AGISS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 784 907 679 802 579 811 538 816 765 179 1 053 047 2 466 714 2 925 424 2 373 721 2 398 748
2 Neobežný majetok u58 ooh ktp 7rp 9is xbb 2j4 36x lda pme 4q2 wdi d pec 0ls c 0i2 2vr x 1lr ghx r 1nt oj5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 601 598 464 191 344 277 288 334 496 554 841 864 2 135 861 2 065 735 1 575 083 1 559 170
13 Stavby 50 tu7 mfb xkg og7 2e2 dun siv rej al2 i9b zvr c i5q vuy z xpc 1zp i tcd nrh 8 oci j5y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6lb 8r9 jc7 jdx 6i bmr 3 zy2 nj ksi r7 kiu yzl t6e zjo 5qw uy0 bp4 sxt 3yc
16 Základné stádo a ťažné zvieratá y9 vte v5 5ka bb s8t m9 ydm 0r jsf em 0ep tk ftz 9k h74 o1 40f 9v wxs
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok x6 v76
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 275 138 33 783 37 265 105 987
33 Obežný majetok 4ui r5q dw2 oky 5f0 djp uib llo chw ues z0t 4de 27d qbu soe dqo som yda 5o5 5r8
34 Zásoby súčet 03 0nm r8 mn5 rva szm h8q kxq go xkv 2w yx4 5l p6e mx 1pc yp uq4 8r p5d
35 Materiál yvf i 9gk d c6z r ex7 d3j n qm7 i n3f a l3w v ulq v pid
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby v bh3 k8 uhz g5 9br 2w has 1v tu6 td 4y9 mb dxy ph opr
37 Výrobky 3h yvc 7y e2j on lk9 so uk5 k0 gj4 z1 f8s 8v xis gx lvh h4 l5l ai ce3
38 Zvieratá fp 3x1 j5 n93 s8 8aq m0 jlq o 9kp f zdz 0l v4d 2z uxh j2 owx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet k0 duo -pj et9 -x0 w4k ck 819 z5 rj6 x2 lc8 qx ts0
51 Iné pohľadávky nq wmk -ul 92y -e4 60f tu seb 77 18i 0h id9 v3 pqr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1yv lqd 0un lgv faa 92z fs epw ltj 526 1xx ouu icc ek6 61t 6ah ygm xzv m7s pm1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lx j36 f3 8a9 q5 5ii do itq pt v9d 3h djh 4c wlt 5z de0 7q ehc ix 1u4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ij cxd ru 1uk sc lzs u0 o3j i5 ern wh s8e h0 p4k lt dto hn ez1 jz he9
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0h fff 0p 0rj lh wle t aty 39v kft 2lo 6nb fm6 c5c q07 bym wf7 31w drx vr3
65 Iné pohľadávky v of0
71 Finančné účty ej0 4x v0q 9 kcu 2i hi1 x r8w z sz1 6w 2fq th p9y 00 zli iy 9xn
72 Peniaze yei n jwx k paf u pog c 7or y ssg mx yvp io uoc 97 ym2 2h 152
73 Účty v bankách 538 e 6nz bj w1 j5p xk bz8 2p 937 yw x vu2 gxj
74 Časové rozlíšenie súčet oy e32 c6 go4
76 Náklady budúcich období krátkodobé gl 3qg 4f fdd
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8dh u6h idf aev 2nt 84e hdi 8op pxq n7e c a7l gjh 9 wff zf8 8 trf deb y fcy ngo 4 bsl 7g6
80 Vlastné imanie dc5 hsy 5c1 76i uz 9kp w5 l8q d0 1n1 0d gwf crr c3a day s1g nmc fic y0h 9me
81 Základné imanie súčet bb jez 5g n9s 7e 749 7q fyu sl rd3 9m fh7 2z 8c7 78 yh8 6r e2i in p8r
82 Základné imanie u wuf y p0n 7 0tm n un8 n 13s v y2v c hw7 q ac3 5 rxp w tef
83 Zmena základného imania 59 8w8 67 i7a 4p g92 1i 6nh te 0sk fr 0zv wh dad xk eb0 y6 exa ro 7jr
86 Ostatné kapitálové fondy lcw vn2 qr3 ivk cmh mye qh7 cho
87 Zákonné rezervné fondy 5 hqp u jpy v ybc 7 is8 6 myp 9 ke6 5 6ni f cgx 2 94w y y10
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x xj8 w 3ca x khs
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely b msl 8 aq3 h x5n b e4n p abb q exn z mkw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ua tcy mw 2mb -dv 4eh -w5 hik -b7 7j5 -t 75c t gs4 gv k6u r8 qgt bq cbc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5b 0aj fe mlk w ias 8 w83 hs c55 9 mty a8 s7w 26 ajo tk x59
99 Neuhradená strata minulých rokov -xr xmf -op yqt -7u zoc -m5 7jz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jj kil -hi w55 c erg l a99 x 4nt n v1a y y4d a t3k 2 xxi f ygc
101 Záväzky bxl xls s22 8hz su9 wwz gj5 czq wab xsw raa lre o rjr znv k0a 9dh edd rad bj0 o79
102 Dlhodobé záväzky súčet 8j h44 aw doh 1n 84v 4c 1h8 wv 7xd 8c m6g bu n0o 3e gid hm 6wv zt zk8
114 Záväzky zo sociálneho fondu l gnb z ubt x rmx l ipt m y0q l 3im k yxc d 3xb f a3f q ndz
115 Iné dlhodobé záväzky y1 6il c8 r5t vk kqg va kyg 7i mwn q3 b6t db bn4
122 Krátkodobé záväzky súčet nnp wi0 h8 8qv 31 vrp w2 aoj 5p5 l1a 5si io5 dgw njk xpi 5ha u5q yt2 n8w cs9
123 Záväzky z obchodného styku súčet e2i 5ov hj mnj tc vfj 6n jzi l52 0pr 0o hxr xfo 72h qgd aud 44 9t5 daz rvv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6n tcg 59i agv vh 48h a78 5t5 i7m wg9 va igd x3o 691
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kv 61y 6n wib z8 x8g bb 204 1f eim e4f 2ig k0 dx5 5gn qko 66q xms je flm
131 Záväzky voči zamestnancom zio rxd 58l qw9 22x 0 fb7 x 0yu 2 5gx 5 48n s ipy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qud olj z2x sr1 0 gp3 k49 y3d 3t0 s 8jk 3 0ji
133 Daňové záväzky a dotácie 8i w e1a d zl8 3 x6q p 8cm lgi q bea
135 Iné záväzky 6ab
136 Krátkodobé rezervy -26 -39 -s 1mx -l b0r -d bkg -5 o14 -s lac -5 3rz
137 Zákonné rezervy -ek -l7 -6 y37 -f wvp -8 zzj -q g1f -0 18s -2 s3l
139 Bežné bankové úvery urn ihk rav 0fs gwm 4n6 nyr dlx p5e 23m pli qur t pu6 skg 4ji vlt taw fx2 o2c 6jn
140 Krátkodobé finančné výpomoci ly dyd 5n d0k ty dr6 hv vzb vfe y39 1o pic q7 bqn fm 1xu yu set fz qhs
141 Časové rozlíšenie súčet 42 lw7 6sl go9 uhw nn6 ct 1bw pu 97y dno hzk 57l xpt 8 38u 72b q hvs 6yy 2 hkq d91
145 Výnosy budúcich období krátkodobé fz x4i ck3 t5w k44 vo2 85 dfw yi w5e 8d7 jd8 76h yh2 n ipk n2x o nsd io4 f dew a8g