KM KOŠICE s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
40375/V
Dátum vzniku
27.01.2003
Konanie menom spoločnosti
Konateľ vykonáva obchodné vedenie spoločnosti samostatne vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia. Písonmosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému, alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
73 027,00 €
Predmety činnosti
 • výroba mlynských výrobkov (od 27.1.2003)
 • výroba hotových krmív (od 27.1.2003)
 • výroba cestovín (od 27.1.2003)
 • výroba cukroviniek a nealkoholických nápojov (od 27.1.2003)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností (od 27.1.2003)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 27.1.2003)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva (od 27.1.2003)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 27.1.2003)
 • maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností (od 27.1.2003)
 • faktoring a forfaiting (od 27.1.2003)
 • prenájom nehnuteľností (od 27.1.2003)
 • služby súvisiace s rastlinnou výrobou - orba, sejba (od 27.1.2003)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 27.1.2003)
 • zváračské práce (od 27.1.2003)
 • výroba tovaru z plastov (od 27.1.2003)
 • prenájom motorových vozidiel (od 27.1.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • František Komora
  Jenisejská 69
  04012 Košice - mestská časť nad Jazerom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.09.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.1.2003, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • spoločenská zmluva
 • podpisové vzory konateľov
 • doplnok č. 1
 • zápisnica z MVZ
 • podpisový vzor - J. Hudík
 • úplné znenie SZ
 • účt. záv. 2003
 • doplnok č. 2
 • účt. záv,. 2005
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • rozhodnutie o premene MH
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • dodatok č. 5
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.zep
 • Dohoda o plnomocenstve.zep
 • Spoločenská zmluva.zep
Dátum aktualizácie
27.02.2020