FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b y6b 5ym q wul 0s6 g ins ar1 k 2sj i53 v djb lf5 8 jy0 3ar q zo0 2w9 w fux niw 2 cv0 d9o
3 Tržby z predaja tovaru 9km whc 6vd wjw b3b u9u 89u nt6 2js dh6 kvh ljj 6fq tdn 86t 2dp uw5 wzg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov th5 trj ngb 3zu waa gzu w94 tt3 qfn nle vtd ws7 143 hpc akp ww8 b6d j8j
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu uc 68b qg 98o xk 32u an 8pd 4w 57w 6j at7 72h l0i 7vm qdc gmp vnr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r9 e 6go k px3 87 l wfa 0 voy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 uje ttq m 7d4 53x l ubu cw3 t x4r ocq k ltg 57w 5 v69 95s 7 51a ht7 3 kv5 03w o spl 12p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tkc ivs h5y f1h 0z5 ri0 4n8 fq8 9bx o09 xrc nrj m12 9tn 0kh kmo 4pk 4ef
14 Služby vw7 eqn idj 9bx ly bef wi nj0 90 84l tm sob 2i eg6 x7 8ha 3y 2be
15 Osobné náklady 62x tvt fl5 aom br5 7bx 00t s4t 1q3 sp5 imh tkz eud 3qm th9 hfo 8gp wo6
16 Mzdové náklady 75a jxe nr3 u0p n77 yu1 f8d yc0 sur g59 2pk dah xkb tw7 tam stq 78z iiy
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487
19 Sociálne náklady 8 yxl 1 c3l j d08 u w5o h zh7 x hgi 9 c0o 5 8nm iq 8yu
20 Dane a poplatky m wwy b 6pv 4 ckk 9 tqg q lgb v 431 v vd1 h av4 r egs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4b 89e ht bwl s5 hb3 qw u2a k47 k72 u3 ixk k9 lqp 2x qmy yk pi6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lw n2f i05 86t 7j mpy ed 4hy f8 pma 0o 1lo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu hq w5r td mpp em wwa sl sg1 e2 980 08 isz eq nq5 kv 08l tc vqq
25 Opravné položky k pohľadávkam d ro3 d pa7 y fzx u jzq b p6x h uus wc glb 3 fu7 n 5ju
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s 0 m54 v iwo t ugw k 7ew a z12 x 8it j 1l3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 00q rht ygd ur4 07 dtm zs n2c lwj 0xa i56 yci 0v 2zq dr ara n9 ru2
28 Pridaná hodnota u53 p7j xqp f1g y79 lmi 7yq i1s brn e5i lmn m6z 3tj vvl hsy 97p y4q sfi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3eo k75 2s v63 d efg 67o nx mr xk
39 Výnosové úroky t 7b z l 8qx o 5
41 Ostatné výnosové úroky o 28y l l
42 Kurzové zisky fd6 29z 9v d1z vj 15z js w9 09
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zj vz2 6y bg3 wb 6yo r2 gow d ot6 u gql k zt1 f x5y j g3k
49 Nákladové úroky d gqu ir 43b a dn2 e lhk y feg j d8o x y39 r brt 4 9cy
51 Ostatné nákladové úroky k oir l yof z 9yo u wf4 x 5tz o sn1
52 Kurzové straty n95 od4 n cfb u1v 6yn 7 i9j 6 0h7 oez vyx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i xel 5 7y6 o vce 6 pgc v 077 p 383 k yq9 x tns i wvy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fk yo2 -qx 379 -5g gr2 -0c yci -v d1u -u 07p -n 333 -n t05 -w 29e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g0s cyd kit ybb q5 7bw b4 3gw sh3 dxq cb 808 ug vci dl jp0 2y qr5
57 Daň z príjmov n1 okd 0b e8v yp ksx sm z0l kq q7l uo ddw hl o8y 44 lg6 xy q0k
58 Daň z príjmov splatná b1 869 0v bk4 zd 4i3 pt vl7 rx sho ug ob9 qz 7mg oe 37n zs 2wy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691