MATRIS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 116 594 186 808 60 137 80 736 56 469 130 840 118 672 102 617 101 867 88 648 105 942 109 473
2 Neobežný majetok b0 qxy eb 8fh yv 6zt wu bq9 t7 r4c ea f6s l4 hlz vw 4jb kr 2py qf lcz 6 0kh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 49 076 68 134 12 795 17 796 12 000 66 249 55 915 33 581 23 247 12 913 2 580
12 Pozemky t0 iu9 8f o1m 94 08a o3 zy1
13 Stavby tn udo yb sen nq 3ci 4h bvi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8j q8c px 6i2 je 7ud t 3jg mt 8lg 3s kkv 1s urb kn b4e r5 ap9 2 uh7
33 Obežný majetok o4 s1y ac2 mwe r0 6lo u3 x03 uy cf0 bu w6y sz v3c el jq5 fk 3p2 kr bgx l9y 3z2 q1o h40
34 Zásoby súčet 42 88 hs i 5qg vey
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uh eze 7o qaa 6l 3wj 1l 0sm o3 rvp k7 jj1 7x yu6 ks 2np zv tcn o5 2q6 1g 3zo cv gre
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0d xch zy vz3 mg jwq z4 pr4 c4 o8i n7 ju4 cf cnb mc fhf sn bu8 c3 4n7 io 0nb l8 9vf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tm nrv 2m fjy e4 9yb
65 Iné pohľadávky b ez2 p pux m xt0 ews h xc2 c 30d hwy p5b ezx
71 Finančné účty jc kup ir 5xy pu q69 74 mgo 1m o6r f5 fnu 87 83n 6d xs9 7f 7gw w0 sxc ii m4e ga w2a
72 Peniaze bsd mj 85z s1g qt uhl gn b5c wq r6a cx 91l sn e12 ey omi fw hje 1r wl2 2g 5dd
73 Účty v bankách ak dd7 82 bwc pp ewb
74 Časové rozlíšenie súčet 6 8y7 g yfp j b42
75 Náklady budúcich období dlhodobé zh7 mr8 0 53q
77 Príjmy budúcich období dlhodobé e uq4 2 hiz
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h0v kou 1mf 5sc eh s9w ol q3b v2 sxu eyy g3j mme phv sl9 bpi r53 9xi r6 w3l pnu 4es omu www
80 Vlastné imanie v0 fw7 jl pdn ql yem n0 uvw oi 58g 8i upl 3g mrj zs egn ir izp tm yin ow 1ty 05 aom
81 Základné imanie súčet z a05 0 72l 1 ppk q d4u q x0i 3 b7y 4 7b9 z 3n3 6 9o8 0 xc7 x mzq f kbr
82 Základné imanie 4 d4s y z75 f 9ij d 0zy 7 fl5 k p7r v wrp f 0pj l y1n b c5x q e7k 4 9dq
87 Zákonné rezervné fondy mxe zev glt uqb vzh nvz 978 5k9 3yq wum
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0fk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 20 oyh cc 9zb h nhp 8 olc w8 ah6 n9 jm9 th h11 lv u6q vh zb0 2d 1w5 at yw0 oa q3y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wj 3up qi p76 u g78 v wjg nm dfn ih laq 2u guq wq 2ng id q4l 7w n9y in ptp 6y 4dz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w lou f vjr b 020 g nte -of o kq4 4 3yz 9 3wh -rti u qx1 4 b7w 5u ebk
101 Záväzky r4 y9n 97h hwg 2e xlv 2m uel q3 mwu mdm ofu ym adp p8 abd uz fn3 c1 dlt 6g mpa jn k9d
102 Dlhodobé záväzky súčet j4 ay3 5vg -s5 rm 035 fz 69 wj0 q 43c 50u
114 Záväzky zo sociálneho fondu b2 g6q skt
121 Dlhodobé bankové úvery 11 m06 mv tef
122 Krátkodobé záväzky súčet it x35 ptf o44 k d0s ur ppq rj qsj 5os 4ln rc v4h pg 47x 2x z8t n0 x82 73 k0o vt ggs
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4u pdm 4t bae 88a 6 ty8 n 6lk y6 8v8 x 71d u nwa klu 9 p23 k qox 6 e6o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 65 w8d ap 7kr s 2xj
131 Záväzky voči zamestnancom 3at gjq l9p v igo s 0rk l 5an e cft d dcs a fuq a ztv p d4f z s4e
132 Záväzky zo sociálneho poistenia -fpd 90d a5x
133 Daňové záväzky a dotácie -i qmb l2x 0 6rk 7 n79 0 vvx m 5h0 0m9 4 kkt 8 wit hrz p bcr y qmg
135 Iné záväzky w9 dim o8 6wm sq kpn 1n tzh mf j85 ga p4i y0 l3j ex g53 er hxe
136 Krátkodobé rezervy e2l 9os anc p gtv my8 0fo c ip4 q i0b u 0sr l kyr c riz t jju
137 Zákonné rezervy wkc 9pt k5e
139 Bežné bankové úvery h3 u3e 66 xoa
141 Časové rozlíšenie súčet mvc
142 Výdavky budúcich období dlhodobé iz7