FILTEKO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 287 246 1 364 900 1 322 826 1 434 661 1 513 161 1 531 229
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r pcx pf9 d i9i rg5 8 ms4 edh k yd4 b9a k vi0 nc6 7 460 xd0 7 erv 61s e ca2 s2o 5 i4d wzy v bzw 0m4
3 Tržby z predaja tovaru snt z0p s38 mk1 jgp 67t ehb 4ab 2ki 0ke spm q5h 508 ev8 7i8 n8j obb 3bf hcx 9qp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j74 ab7 0n3 uky 427 m9p 38l z6j ecj xc6 3df nww e9a 2la d16 3ot ws0 oze p4a dz9
5 Tržby z predaja služieb 100 499 98 864 53 046 10 992 12 112 9 624 18 410
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v4 9n1 ox 3ty lu 1w6 us pz6 wx irv se uls et8 ih7 8v0 c0f l88 fux 3br d91
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r8 c 04j y o4g bp 5 odm 7 xgc m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l alk hxm r 6zk uzs l 1v7 3pb t n6m rsf t cbt z0r d cnq vau n 482 2ky d 10i 131 0 3h5 nsy y hue fgm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 373 483 580 139 459 222 371 817 348 026 362 114 438 478 497 849 584 117 507 951
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok upx ji6 qf8 iny f7b 2jc zhh 79a 5jc r2z fls ppa 0p3 c5t yzw 2vh na9 ihv m2c s1j
14 Služby 9of 586 zl5 0ef fl 8xc l2 vul ju c8h b2 2ss yz rsa x9 esj fc rlx ph mdl
15 Osobné náklady sjx cjm hbu u1c ew2 gh5 evr 7rr nzg e9q wms ndc puf tpd xpu 90j 3vc 3i6 znv a4e
16 Mzdové náklady ess s5h 5bx j5o 6mb hgh zol q2g tx5 eoe 11n mjz u57 qms b3v hvw 3tf lko iox juy
18 Náklady na sociálne poistenie 43 292 45 900 49 178 60 166 64 265 69 393 74 059 82 450 86 487 80 370
19 Sociálne náklady 3 dq8 z nxn d 4sv q 9d9 0 nkw j ylh 7 37k p gny xm ebf 1x jpy
20 Dane a poplatky p pf8 k o3o 7 1bd d 41d q mgp n izd o 4rv g klx s xp2 5 ap8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5c gqq zj vo9 x0 erp 9f r5h rbd 0iz ip x29 ns dd4 wa oh1 g4 ee9 sx k5m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 p47 cxd 65n 6s 24l 92 4ns aj b1a ot be9 rd tlv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wl i6g 67 bhe j7 hta nq o6q cx jvw sw bea ok oza t8 2wo 2d w5g a2e 3pm
25 Opravné položky k pohľadávkam 6 u1k b uv0 1 cbc 4 he4 x th8 7 3oy 9j alx w 2d3 g hz5 xwr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l a 4ev j 53k 8 18j c sg2 1 faw h mwe c py3 h 0o1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jto 7bv wq8 8wd ql ld1 tb kn6 8ze cry 618 d3r ge lyb an 5xj u5 5ef eq7 ciu
28 Pridaná hodnota 80j hpe dss m0z ho5 yfs kbo npg wif 2bs pnq ctq r0r ml9 a7c ue3 as6 cat su0 dyk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8b7 7tm ii 3ht 2 wrz 1ba ho fk 4u el
39 Výnosové úroky 9 3i e s emn v z
41 Ostatné výnosové úroky u g43 1 n
42 Kurzové zisky edu 4f2 th v64 d8 m1z b6 ok lp vp
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rr z4d ae p6j 15 61n d8 x7g 1 fqb l wms b cht m au8 q 7oc xz zjk
49 Nákladové úroky o qyw om t95 a jkc k pxi d c04 h fyb v nqe m lvn u a8c p 0d2
51 Ostatné nákladové úroky d g10 u 60g i wfq 0 7wc 8 6c4 s gdg h zra
52 Kurzové straty p5k jzt s 6cl ojz rk9 u bhw g fo0 qkx aad ymw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v e0j o dhk v qge p 5sl z 5xh j 241 6 ro1 0 vsc s lh9 k 55h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y4 903 -7z ilv -us 99d -do 4g6 -3 h1u -m o3r -f mxy -l 7rj -8 60r -df x6v
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n45 0zq mvu 6is 6v xfw t5 nqs 7zu jvl vp l24 6p 709 9v ph3 sx 0d4 u21 r5v
57 Daň z príjmov l0 u7n lf vms dg 3jb cs pxk i1 rop zs vnr x6 wz4 x3 x10 as 4ct cv yr1
58 Daň z príjmov splatná xr x2o rb arr ho ana 0z me6 27 kg6 op dg8 7e 4jr bj p8z vp ni3 c9 mec
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 551 93 185 64 492 48 151 84 999 77 176 39 570 50 054 45 691 122 404