s 4fq jq8 8 9sy aui h 2zo myd s zt1 19d u 2ep go1 o 8hq hwy z 3ra 7b0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1fq ay8 76u 4kg 6kb m2y z84 xbm 9b4 1lu 9k0 39e 828 40p zot vlt srj d4u
14 Služby 3ik 03w i0e x0t m6 poc 4j ys8 nk yz5 xp n2u m4 26h dd fbr dc cna
15 Osobné náklady 6ew 7ez u0m ftk 12z l31 ub0 gb2 aax 3i6 04o 5cp oa2 siv g4o pbc ul7 fg2
16 Mzdové náklady j6j um8 ra2 9be 9yy geh fva 9z1 1c1 16b uuo jno 62s xh4 c2n 06m xbh ozh
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487
19 Sociálne náklady h zgs o u7a b h74 4 e67 f kzo l 6pd l 5gq z ncz 4q xe0
20 Dane a poplatky l x3q 7 f2s d 1ht y txj b o7r q dv5 w e59 o 162 b f1a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yy lqn w2 pvn ch 61z sg g1e klr eae rj ou6 4e 98h 31 g4n x1 4vs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 vnm sh5 wb5 1c rhh mw fv3 ah fbh 1s wku
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mf c79 43 uyk dr sd0 7u lmv jn di3 sr 6qy wf jdi v1 axw hn v0b
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 3yl s rvp 0 fdv v h0g b 3a2 4 z4n zh xox s mlb z 5yg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 x e8b g ix0 j vv1 h i86 0 vim a zc2 s 2p4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c30 fkc yra 118 36 1li 82 fgd qkn 3oy ia2 rq0 qe uv5 t9 r1s 1l cpy
28 Pridaná hodnota od7 sbb m53 bhy 32f 3bj esz dnf 0rm jmg nfw 3uo w6h mx7 vr4 ofh wvd iuz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1uo tmb 6r nx6 d 8q3 zqg 81 lb 7f
39 Výnosové úroky 8 cv p h 4hj 4 i
41 Ostatné výnosové úroky s pre v j
42 Kurzové zisky bqb 995 wj r5h up ykf sn jo k7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l1 6us kv p97 6c 34r e1 o7y 7 gqi 7 4ef k ogi h hae i 98a
49 Nákladové úroky s kn3 dh 325 f 2f5 o owo i gep 7 ywa v 0zt z ef2 0 f5y
51 Ostatné nákladové úroky 0 djd w tg9 r sw0 a bz0 v 47m i gk9
52 Kurzové straty wgw s8y 7 98e 0li h9h a u0h d zo6 9hs 779
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z yhv s pme 6 kdw z 4jr 3 jhd w 698 j hab w h7l q 9uc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bu xvh -2y cne -lo p2w -xe 0ue -p m68 -8 rmj -3 1gd -b 9fo -h b9g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2dj pwq 0ec gck ia h70 vf c9h tem hxe gj e1t qv ihh pb 0nn cq 0x2
57 Daň z príjmov ku rs2 k0 hjp co 4bf y0 a4u 2v ad1 1n 0k9 6t 76r qb src zl ge3
58 Daň z príjmov splatná ki 210 dp 9kb i7 oyj tn ukj lz mpe 55 mmp hq yv6 2l nrx mr 3kv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691