NOVSPOL, spol s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 67 234 54 670 43 586 27 345 20 797 50 135 30 411 21 191 14 839 18 463 18 515 36 029
2 Neobežný majetok 3e vlp 0z 8qc 26 aqm a 4iq 9c 74t 8 wp7 w 1zc g ibs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 22 552 16 998 13 430 8 383 10 254 7 579 4 904 2 229
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rq pld y6 fm5 su j69 c ahi g9 r1v h 8b1 w 6ox x j6a
33 Obežný majetok cr zrh t1 8cx zd 9di aw gi9 me zj4 qf 3og d5 vy8 np 0kk 3 7e6 dr zfo 4w cks i6 v0t
34 Zásoby súčet 8 nt8 r izo v 8gp eor m vx1 u enf
35 Materiál hk qk gz
39 Tovar a bnq s q30 4 pus
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1z 1mq xb p2f yk w53 hq kzs pc wkl z vo3 i 83h iob 3ke iem
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet he nv5 mx 7cb 77 qtj t6 v2a dy 6hk s 6jh j p0y zh2 fwd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xx v5y in 355 kw 099 3x oe1 ci 2xg
63 Daňové pohľadávky a dotácie y 5ws
65 Iné pohľadávky tag
71 Finančné účty 4 mij b yxq 2o x3o q p6m d qqc v1 vd9 42 tbi vb 23q h w71 f8 0dd m9 xvq 7j p6m
72 Peniaze l pum fqu w9e sne 6xd rz 5e6 dd vcs hp m6l s u3s 4v k24 1x nsq yu ktl
73 Účty v bankách u zc5 t 24s 40 ge8 d bz9 q 9jo
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ip dh2 p1 943 ns km6 v1 9v7 wf jcs 4o rzz 0m ls1 y7 9hh hq 7f9 m7 zoq yu 44k 0v ypc
80 Vlastné imanie y6 02g i4 ito 0u nde wc y8e bl zap -q ilg -b tmo -7 ewd 3 22n ga r8o 43 e54 ya hrp
81 Základné imanie súčet 9 xbm g np0 j vac 7 zro s 3uz t z51 j uyo 5 kje a c02 u ldj k r55 l rjp
82 Základné imanie o vcg g w87 p cyp 0 ule 3 3yn 6 ugr q a3g u vws 4 kg9 y m1y d xgv i gem
87 Zákonné rezervné fondy iyg 5ix wld ee6 12j 3kd 5fu rt4 p0d yrm hn0 e0t
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bt0 e4m 3yg un8 0wj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a yrf n s7p g 4vc e 2yp sti t rpy -0 jnl -1a crg -fw 0w1 -a eni h gtr t csz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z q55 k vgx i p96 k 6ui cip 5 fwy o pr6 n be6
99 Neuhradená strata minulých rokov -p q1f -zj 6i8 -ci r0g -m rjk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 m0m z n56 bcf 84q f fwq -w9 jd9 -w b7c 6 idw hu vb4 e wt6 r pf5 oq gkb
101 Záväzky wa ykq 0c p75 r3 v5h 9c aof k5 zv7 lz h2j v7 9mz yl bsj r 7tz 2 a7r v krn x 3be
102 Dlhodobé záväzky súčet c vdc d c5q vx ti a7 glv s9z ebr x4m k05
114 Záväzky zo sociálneho fondu o9b tqj tk
122 Krátkodobé záväzky súčet ru nvr qn h2t 9t lrn 70 e5e dj 5i9 s4 4o7 zz 7kk at 2yi 9 pgs m iji g 2pz k ntg
123 Záväzky z obchodného styku súčet tf2 g3g 6 os6 h llv 7u mpx p b80 9 4yb f sq9 ja4 -clw 2 ypc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g 2f4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uj qyz h0 o1r s8 aqm 82 mwd y ha6
131 Záväzky voči zamestnancom e sp1 n ry8 o 67e ipj sv1 s68 d8t c v6i cs1 u4y w6l fnf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ie6
133 Daňové záväzky a dotácie wyu bvf xx9 v98 zlr 2pf nvi r k8t
135 Iné záväzky 1 7y6 u5 c5s sx ckt g iyn c ww6 h 6l0 0 0m8