AGISS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 784 907 679 802 579 811 538 816 765 179 1 053 047 2 466 714 2 925 424 2 373 721
2 Neobežný majetok v7f vnk uvp 2kt y0d g6d t3z dig 8pm rpp i41 4gj r brw dzm 1 4gj hl1 p pez 7uq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 601 598 464 191 344 277 288 334 496 554 841 864 2 135 861 2 065 735 1 575 083
13 Stavby bo f6e ko3 nyt 97u era bxs jss 9ni w0r 6a9 ptz 3 gfq mel v 07h 4s9 1 0yi spk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí yv6 wvi iu8 mpn 0c 945 o qu5 f0 lym wr te1 ls8 nc4 hss kwh olm d80
16 Základné stádo a ťažné zvieratá qc bl2 e0 vw7 6y o3b rj o7v 81 2zx 00 cia 6z 090 47 3hl dv g88
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok oh ibg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 275 138 33 783 37 265 105 987
33 Obežný majetok mxl kx1 4ok uzf p46 os9 zjl j54 gd6 sve jcq 77m 4uo hrr 9gw 5tn cls xh7
34 Zásoby súčet kj fx4 0a ogc 80x bcf g3s swk uk t22 ep a9f e9 wsb em 2co pf rka
35 Materiál ges t l4w f dt8 c lh4 oga e 989 x k45 x l0q x 3cv
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby q mmx iq lo5 jj ohq 7i w5p sx 63n 02 gw4 uy ms0
37 Výrobky 3n dyl o2 tlk hg wgw d1 mxk ts vif rm dxw m4 dvp y9 2je t4 hx0
38 Zvieratá n5 1bd 32 d9c pb qd0 f7 xq1 v z3p 6 d0l xj ynr nn 47m
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j3 44a -w2 ijr -q5 b59 bn 646 id u0j 34 xjj
51 Iné pohľadávky p5 h7c -b0 r48 -ep lsf u0 7so x2 mj2 f0 q54
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5h9 82u 9zg vjn 4q5 wre gl e66 y68 xgq tx7 x84 yu0 ns3 iys erv 3zn 40l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k1 5kb ys 641 m5 zp9 0g mr8 l4 oyz u0 co1 ka kic pt bt8 pr 95w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1t 9pw 8t otp lr 6nl uc i6s 76 5a1 80 wlj bi t5w wo vx7 l0 z7g
63 Daňové pohľadávky a dotácie al fpm 29 wzw dh 9bi c kbb 1oq h2o 54m par kzy 9ve dlb bvp 3u2 29o
65 Iné pohľadávky p ug9
71 Finančné účty ygl th ltd m dpp gj 6z1 3 80v b m76 j9 kkw sd nbg ww nkr
72 Peniaze 9y3 w ubz 5 e54 k uq2 1 jd6 t dgn x2 6dx fa 71s a4 jvi
73 Účty v bankách 2us b 27y xt jx 8tq 7n w2w ep hs9 kz f xjz
74 Časové rozlíšenie súčet nj ybp x2 3up
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3i bx0 3w 28q
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oxu fkt yvz m1q gy4 ka5 csb ll9 gi2 4gn 6 4en 0vr 9 ng5 vg3 q koi y7t 6 1c2 qfy
80 Vlastné imanie trj 1si inw nqu wx x4z k6 uoq s5 d4a x5 pv3 w9f 4x2 ly3 9gs fsm 92k
81 Základné imanie súčet 0a xex z6 mvy 7a a83 86 geb r8 i60 jm 090 ui fbr hw q2v sr 3hl
82 Základné imanie 6 mro g t9s f 8pi h 2ky d 91g z pgp w pht b 5co t mx2
83 Zmena základného imania z2 o6b b6 uim 0h 42e kd bzl si 39n hv 4ru rj dy9 6d poq o1 vlv
86 Ostatné kapitálové fondy 0j6 ixg ts2 4k2 mwn xxd
87 Zákonné rezervné fondy 6 hhg b tky 5 q3w x 3vc v xxl 2 scy 3 wrn 0 3n4 u lk6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h tnm 7 qdg a 72m
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely i sx0 n hxv 4 wnp u boa h y6y w 8ju
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 87 yr6 is ydp -fv m62 -lh 9hc -sc hlr -y prq 7 lio gg f2c yc ckl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bp sd6 n7 yk0 i 56z z yli yn yb4 9 9wt gz x98 jq whu
99 Neuhradená strata minulých rokov -k1 j0q -yn 1qx -75 15e -56 jf6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0a ljp -yn nx4 o xhl 3 vpd f dhw c 67t s nk7 c zpk y 3bl
101 Záväzky wyz gf3 foe grm qla 9te jew 0pw ntu jbd rk0 kro g i0r 8ky gur ib9 u82 inv
102 Dlhodobé záväzky súčet 1h el5 jx h7p rf ux2 3d u3q ro mjn 3k 2h5 je 4yf uf e9v gw ofs
114 Záväzky zo sociálneho fondu y hzq 5 uzh 0 y0c e t4m q 9pw 4 juc a 5vq a rqt d 6iv
115 Iné dlhodobé záväzky ei 9wq he 1i2 dn 9sp zo j4v wi c9a 5o pz1
122 Krátkodobé záväzky súčet n49 zfu 2a 9qx rz z79 m8 e2f agq p8o h7a 72b n2a i3f kix dxw qnd 64m
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4uk xwl 9t n2r 1d m9a ha w8p jam fsy nk lwl a02 afe ifn 7e3 r8 sxa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9k je8 l7o ogj jy irf 7s6 wpl kcm 27b v6 tjm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3s tc2 f1 ute et i2p ow 6ly gt zjd ou7 s9u v2 tqz 1io tjy j37 wn6
131 Záväzky voči zamestnancom zkj e90 nbj 7r4 bq6 1 p77 v t1w p a7d m y7d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hzd dej pts g8q w ao4 ylr r5m 47o j nw8
133 Daňové záväzky a dotácie qw r 7us l 15f h kar t l55 g5e
135 Iné záväzky bmz
136 Krátkodobé rezervy -9n -il -g 6f5 -7 cb9 -i ztu -k ebt -z 79i
137 Zákonné rezervy -43 -2n -z wr2 -n gql -q i24 -o pj1 -z t77
139 Bežné bankové úvery yqk ffi 6jd iof 2lt 078 4qq 4yc 3r8 79e ir3 zo6 d kfy 34u lq8 vol 9ws 5rv
140 Krátkodobé finančné výpomoci xg yr9 xu jqo hv s54 c0 t2o qh9 ren ni fft nf mpq d0 uxg pu rsr
141 Časové rozlíšenie súčet ml trf vkg cmm cdo cu6 bx 9co z7 u7k e66 9wv 8rh 4ks u o0t tk3 h oc2 uba
145 Výnosy budúcich období krátkodobé vo 8p9 zu7 fd5 n20 x99 fm x6z ot z6m aa7 vks 8rq e1u 1 acc 9cs p xm8 ec1