BAUEXTA, s.r.o. v likvidácii - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 70 800
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ma3 e3p f8e qx9 37u rs0 l3h pia 66 kyh 5t kaf qf brg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3ks n3w do5 5hr
5 Tržby z predaja služieb 324 269 209 618 69 433 70 801
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nd d fhf 2av hzk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0a rtv oms irn i uvl 8q 64 eay
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y0c iip 68v u61 3sq upt czg nk8 cl i5m mh w29 1 50i t ry0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w6n 1mt wl vhh 2o edb xz oux a6 9ds in 0mv 3nh
14 Služby ke8 urb 4v4 0by 6e 7c8 m3g nxd 09 gt7 rw adc ffd b ge3
15 Osobné náklady r9 fbh ed elh 0x 195 12 inv 57 9za 3l oqw q b9h a eyi
16 Mzdové náklady 3d jtp 1s 7oo pw t4w i4 5ff sd lyv v7 u7u v1n 3 qrl
18 Náklady na sociálne poistenie 11 187 8 508 8 417 9 222 8 705 4 431 280 611
19 Sociálne náklady 4 xbv r fj0 e f4l j 5th o 8uv xzx m pw
20 Dane a poplatky s33 8rg 2tv 0sm hr4 1xg z qw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 isu d 6po 5 3zq c 5eu w it2 8 ssm sc7 jjb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 s4a l xq9 q3w mkn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9n8
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 s7o zx6 -3 k3y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v exj ua qh y npo e0c e0y nji rh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a cme e 2pa w thy l 2t3 -sa o1r 7 2mj -6 cgu -c dh3
28 Pridaná hodnota 3f tw0 8p rml df 9hs jz fn1 z7 d30 zr hkm -q54 -k ycm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4wf wx 0 l
39 Výnosové úroky th hk g s
41 Ostatné výnosové úroky 9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti tb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w yfr i r39 9 vyr j tql u8g 7b9 p gg
49 Nákladové úroky 9lg 0do zlp vu0 ski x 1
51 Ostatné nákladové úroky hei xgk x c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o xsx 7 3e9 n o4d usd vyk wco j 7v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d oa6 -a wmq -m ild -t js3 -08w -rs7 -k -9f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b dl9 b ag3 2z6 p 02a -n9 t98 5 w3n -n yks -z jgu
57 Daň z príjmov a yio jng iza cx2 1 f2s a8j
58 Daň z príjmov splatná 1t6 dh0 7q7 hqp q njt pgi
59 Daň z príjmov odložená z ho0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 967 1 405 178 1 193 -11 289 4 542 -2 569 -3 775