KM KOŠICE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 517 971 445 055 440 986 78 944
2 Neobežný majetok 5l5 3m4 mn5 x67 w42 ogg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 439 025 366 111 362 042
12 Pozemky 96g 6w7 3ei si8 ltd z3x
13 Stavby 0mu 6he cs4 z05 dgu d5z
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j3 h9q
33 Obežný majetok hb ug9 ov k7e 2m 61k uu u5n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x4 zf3 ey u2f j3 ivg zi k22
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z7 2eq 3e wv4 wo ylr 53 z5a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 74 pw9 q6 veu g5 1ka ay ar2
71 Finančné účty 4 2 2 j
72 Peniaze q b o f
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY izx w0i w65 w7b f2j zja tt e9l
80 Vlastné imanie -oj8 eh4 -w3n 5qp -a43 dqw -l7a a3d
81 Základné imanie súčet 27 egu ej 85u bw anw lc jn6
82 Základné imanie 65 6b2 y4 nhg qg c32 ab 276
86 Ostatné kapitálové fondy rjt j8m le2 dpi yki eox ice 50x
87 Zákonné rezervné fondy s0t q8j 8fm 2p7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2vu 853 tpn 0wk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -uqb gf3 -lmi 8jx -cbk q1n -mxb nqt
99 Neuhradená strata minulých rokov -n94 l1g -ruv lib -m7x ri1 -sh9 5g2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w7i h9c -a1 6ga -h ypz -d5o 2yb
101 Záväzky c6b 4zr 80u 08n us8 aot adj jwt
102 Dlhodobé záväzky súčet e4g 4ik og4 jzg 6kf 39t epa sls
110 Ostatné dlhodobé záväzky q71 jz6 mk8 oyd t39 2fn
114 Záväzky zo sociálneho fondu md6 c66 nul 5y8
121 Dlhodobé bankové úvery gxb nxy 3o9 rsv mgx vw7 zjk 9ps
122 Krátkodobé záväzky súčet o7r bpp emc grq 7km 1yv 58d rcb
123 Záväzky z obchodného styku súčet kp4 swm c7k hch fv7 cf2 y80 5rj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku aer 3q4 ibk q50 gdm 23r
131 Záväzky voči zamestnancom p vtr l v0u 1 0yj 0 nzs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w8 tg7 yq x6d df fkw nv zdy
133 Daňové záväzky a dotácie 1j 509 7t z6d jo e1k yo aat
139 Bežné bankové úvery z61 fg1