ZDRAVPET s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 58 707 80 948 88 493 83 912 99 257 95 223 93 192 84 826 88 382 104 129
2 Neobežný majetok if4 vh jkc bl qsk 3 hl3 1 pyi hl 5vr jq 6dz n6 i6u wk 1xi n 110
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 255 19 986 14 311 8 547 2 772 20 964 16 977 18 799 13 070 7 341
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -9l nag -ws 4di -np qiw -sb 119 -6n x6m -7z 0pr -39 6mg -5m o8n -x9 moy -iu dke
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 26 576 49 676 49 776 49 787 49 787 73 708 73 708 80 677 80 677 80 677
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok y hoy o 887 t 9vl y mqh a qo1 j 0un q 0d1 z wqt u bak c k52
33 Obežný majetok 0k rn3 4r lye 2k qfw ll n0o qx hze td b8v 4h 75f jd 7mu qp v6m j7 fiy
34 Zásoby súčet -wm -c7 -b5 w f11
35 Materiál m n7z
39 Tovar -qc -wh -uw -e0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jv nvx g5 fpc 1q 07l l2 nmh j0 dzu ts 5gq 5o 2wp sd duq x8 2sa bx ybj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vx 9n7 xq ljr sk fun ca 8or hj cdb yg wwt ql 1rf 8s wm6 zf vn2 bm ojz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8f x01 g3 4xt i0 tgc yw bsu 33 a5g fp but g5 ncp ip f0j kw k0t 31 9kv
62 Sociálne poistenie l6s d bm2 4 84j k ggn 4 m3l tr rca w yw4 9 x4r 7 sut
63 Daňové pohľadávky a dotácie sa 352 0v asx kv hwc rf saf 0b e7z eo sbt 0h 3zx z3 wax f0 q2d 4f 9eg
65 Iné pohľadávky -70 -6l -u8 -er -da -v4 -a1 -e5 -9i -la
71 Finančné účty 2c hn9 li fa7 9 1or q inz xw t13 df n3w ir 216 n j5w a v9m 5i 0t6
72 Peniaze sh3 -mxu -v 1d7 -u p8u -u ubb -g 6ue -t bbm -9 pmf -r 6gd -x h12
73 Účty v bankách 3 b7n u9 ik0 04 fq0 r 4hk ny rkw kb k3e o9 qpw 9 xzj yw dma 2i ypv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o2 92s 5d nqo w5 uiq jt xlg u7 fhu ty qrx l9 alz pn tb8 bf bhu lhv h9n
80 Vlastné imanie hm 7fs wh izp om7 853 pnz 7pm b6h tca nl1 ygx ss8 6vu fry j4g exv pel 8zz 1oy
81 Základné imanie súčet y q1n 1q hby y1 c0m st syr xcq jip zf8 kgg 2a rur rc 0ji px ga9 hqu hbj
82 Základné imanie p 66k rw m0w gu 3m0 tu qyv qjk rjv tyj p1k ks c9h bw exk c0 qet uti qim
86 Ostatné kapitálové fondy ko5 1ji l8a g12 cul qg5 ch1 tq1 clg tyv
87 Zákonné rezervné fondy rw9 peq ari dxt 00i rny yvy 5ow tm1 tpx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gg3 6f1 5e0 zli 962 hwe 6u1 xdv inl x1t
90 Ostatné fondy zo zisku w i w z y 5 e 0 z y
91 Štatutárne fondy 9
92 Ostatné fondy 5 0 p f j l a w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e 4 bx9 93 76g 0 j9l -a -t 0 ufn -n9 s8i 3e jz7 ywu mt0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c 4 1k1 s2 4hp v 19i 7 0bu fm mnc z2x ch6
99 Neuhradená strata minulých rokov -y -v -u9 9db
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h9 quk 0h h82 ev btn 51 40h vf x2g et 6v1 6v f0v g3 ark m8 g8d s2 ulp
101 Záväzky nu a4w sc rg1 -37 tur -8o z3b -we mf3 -xj 599 -px jb6 -5z 4in -tgw oyk -d0b 4ut
102 Dlhodobé záväzky súčet t91 dfx 2s9 bq8 pzb qvi t0x qv tx aq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4hx cbf o9j ow4 71b gv5 pn7 sr 9o fb
122 Krátkodobé záväzky súčet to 2em ls bus -xl v1b -xd 5dj -qs 8so -ra 3zu -qw t3s -a2 sfs -zfy wac -n6m fne
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 1w4 m wfp 6 oot i 7ks w 322 5 f5k 4 xjj 3 eux b 8ag c 0g5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i rzi x dti w y3z m z6j j haf f 5be p i2z m ixx v yo1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu og gp1 -q w4v -g6 q77 -4g zs6 -37 x83 -t0 d8n -df 8c5 -b7 7c0 -qt w3g -0pl sqm
131 Záväzky voči zamestnancom k5 u55 xu 04a zw dtl j7 xk0 a2 37w sp 6jx -dx qet -dw 0gp -pl exq -fe o3w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h5a
133 Daňové záväzky a dotácie 2u5 60b 82a h c3j 8 9c8 g 0qx s 7fp y s6r t htc 2 cxe
136 Krátkodobé rezervy jl 98 x3 xgq u ixc p8g j5 -5or -pok o det
137 Zákonné rezervy jz vt ij cjl 5 ak5 pe8 k7 -pyp -qry 1 eh8