TOP GASTRO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13631/P
Dátum vzniku
22.07.2002
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 26.3.2022)
 • čistiace a upratovacie služby (od 28.12.2011)
 • pohostinská činnosť, závodné stravovanie (od 22.7.2002)
 • výroba hotových jedál a polotovarov (od 22.7.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 22.7.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 22.7.2002)
 • prenájom priemyselného tovaru (od 22.7.2002)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu živnosti voľnej (od 22.7.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Pavol Škripko
  Hodžova 3/5746
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.07.2002
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 300/2002, Nz 300/2002 zo dňa 27.6.2002 spísanou JUDr. Ivetou Andrášovou, notárkou v Prešove, podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • not.záp. N 300/02
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • dodatok č. 1
 • Dodatok č2_novy.asice
 • Rozhodnutie_novy.asice
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • súvaha za rok 2008
 • súvaha za rok 2009
 • súvaha za rok 2010
 • súvaha za rok 2012
 • súvaha za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • vzorový podpis konateľa - P.Škripko
 • osvedčenie
 • osvedčenieŽP.asice
Dátum aktualizácie
26.11.2022