BAUEXTA, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 124 311 85 718 61 313 52 691 27 290 33 930 14 854
2 Neobežný majetok wx sjh 44 tyz 1 ks6 h 8t7 n 0gn 7 9f2 5my
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 750 13 347 6 940 7 608 5 325 3 042 569
12 Pozemky b bqw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0d 8e8 d8 th1 o odk o zz5 6 qij a 96a yso
15 Pestovateľské celky trvalých porastov x oqv
33 Obežný majetok nql 21v ot 4xk 5u 49f 4y 6m1 qe knh fx 5z8 jt 41p
34 Zásoby súčet 1f h5 5o r w4
35 Materiál eq ga ms t yk
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 16 s81 ci phr 7 kgt vy 8po 9b 5db 9 103 ttl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2l 6tv da 2c7 1 ftl sw dy1 bv q2g w uzd hs0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 18 m9b k4 wnw z wuq ir 0sp vr t7f z suc n27
58 Čistá hodnota zákazky q sve
63 Daňové pohľadávky a dotácie efl f
65 Iné pohľadávky 067 7sd
71 Finančné účty 66 q2l m2 8ew 8t od7 bl hql 1 gz7 zr vbi yh z79
72 Peniaze dhq q1 x o5n ah a deg y 6ee l xor
73 Účty v bankách 8j 8p8 ec 6r0 ro pca lr eog v r7u 34 t0k n jgg
74 Časové rozlíšenie súčet dld kos lvm mx5 azc ixl
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1jq 4d3 3qn 956 4mb 7qw
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9ol idk 94 sgr ei d9s e0 2do m5 tyh gl qk4 tz u2b
80 Vlastné imanie -o jve -8 mp2 5 45v a e2v -n 5ho x a64 9 zzx -i t7d
81 Základné imanie súčet 7 67p k pvk l 58c l jn0 7 x8x u 7hv s 1kr 3 9pw
82 Základné imanie 5 3lg 5 b31 w 8q8 i 9py h nud 4 5yg t ui9 c 0sf
87 Zákonné rezervné fondy 2ob l3n r0q ldt 2pm ww0 fa0 v52
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 57l 0yk jtc xn3 8ow qg6 a2m j41
90 Ostatné fondy zo zisku 2d cr1 3f n3c 7y 6zn sy 4xy 1v 46h ay vc7 de 4zk tt om5
91 Štatutárne fondy jn din 6p qwb gt 2co zj db2
92 Ostatné fondy 1b q9j ny 6dx ep r03
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -es qro -kv nw8 -6j 0yt -y0 cfv -do 12z -ul izc -2t rzf -gw hhu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ypw t iae
99 Neuhradená strata minulých rokov -5k 9qb -8y 1nm -8t mwi -q2 p3g -14 z26 -58 a38 -u2 13c -ow csi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s nga z ak4 3l3 g m0k -sl f5l a 3kq -4 qs9 -9 qhu
101 Záväzky 6uk edw ze 41v xs x00 y2 hwn rl 8pf e1 hhc x7 evq s y5p
102 Dlhodobé záväzky súčet dx t3e b 1u5 m 4qe a 5mt t 0bb s eqw u bu9 a bla
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5 v98 fn2
114 Záväzky zo sociálneho fondu cud 2gs txz 8hx i52 5hx 3 jlc k zze
122 Krátkodobé záväzky súčet 6vr cm1 bp 6dy u8 kfx wn hzm k9 3k1 aj drf me i3t i fnn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 77 aeu f sx8 q cyp xf ube 4b3 z ath r8n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rqr b nge aep
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jl 21x 0x 3m0 oa s52 tz yjn bu 7we dp bbr 1k 5tk h 3cz
131 Záväzky voči zamestnancom d hyj 7 07f 5 ees a nm0 8 uli hbe cu5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e leb yjn sv5 meq sa2 0px
133 Daňové záväzky a dotácie 5 6wi 7 kak q xzd 92j n tfi 9 2rg y irb
135 Iné záväzky b i5e 8 ggz h uvf y n1n 0 8hr k uky 2ch
136 Krátkodobé rezervy 4 9le z ph1 3 ebj j mgk k nb5 i24 vsq
137 Zákonné rezervy j 05i x ey1 6 wsh r czz g u1v pjf mb2