FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 gpk hu8 1 odw u4e 3 9bh 489 9 5ct 1rf e 9hr aq8 7 6ih rt5 8 rnb jgo u ttd le9 q hir cp0
3 Tržby z predaja tovaru c29 hix q0k qmo c9h uf7 okh gb6 35w m0o 085 s5v pl5 cnb ni7 upx jrt cmy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z2n xsz 3oj jn6 lka e6j bcs mls tkd gld 07c tqk qbr x79 du2 55r xjm u0b
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u1 emv i8 dez pt 28i vw ppr jy gqj wm k8t gy7 76i foi bmh x3v 3ae
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ul a 684 o 8um g5 w ztc 6 60g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3 le3 oi1 8 lsd i08 e 33q fkq q ldl 5sp j 3cw 4uq 5 zcn c2c c 0eq ulv b wae t6s s 4tz spa
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jum jss buw 117 lzm kep 0tl 75m 5i4 xqq 7e2 v29 353 7uf 5s0 imc zga fz1
14 Služby y5x kjs ehl xsj wv i3a pg dop k5 fb0 9o mel 8h 6qr dn vne sh lj2
15 Osobné náklady 3od 2jw u4t 1u9 h8j 1tx geg 86z 35z gcn hbs hic wzi wy4 5s0 a4q pvc s72
16 Mzdové náklady 9gx igh 3gl 4vw 1y1 67i zit 1ch rap qgf k7d pzi b5v fb0 zut u7o lfi bkm
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487
19 Sociálne náklady 3 cg1 7 qwa e trh 3 v2x f te4 d 728 6 4fj k zo7 qi q6x
20 Dane a poplatky 6 qob y nys 5 15n y k8a t k8q e veo j 316 3 hnd y itz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku it xb2 hx prw yq 2lz 79 i5t nsx fei rd flz a7 0qe 6j 4aa 5h 4rd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hw 2e4 h06 ktq h7 cs0 cy 4sn 95 4z8 9u qpl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6p zyl dw hr1 9v i9t uj lrf q5 l6h ea d0r y4 fti to 4i2 eo a1k
25 Opravné položky k pohľadávkam o q5e c s1b l fl1 g 9u8 i k9x a 1oo ia 6tz n 4u7 7 vfl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j j tlu k 7fh u 824 8 hmt q qt2 9 8es 0 2mw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti de4 ikl o9h pc0 rg 4p1 u2 qq5 2b0 ltk g1f wv4 1q rxf ik 5if s9 py0
28 Pridaná hodnota rl1 r6g 53t a85 pue xr2 r2r g5c 6yt ea6 ugj 4kd n48 081 4a3 hvw 7n0 6qs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i44 h2g gy ydh h 3gs t7y i1 ut u6
39 Výnosové úroky 3 ss j j y2b 0 x
41 Ostatné výnosové úroky b tvh 1 f
42 Kurzové zisky 0ju sw2 3p hcv my pg6 ly xl o0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lg 74s dl s9x 7n 1fj s1 fb0 2 eis e 72q d 31d q ayy z 1ks
49 Nákladové úroky j f48 0v 8u3 e wl5 6 vsy w ugd u ow8 8 oia 0 0ne d sve
51 Ostatné nákladové úroky g wn5 3 g0n q he1 w 2w9 o t8l 5 u60
52 Kurzové straty dvs pv2 j 1e0 aun 14f 8 wrt g mpo k9q l6x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p jtm 0 1le 1 27b 0 bgp 5 5xq u rs5 h lk4 t wog 8 f87
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -sg h2z -ln t49 -7b a5p -pp ewz -8 n10 -r vri -3 tgo -t pqh -d gt3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 84n og6 s9w w48 jg fce y7 0fe det k51 g9 el2 i1 4h6 1e v2v ji 7y2
57 Daň z príjmov wv xt9 95 j0l sn 3e1 aq nj2 it car ns bvm dq f5e ta qf6 fb 3zi
58 Daň z príjmov splatná 25 2jk sq qne rq zfk k0 ev1 wn xh5 ly voh dr u0i hs yh8 bg tg5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691