KM KOŠICE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 517 971 445 055 440 986 78 944
2 Neobežný majetok ob6 lc2 ji0 2zf k6h 6yo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 439 025 366 111 362 042
12 Pozemky eva io4 ls2 jeq awt mrz
13 Stavby vhs qnd ji6 vct lzi skp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2b hzg
33 Obežný majetok 18 9wk hi 52h vl wml 8h 04y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qp cgj a9 1bv lz nre to vt2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2n ny6 yz lwq v5 7n4 nz 0bv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i6 9xx xg 2b9 oh dgs ac jdt
71 Finančné účty 2 1 4 g
72 Peniaze k i z 2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e50 yoe nwt k0y 40n zzd in boc
80 Vlastné imanie -xb7 y5p -21q 6fw -73g fah -58h v37
81 Základné imanie súčet da afy bs 3xk oe wxu 3k foi
82 Základné imanie zq 1hg gt dkr s9 g2z xh c3b
86 Ostatné kapitálové fondy shc xww qhp 8l2 tyk rpz 481 eum
87 Zákonné rezervné fondy 6vi ldh g8j ox9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond agx 05k s0r 8vb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m2h tbl -0mj 1aa -7nx iyc -ibm y6q
99 Neuhradená strata minulých rokov -ukj but -z8a l4w -clm opj -cxl sin
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h3b 8sq -dp 5us -d nef -120 g75
101 Záväzky a5y 9a2 2di r3k wvq uqb yng z74
102 Dlhodobé záväzky súčet qve ufe 4mp 4a5 4ti usj 9yr 5bf
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0iy gyg b2a jdz wgj mkl
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7rr dh8 05m acy
121 Dlhodobé bankové úvery elo 0i6 qzp ajq 5wp orv 1s0 nzu
122 Krátkodobé záväzky súčet eaj zfr rbn dp8 wij gy2 8ow 1ot
123 Záväzky z obchodného styku súčet b6a iye 41n 6zc tzq lqe nku 93d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b1k 4ze znm hxr yv3 g8i
131 Záväzky voči zamestnancom c 48o 7 bv5 o fcj 4 5w1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 14 ua2 8e lfi 8y r6l jc a7d
133 Daňové záväzky a dotácie ja 6zv e7 0ky s4 ckt 94 1ia
139 Bežné bankové úvery rku v95