MATRIS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14367/P
Dátum vzniku
26.09.2003
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 1.3.2013)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo (od 11.1.2008)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 11.1.2008)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 11.1.2008)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 11.1.2008)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 11.1.2008)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu (od 11.1.2008)
 • prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností (od 11.1.2008)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 11.1.2008)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 26.9.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.9.2003 č. N 399/2003, NZ 79989/2003, spísanej JUDr. Štefanom Siskovičom, notárom v Poprade, podľa zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • not.záp. N 399/03
 • uznesenie vz
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • rozhodnutie o premene MH
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Spoločenká zmluva.asice
 • úplné znenie SZ
 • uplne znenie ZL
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2010
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • účt. záv. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2006
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • podpisový vzor - Rafik Al Khoury
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • rozhodnutie PSK
 • živnost. list 7 x
 • osvedcenie o zivn. podnikani
Dátum aktualizácie
28.11.2022