MUDr. Eva Kurucová, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13682/P
Dátum vzniku
03.09.2002
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • administratívne služby (od 24.6.2015)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 24.6.2015)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancii v odbore neurológia (od 20.3.2003)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy v rozsahu voľných živností (od 3.9.2002)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 3.9.2002)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 3.9.2002)
 • reklamná činnosť (od 3.9.2002)
 • podnikateľské poradenstvo (od 3.9.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 16.1.2003.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 504/2002, NZ 504/2002 zo dňa 6.8.2002 spísanou JUDr. Jaroslavom Liškom, notárom v Kežmarku podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Zápisnica č1/2009
 • not.záp. N 504/02
 • not.záp. N 14/03 - dodatok č. 1+úplné znenie
 • rozhodnutie o premene MH
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2009
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • účt.záv. 2008
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2007
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • účt. záv. 2004 + poznámky
 • účt. záv. 2003 + poznámky
 • podpisový vzor - E. Kurucová
 • úplné znenie ZL
Dátum aktualizácie
20.11.2022