BAUEXTA, s.r.o. v likvidácii - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 70 800
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r7d ko5 v7p 0nh ifc 0t8 cgf 650 vt 031 at ktv dm 67b
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6b1 84z jmk 9wh
5 Tržby z predaja služieb 324 269 209 618 69 433 70 801
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu hg m kw1 lvh lkb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti nt mhq 4kd a5g v bhx ja 99 67m
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mrm sy9 v6f dns xly lcg a9d xre mg m64 qw yrk 7 rex z qr6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok oi0 c8v qz 6um qd lmv 3u h6b n6 tdx fw dd5 ifs
14 Služby dzx 7in 0ym seg qg 68r enq njb su t99 wd 972 a9z x 5jt
15 Osobné náklady y2 yyy 6c em8 hc r7v 2b n31 5p 8v8 kn 9im m kfw 5 jib
16 Mzdové náklady pf w4o c6 3ic 70 k9k rz kxx ne oyw 0w zri d6y 2 ioi
18 Náklady na sociálne poistenie 11 187 8 508 8 417 9 222 8 705 4 431 280 611
19 Sociálne náklady 3 bvz 1 4bz j 1wi r g06 a c49 j0h b so
20 Dane a poplatky yj5 xn2 vts 4q4 4jp mc7 g m8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e j5h r lkn 2 gke x kdk h adg m 6bi pud h3l
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h y5y w gj1 ptw qzf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6rm
25 Opravné položky k pohľadávkam z kt5 8fk -d 49a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t l81 kv 97 k qer 692 4nv 54w ah
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a mpp d f96 b xd2 3 vv5 -vy 2rs 3 1ib -h 7dt -g la2
28 Pridaná hodnota qo tf5 jj t80 d7 mot wk xqk zm 8dp xt 387 -bql -p jzv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2lz vl x d
39 Výnosové úroky n7 51 s f
41 Ostatné výnosové úroky 3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti jy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s 6kx c tfv 5 t51 5 rum 8ld 8mp c 16
49 Nákladové úroky 5zw ot7 bcy sh5 g72 k 1
51 Ostatné nákladové úroky sub 21s m 0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l yc3 9 u8a t okj y4d liy err n 5q
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 whx -q kuu -m uxb -2 hfd -lg7 -yc4 -b -og
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b 0ol v ba0 kra z a32 -ez 3dw w 73d -s pol -8 5v8
57 Daň z príjmov f lq7 djp 4rc so0 7 f0f c06
58 Daň z príjmov splatná d20 g5l 7yc g0o 7 vjf rn1
59 Daň z príjmov odložená v 0rc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 967 1 405 178 1 193 -11 289 4 542 -2 569 -3 775