Banik a syn s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12281/P
Dátum vzniku
27.07.2000
Konanie menom spoločnosti
Každý z konateľov koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo (od 13.5.2020)
 • Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení (od 13.5.2020)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických (od 13.5.2020)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových (od 13.5.2020)
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových (od 13.5.2020)
 • Opravy pracovných strojov (od 13.5.2020)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických - v rozsahu vydaných oprávnení (od 13.5.2020)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových - v rozsahu vydaných oprávnení (od 13.5.2020)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových - v rozsahu vydaných oprávnení (od 13.5.2020)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 13.5.2020)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (od 13.5.2020)
 • Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (od 13.5.2020)
 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (od 13.5.2020)
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 13.5.2020)
 • Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok (od 13.5.2020)
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 13.5.2020)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 13.5.2020)
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 13.5.2020)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 13.5.2020)
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 13.5.2020)
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 13.5.2020)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 13.5.2020)
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 13.5.2020)
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 13.5.2020)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 13.5.2020)
 • Informačná činnosť (od 13.5.2020)
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (od 13.5.2020)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 13.5.2020)
 • Kuriérske služby (od 13.5.2020)
 • Finančný lízing (od 13.5.2020)
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 13.5.2020)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 13.5.2020)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 27.7.2000)
 • výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania (od 27.7.2000)
 • výroba, inštalácia, opravy chladiacích zariadení (od 27.7.2000)
 • poradenská činnosť v odbore energetiky a racionalizácii spotreby energií (od 27.7.2000)
 • odborný pracovník na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke tlakových zariadení v zmysle osvedčení: číslo: 135 IPV 1997 TZ A1 Aa1 číslo: 132 IPV 1997 TZ A2 Aa1 číslo: 0012 IPV 1999 TZ A Bd1, d2, e1, e2 číslo: 052 IPV 1997 TZ A2 Aa3 číslo: 106 IPV 1997 TZ A Ab1, b2, Bb1,b2 (od 27.7.2000)
 • elektrotechnik špecialista - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 27.7.2000)
 • odborný pracovník plynových zariadení v rozsahu osvedčení: číslo: 097 IPV 1998 PZ A Af, h, Bf, g1, h číslo: 003 /IKO/93-R-PZ-E, F, G (od 27.7.2000)
 • elektroinštalácie (od 27.7.2000)
 • zámočníctvo (od 27.7.2000)
 • kovoobrábanie (od 27.7.2000)
 • výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom (od 27.7.2000)
 • kúrenárske práce (od 27.7.2000)
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby (od 27.7.2000 do 12.5.2020)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 27.7.2000 do 12.5.2020)
 • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (od 27.7.2000 do 12.5.2020)
 • výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 27.7.2000 do 12.5.2020)
 • výroba a opravy šijacích strojov a elektrických prístrojov pre domácnosť (od 27.7.2000 do 12.5.2020)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.4.2000, č. N 110/00, Nz 120/00, spísanej JUDr. Valériou Zahorjanovou, notárkou vo Vranove n/Topľou, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 28.6.2000 a dodatku č. 2 zo dňa 11.7.2000, podľa zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny.asice
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny.asice
 • úplné znenie ZL
 • vzorový podpis konateľa
 • 2x účtovná závierka 2001+príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • účt. záv. 2010
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • účt. záv. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • účt. záv. 2004
 • účt.záv. 2003
 • účt. záv. 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2009
 • Osvedčenie.zep
Dátum aktualizácie
24.01.2023
Domény