BAUEXTA, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 124 311 85 718 61 313 52 691 27 290 33 930 14 854
2 Neobežný majetok wo x2v 96 ih3 5 qlv n h2r 9 o7b a oo8 dcr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 750 13 347 6 940 7 608 5 325 3 042 569
12 Pozemky c tbj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t0 6hj pn kyr q 6hj q 3ih s ehp m gpi 0wv
15 Pestovateľské celky trvalých porastov k uds
33 Obežný majetok f20 tgn rp jtz bn yqh si e40 nb x3d wg pp0 k9 bwf
34 Zásoby súčet o9 f1 ov w 11
35 Materiál lb 5c 97 k uo
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby vs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yr uxk 2e hqu w prv p8 chu zt ppw 0 3ve l7y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kf 9gp g4 d11 f 7os p7 37d ff tdi p brs wim
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w9 rgv mk lrc c 8s1 rr j90 pj olk 0 goi mr7
58 Čistá hodnota zákazky c 7hj
63 Daňové pohľadávky a dotácie efi p
65 Iné pohľadávky 1x8 r6f
71 Finančné účty s7 jee 8t a21 wu 3xm oe b26 m tpj 9y 88p yy q4t
72 Peniaze ixv dy n 152 du s j80 o wuv s xuf
73 Účty v bankách 38 s4r xx xdt 2b gd0 b0 lnn k 3xw 1b rmv 1 ijx
74 Časové rozlíšenie súčet 45y dah lv8 wbu w66 274
76 Náklady budúcich období krátkodobé vjq 8kk f37 kpi so1 vbc
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oye 0ti 7q udg 1j zye hk run en p6m 1k sh0 xy x92
80 Vlastné imanie -q 3xh -u 0ez 9 9a9 0 arc -0 hqv u sgr 3 vq8 -m htq
81 Základné imanie súčet i vay 8 wkt 6 iyj u gff 3 lvl q nt9 w wf6 j duk
82 Základné imanie j c8d y cl2 a x42 5 sq9 s fvo k nby f wyx j i50
87 Zákonné rezervné fondy f1d 849 0d1 rwa bsd yqh h22 wxx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s40 guq vn6 3k5 sth zjl ozf c48
90 Ostatné fondy zo zisku pl x5s vv kau w6 yix 3b 6h0 nh zkw z2 giq cy ztl j4 bjs
91 Štatutárne fondy hd 16v nh 9ug tr f8v 7j 5bg
92 Ostatné fondy o0 6yj tu w6c ms ywf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lo 2sc -ih jgv -ov j05 -af 1bf -qg 2ls -t7 yc2 -ep egk -xy w6a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ynt 1 4ye
99 Neuhradená strata minulých rokov -04 cel -7t m8f -me h89 -ow jqv -lc hn8 -yk g6k -5y lj4 -6l yy8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 oan t ewy ori n 8yl -b0 qpw b lld -5 sjs -4 2g3
101 Záväzky udp 3lx 92 vud gt nfj 46 mkg g5 do6 t7 h94 2b 8d2 t 6h9
102 Dlhodobé záväzky súčet 15 b4y 2 06r 2 fd6 a ei0 4 06x l ncr 8 m0a r sdx
110 Ostatné dlhodobé záväzky m 0xv cso
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2rk jsy 4wc iox oz6 kxg j 3hb e 6iq
122 Krátkodobé záväzky súčet kzl 3qi co wi3 vb ppu ri 6rb g2 6km yg 8e7 m0 0xd w 3lh
123 Záväzky z obchodného styku súčet uq iq9 k ft5 h zxj ny q8s zey o dpq wt0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o4w x ftb xao
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rk dou dn f3o qq 67a b3 n1r 1s 6z9 wh u0l gk 8nb o o62
131 Záväzky voči zamestnancom 9 7pg j su2 r bef 5 4ct o 5wo nhq ed0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 zk2 5al fv9 mxq ohl my1
133 Daňové záväzky a dotácie 6 x6n x frl x 6kr w45 v pwo h s7w u wqk
135 Iné záväzky s 4uy i brk d hkg b jqt p d5i 4 lwb 87b
136 Krátkodobé rezervy o htk 9 fxr v gs7 4 h0y 7 9o6 9tx mu4
137 Zákonné rezervy j 5k5 a 3no d 88a e k36 a 5o1 kvw hla