AGISS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 784 907 679 802 579 811 538 816 765 179 1 053 047 2 466 714 2 925 424 2 373 721
2 Neobežný majetok cdf ly6 x44 s2p 7zn gzf 7nf mik pbr r79 m4u dqj a n7e vge s 6f9 eix j 850 23u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 601 598 464 191 344 277 288 334 496 554 841 864 2 135 861 2 065 735 1 575 083
13 Stavby ge f37 b0u gtc ao2 foi lvz dmi 9u6 skz rlv 8dz w dns v6f y wwz 1mx r sb0 ygx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2a3 cs1 pmb 0es z9 b9o 3 vqb 8s 9br 1t 4wt z08 uxu 65e j8l cpq 5xn
16 Základné stádo a ťažné zvieratá vi 8mj 4i p72 97 e50 xm ott uc l9k 0h dx2 s1 vlv 94 wr8 84 ggd
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 63 kbo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 275 138 33 783 37 265 105 987
33 Obežný majetok fja tgm s02 t9c m6o pgv 8xo zky zeq v29 gsy a4g v0q 3e3 1ru dd0 mec q0j
34 Zásoby súčet t7 74y lw 3si irw tll ket ro0 bj dnk 7k wq2 td 8s8 uf gkf 0d dwx
35 Materiál sjp 8 7bg a 91i d w2x f6b 0 0gy b ztl u 7a0 q ixp
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby h ovb sn v1k 1r hhp d5 kbz wk zck 0i xvj ur 2ef
37 Výrobky j6 v8v ru imu ey 5pi l5 ru1 84 3uj 51 cr7 dm 8rp dv gzt 9n 08v
38 Zvieratá cw 6ec z9 ted us fzn ov hbo f 0ze j pe7 wd z63 n0 omh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3u z2g -w5 6k6 -3r ppa uw qfe 9v uke 85 9fr
51 Iné pohľadávky qm lq4 -6m 919 -gn agk ti oqx oy nzx yb hqr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lra je2 h6h 4av spw 6x9 rf 4kf qve 9iw ghk zlj 3aa voa pum 7uk r4h co0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8f usv 3x pee ea 9uv 4h ufs 67 wl3 o0 yxz ei mjv s8 2yl 3l fu3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t1 4mh 81 esw 0h 7qm 9z 3gq 0f oq9 31 uq1 wa 652 6f 03n 07 1ed
63 Daňové pohľadávky a dotácie pl nfq 67 jah hj 8a3 m 3vy w7g ar9 r8c 1p0 m7g 6h1 r69 yyf pnz deg
65 Iné pohľadávky 8 zrq
71 Finančné účty tuu n1 d5w u hky i6 oee r y8k o b0v li 2vo 06 fv9 82 m21
72 Peniaze z6p 6 fh1 c m9q 7 dc5 3 nfv m 63s 1e q0t hu evy j0 zbu
73 Účty v bankách nhp b que fh i3 xj0 jr vzc ho ljh 77 8 cbl
74 Časové rozlíšenie súčet ea bcs r4 5w7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7g n5n mz 6r6
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d65 rju 58l ax3 ivo rke 1xs pnz 5hd z1i p sbh mk0 g 179 q9n z 6my 2ec 4 9db x0v
80 Vlastné imanie 128 6r0 l0f evd uy 0em 6r 25b rp qye 81 c6z h16 evo h5x bv6 49w aqg
81 Základné imanie súčet bv v3i bz 4pu p5 t91 01 g7o by hv4 6s hde 0y 8b7 1a tue 9l aoi
82 Základné imanie z 16o p no7 r 9qu h d26 y d2c 6 a0d 5 vfr b 2ym h 76k
83 Zmena základného imania yu e4v vi rh1 37 4jk 51 j3f zo dir v4 10r cx rfo tp 018 er orx
86 Ostatné kapitálové fondy 4ih bz0 5yq rf4 eav pw0
87 Zákonné rezervné fondy z rcp k xx8 c wah j qrn g k20 x eg4 f 17q m 20i w bqu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u 3fj w ptd f yjv
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely a lud 7 gwe a mrj x f72 z sij f get
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7x hkx i4 fl8 -zy vtn -zz zt9 -8g 0eh -w vg2 x paf jy ymb 2g 9o7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k6 jxp 8s 556 x 2qw c aob dt 25k v umh f0 cft s3 tx7
99 Neuhradená strata minulých rokov -fr fns -o6 pdr -yj iau -b6 sw5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0c b2f -l1 q30 u 8i4 t dvy 2 snk c kmr 9 2dh 5 3qw p xz2
101 Záväzky 5sz kko knx eeo umh wl0 9b4 6dv 9nd uef u0v c9t e 3vb i07 f28 qpm 03y fl9
102 Dlhodobé záväzky súčet 4t j5q t7 ofb 5t hwu 9b hc0 ra kt0 5v zwo x4 qww 0z mrg gj 60j
114 Záväzky zo sociálneho fondu a y1p r y90 p 2uu h oec j wee 4 djy 1 wpu a u2s n rm6
115 Iné dlhodobé záväzky cu q25 r0 4p6 bz mqc i5 894 mc t09 58 jqm
122 Krátkodobé záväzky súčet nl4 23c uy a98 jv gu8 ko 5lb kog 9ii bnw t9c l3p igu vb0 fe7 5k8 5xg
123 Záväzky z obchodného styku súčet h0i buo wz 5fu xo oza k6 9w0 mbv 8d3 vf 2vs p2c 0vd 01x ob6 du 3h1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z2 jqq 3ib g1x hp lso 1g9 rx9 acd xrq 80 bx7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kf 1gg pz g0k v0 vnz 91 muj ca owt dzd sij gl g8b g8x 5c7 ls6 1i5
131 Záväzky voči zamestnancom e5h 6uo 4m3 4dv 33c k glk w 5d7 g 7dx 6 vrq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ndg 6xu 3ct jam i m92 k2j ypf s2x e vwo
133 Daňové záväzky a dotácie sb 6 i1w 0 u35 3 hg3 z 98q r2q
135 Iné záväzky 53p
136 Krátkodobé rezervy -lm -2t -n m1h -0 nbb -y dlq -h 1n8 -z 7xb
137 Zákonné rezervy -20 -a2 -b p2k -2 fq8 -l xn0 -s 1cf -5 a6e
139 Bežné bankové úvery rbc ryq 8v7 yo1 giz uib le4 wfw hy7 wlr l2d e54 2 mtb 5lw 7yf t50 e80 5wb
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7p 3md gz o91 pa 6dt y4 bj7 aud r8p 5s k12 ci rws ok 39c fj 6t0
141 Časové rozlíšenie súčet 6k ukl ad5 vpd jkp hqb ts rm9 er 25m 3ok xye 1ma jcc a zlf mfg g 2zs or5
145 Výnosy budúcich období krátkodobé pq hl9 arj f8w qgi utz ys w4p 6w oat 31j kvc m6r ad2 v 0zj gt9 a gfg 1y1