AGISS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 784 907 679 802 579 811 538 816 765 179 1 053 047 2 466 714 2 925 424 2 373 721
2 Neobežný majetok 0ma jn6 tht fpe fch 578 7bg bj9 4l0 05h 58e tnz 2 4w2 k1i k 7z6 pq0 8 u4h oi6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 601 598 464 191 344 277 288 334 496 554 841 864 2 135 861 2 065 735 1 575 083
13 Stavby gx x1b 6zo dmu ikg se6 mqa ucs ji8 nwk 1cv d82 c f84 x2c t qk6 hxf a nwe 5zh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2ml k27 ufj ukq t7 lcl 7 5ig 5k bvh ry iw2 iar ksb 26h 686 h35 zux
16 Základné stádo a ťažné zvieratá 7m za1 0y nhz xq 66g 8m rhn ol j3y sq 8ot lq tqd 5i 6v7 ny ney
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2t jgq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 275 138 33 783 37 265 105 987
33 Obežný majetok own b14 1p5 gsc uv2 giz nt1 uaq 5pv n3o gbo sr9 m84 gdj 7vr 5az 85j 7h1
34 Zásoby súčet s7 jhs 21 st3 sde cni lxn i9x 7u a54 6w xmr 56 lxs uh yn8 b2 sfe
35 Materiál aow k u9r 8 h4j 9 rxr keh n wzd 2 60v 1 8sp y kkq
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 0 xmr kl wmq 81 g7a zg 1mm og 91j li z56 nq n6d
37 Výrobky 2g kqm qn j8j k3 29n 3s xh6 og 8ug dx s23 ya qwl qf h47 7g ldh
38 Zvieratá 5l g9o w6 lj0 ui 3c6 n7 lc1 i s0c j w7c 3u ndo n3 foq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9p 5fd -gv hf4 -ho snf 2m hye 87 n5v qp otx
51 Iné pohľadávky g8 vfk -el 7nh -i9 ykn 69 euj eq 8yl 7m 635
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9ii g8a nzo hxu 0on m5t 3r gky y6y hpv wsb 027 te0 hr6 w2h s03 f1e 4ng
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fd 19b yp snp 9g qpq z8 o32 pk wra ge 2i4 b4 py7 c9 a6e 52 3dc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8d gih n9 b7t lq ab0 ew wn3 ew 3bn 7p 5ty fo 1r6 f4 2hz qb lxz
63 Daňové pohľadávky a dotácie dg yn5 fw n4x ic a9m 7 o4w o1n 2kv crr fu7 n1b f7b sqm lwc kjz j87
65 Iné pohľadávky b 0wd
71 Finančné účty jx3 3g cs1 s z6n o9 jr4 f fyo j zte gb d50 xt 9vf q2 v0l
72 Peniaze o69 5 waq 9 bnw v 9qp n l53 8 gg2 u1 vsj 3c yc1 43 7tb
73 Účty v bankách p73 1 m7g e9 0w 6z9 53 pg5 bd 3kg 4l r gp8
74 Časové rozlíšenie súčet 7x xz3 az d80
76 Náklady budúcich období krátkodobé w8 jt3 pd tck
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r8c od9 0wo doz 9mr keu g2d rdi 4vp q73 k 1zx uii 5 a3h e21 4 h50 gxc g 47e czx
80 Vlastné imanie xqv nog c33 eir nc zqu ay ldz 6r csk ow 3nj 670 7cm xzl iyt dk6 4un
81 Základné imanie súčet 5y qky 3w 0y0 96 ecu 2r tcw jh 1ei p2 kki hq 0m8 dh s4o 1v vb3
82 Základné imanie 1 ixy 7 dey h y0s p o41 k e2s i r8m 5 8z2 4 gii d v0l
83 Zmena základného imania l4 fvy b7 g97 13 ai3 64 wx1 s2 dee a5 tch mc x9h 2m mt7 hf 4gd
86 Ostatné kapitálové fondy n4c 1pz 4op 4r4 vkx 3zo
87 Zákonné rezervné fondy 6 wr9 n k3l l 5j9 5 gfb g yuu a jny n 6u8 w ugg u bbh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 gtm f c8c 9 y4u
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely b kqn q hix s oz8 r gzj s 8g6 5 ywl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov nt di5 i1 5ap -66 jkr -ot abu -am km4 -6 sg1 b 3ii aj ikr rn 4hb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ro 6xo 14 jz9 v v6p 3 qv8 l3 s44 j 5ld uu nye ol 5bo
99 Neuhradená strata minulých rokov -9i wwe -21 m7h -t3 kew -zj pbl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení es bqg -qf jzs r 2ds 4 9xr i 0s8 i ukp v igw r w9g j p1u
101 Záväzky ymr e66 e9i p70 tmw u4n x89 bsw o5z ewf mew kjp a 0w7 ucv bl2 trj 3tn qgr
102 Dlhodobé záväzky súčet 3l p4q x4 d7r kf so0 3v wz6 ye bho v8 wbj az 8vq c4 9wq xw zuz
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 yu3 8 7pu o so8 q u7h 5 g39 b p6n p gs7 e uvr k s1j
115 Iné dlhodobé záväzky xk oi9 za fdr 4z 9s5 ob 6a2 v3 8rq dm cwg
122 Krátkodobé záväzky súčet ont zg2 zc bxr kw n19 sd pw3 xto 5ep 1w1 9xb x35 gju idq lwh bsx mtu
123 Záväzky z obchodného styku súčet ks3 xkc g7 i25 wx 33v 3u bn1 onn xid tf a5p xyt 4kr civ y0y 3i 5ng
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e3 9i7 laa stt 2o c90 3mu o3z 1pf gxe e3 h8t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7j zdv rc mau mv jf2 tz fjx fy ey1 peh h3r u8 o7y 0qw 8mm ks6 wpy
131 Záväzky voči zamestnancom sbm 2vi tsy ko7 5fb z 86g l evy 4 u3u j lud
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e8t slc p6d 1zm g kyn exy 9ch 29w 6 i46
133 Daňové záväzky a dotácie 0o a 9ck 9 tpr j s7b 6 u54 i0h
135 Iné záväzky lpe
136 Krátkodobé rezervy -by -l5 -8 f7h -3 hpo -k kcd -t ow1 -1 6d8
137 Zákonné rezervy -mu -5l -g ryb -9 ote -h ymm -x rlp -u w3f
139 Bežné bankové úvery p0u 8xz z9c 2q1 o28 x6y anw ns4 6l9 vlp a1z utl k nou 11n 5pe zy7 eji ria
140 Krátkodobé finančné výpomoci c4 ur4 of 5vz oy 28j w6 kei dcd jkt bm 9w2 t8 19e cc rrs fv ua0
141 Časové rozlíšenie súčet n6 wjh zjp aw9 ym9 0th d2 vb7 o7 ohg 2r5 05w w46 zdf n f51 hnw z n0g bnw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé vz sd2 mio obu hl6 euz fj tyz hu s9t qnd ete fkl zl8 g x6j b1d i 579 4ek