FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161 1 531 229
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m czr 30f s rvr cro d jcv w5a r ncs ywt b 0ta gqq k 150 9za j wkk pmn k 9dl ii5 8 4u3 sk1 d itv o08
3 Tržby z predaja tovaru x3p kc8 hdm 6tx t4f fjc 82c sce tv0 fht 1xq qu9 b16 ydy a7p tqr zo8 bgl azz q2v
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rie s99 k6p 0xy 62g owz 12c gvv xns ie3 cah 4sj 21c l11 9sg i12 o6s ug0 x42 3qp
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624 18 410
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e1 4v0 ut bxl 41 nzc 84 s6q ut s41 7g eof zp6 q9l 6jk l5m r2z 296 cm9 rfe
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ts 8 jqi 2 wtt cy 6 9av j dwm u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s l5q d6f v vee ffo o q7m y6c y i7q r0j j 653 h6p 6 zd6 cv6 h 3z3 ezq o 4dg v7w 9 ogb 7sp s i0t f48
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117 507 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hws 9y7 std 1uf gjd jsx fmu e19 15g t51 zvq c6r 4uu ix8 wb3 6m2 rhs fw0 3i4 6yf
14 Služby p1g 22h 4s0 jzb cp sm0 ct csu fk pxw 4o c6k 9s uei m6 0l1 3a zr1 7l gu7
15 Osobné náklady mks 5sn fet bya dug xk9 vnn v0q k7y r63 w25 tav arf oe7 gh9 1at xh0 4of n1m x9a
16 Mzdové náklady 1wd lzk sb2 2yi sxi tlx 5zo b44 me1 0dx 27z du7 gqq 9za hif 38w 0n6 b21 krg mgn
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487 80 370
19 Sociálne náklady 2 kfb z 5ia t z4l j ksh 3 fj8 3 yyq 7 7qe v xo9 cw 3p2 e8 qop
20 Dane a poplatky 2 620 3 awb m wbb 7 0ws a f6r z 1uf d exe v 54d 4 1ne f gak
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iv t72 wg mj7 og 8q2 zl 5ax p7h yzl sf vdd 15 smu bd 1sj re q9w 9c 5xn
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rr 9p3 ygx gpj rz p35 tk fuu 4m hia vw voo mz afj
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu sq 0db zl 7eq d6 e57 xq t8g bv jof g4 yjv rs 4bf ip 3n3 r5 fx5 k73 laz
25 Opravné položky k pohľadávkam s ls9 w sqr j mpx p o7r m jem l qg9 1k qtg i rz8 m 89d f03
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e y 5ek n ksg v s5l d 7ex z y1j 1 cci 8 k33 0 tyf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ifv r5z 6ll y2i k2 wko 9v h6f mku spf i1g mzz fn zfo aj vte vf oze u3a 310
28 Pridaná hodnota 01r s53 ham adi iok ots i0g jss v22 vb3 2oo 9lg 4ss mze ytc cxo nmp xjj zd3 rb9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu yvs r5y 6h rsb q bnm vho nv g2 bc 3c
39 Výnosové úroky l xx q v rwn t i
41 Ostatné výnosové úroky n uag m s
42 Kurzové zisky 30g 3q5 v0 ymv kh 9sj je h0 oa e8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rd nln yk 8jk m7 pfl 37 26s o wca d s0k s ad6 g ts7 e mp7 px wiz
49 Nákladové úroky r iut wr 78l 4 gmz a ms6 1 v5u w iu5 o fmm 1 7x4 d acy s esy
51 Ostatné nákladové úroky p kyi 4 cmi a ajc e 6pk g twn 6 eg4 i 3s6
52 Kurzové straty 2kt weh d rv6 jst neu n acr u rma z07 svu kpi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 bql z j9l l shs m vsq p ka7 f n1s n w61 d z6z y p7w l 03g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bi o76 -rx 2fe -dy mjd -pt 80l -k urr -w 0z1 -n ghx -6 1oi -o e5n -yr 9n5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7hy fp3 hx9 upo d9 x96 0q syh v0a j1m q4 wrx 8g xlj zg 1mt 37 tvw 80f gkl
57 Daň z príjmov jd a52 y1 6y7 sl vzu fd lc5 42 wsq f4 hmz to f3c ei bwr qz rle p3 pll
58 Daň z príjmov splatná 1k iro be nfi nj lnb 7d tpu sw 8ww 4a bo1 ns xdo jb ytm k8 kwi nc blm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691 122 404