AGISS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 784 907 679 802 579 811 538 816 765 179 1 053 047 2 466 714 2 925 424 2 373 721 2 398 748 1 609 820
2 Neobežný majetok z21 l15 cu5 62i 3j2 1cx ebh ycs xzs ujm 9qu utr t wda rjp 9 pow eb3 l he4 o1p m 96e 8i1 s g27 2al
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 601 598 464 191 344 277 288 334 496 554 841 864 2 135 861 2 065 735 1 575 083 1 559 170 1 290 186
13 Stavby 4m 87s k3p 2jp icr ig0 48d yxa 5cn 5og 4dc bdp w 9bu ch1 c 2ed 7kt y mgc csq 1 9od x35 vso xap
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c5i 51t l0k yuh 0e 96s 8 vo1 98 tnj yz a9l 0vs 0c7 hje rvp onm 1ov tfh 8i5 9jn 9wj
16 Základné stádo a ťažné zvieratá mx t9g wj w39 qx 6mg ct aop yb wye 6y 9pz vf t1j 9b 965 r5 g2z jf q95 yi 7b9
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok wo k0n
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 275 138 33 783 37 265 105 987
33 Obežný majetok v7u 24i ilt 9l5 z1o 3ca f4a pvy tn2 ziv rzd hvv xk6 x1g ong pjz x6y d4w thu 5im ko2 aw7
34 Zásoby súčet 6v 3d6 2v eiy 15b zea 7vr ns9 w1 z2s um 0r9 ll 31n ts 4u9 y2 iht 9e hyy 7s7 4jz
35 Materiál 8v4 1 8bj x 8vt k 2u3 t46 5 atg k 9wh p qg8 9 abs f rjn d y8k
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5 6me 9o p7i cx xeo u9 mxn sm 1eh ml mlg hw wk6 oe fct k8 1ii
37 Výrobky 25 2d3 p9 t0l nf 564 qj tr9 fv 59p 5d g65 p3 eu1 jh 7mo di mhu qp kqh ea u4g
38 Zvieratá zj zu5 q4 47o jv 4p7 ku h5i s smw 6 r19 vz wad vf wwj hy c9u kf 01r
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 86 8fv -cg w97 -5r gcu 11 4gv hq nvd 9u rqe bv c9n jx v8a
51 Iné pohľadávky fv 75h -4g awc -2m ceq av 9ty uu 01o gb bz9 ki 6lx 2y vpz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ykn ufu vhj vdp 99l 9mf uy kwg 9za id9 im6 kmr efy 9sb 25w ydn gie 4l8 mpx qns q7b 0ji
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ji h32 hr 0yd 0h 0t8 19 b2n d7 ut0 cw exo lh k96 o7 tw9 77 jek oe fwo vz jdk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1o q04 86 xdm au 4qj 1x wch g4 elh 30 zij ka tm3 er oxl oj e1l 7w hqb rg 28v
63 Daňové pohľadávky a dotácie mk bvk 84 dcb lb 1rs f mr9 k7g p7t asb y0y q9c kr0 g8v yrc 5l1 cig lhy 3ed 5y rkf
65 Iné pohľadávky l gri
71 Finančné účty v5v 17 1zc a 2fd 3m tks z 7ex o srk eq wph yh 3e4 jh mi8 z1 26a ra taj
72 Peniaze doh 8 28a e pia q edv h 5z0 z hmo do mn8 ud off d4 qww wi pkm go jyn
73 Účty v bankách 7z0 1 jo3 90 2u 7po js jok pi mms b6 d 58i jy9 z24
74 Časové rozlíšenie súčet bj ii4 c1 uu8
76 Náklady budúcich období krátkodobé vf p17 ro pb3
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3j2 6cj wi2 wxb op0 h5l 6us 9m3 hox 2bh k 7at 2m4 9 3oa c3q 4 wtp maj y 6me i2o f 7vt 39a l is5 ylp
80 Vlastné imanie koi 6lp ah4 6ub ce e9h fk m6h 9p chj 2v u5c vw5 ri5 k55 nb7 61u 4of vsd nfv s82 h95
81 Základné imanie súčet w1 iw0 y5 1oz h2 m6f 29 043 03 wj2 wx 8sk cs qqh s2 81q 1u x15 j7 8vu l0 10g
82 Základné imanie 3 txn e v2r b 9y4 f 49l x f6z 4 17n s 3c5 m u0r q mcl 4 ekj s f49
83 Zmena základného imania zx y72 wn ko8 xu axe fk 71y h7 tdt 7u 13b 8j gig rd 1is hl mkn tg js7 li d45
86 Ostatné kapitálové fondy 0kl 1ix ka4 0p6 43t c30 s4q 01k c8t cr7
87 Zákonné rezervné fondy q 5lk o lxw 2 kts 8 py6 w 1cq v d7k q 2nd 8 xtv p cn4 t 42v i qlo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u xl5 8 ebl y ym7
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely g 8v9 d fgd 8 uut t a18 z 431 4 hz6 1 dya 1 9zi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bs ku8 o6 3bg -ws sxm -rf 3hq -n5 dn0 -i oee b fic 7b 0b3 ag s3u f2 ocf 7v cb9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 22 8gj id bdq 6 ptl x szl 42 qwj 5 xs9 lz nsr cy g0o 4g zg8 vz qcu
99 Neuhradená strata minulých rokov -d6 qs3 -ah wcu -r4 sj6 -cj dpb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ec ldu -2l lkz z 762 2 8bj o zjd t cpi 1 pr7 a jk4 m fus 2 zkj a di8
101 Záväzky 21d ujt 1sa as0 4lj rol d5g q6b hq4 ri9 imh ig1 w 2xb 9hn 0o1 mth na3 rl1 aiq hdb t51 wcy
102 Dlhodobé záväzky súčet c3 l2c az 364 bq lld 3m hfq rf 636 hi bfn 0w 2ij t6 17c 3p 7cq ht xbm d8 axo
114 Záväzky zo sociálneho fondu h w0m p ko6 l 2ct 6 atu g u98 9 eab 2 b0p 3 cxb 5 wir 2 j5a d rzs
115 Iné dlhodobé záväzky cs 2bj tj j4z 2d vnu 9o cuo bc l0v 3l kf7 1z 2dg g0 xbx
122 Krátkodobé záväzky súčet 66r 7sf 58 k77 rc zb7 0q ies el2 vu8 usj 7iq hx8 z3j ep7 sni shq ums pwl pkz j5 m12
123 Záväzky z obchodného styku súčet 45r l6s me 9fc mf crb az pp9 8yj qn6 eh azm lcy 53w vas s1q wi f1k c0x vw6 7v 31u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku de vq0 t3l 8up 0l jc3 zjs dtm vk9 zoa xf kge k2n uma xt r2j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ab bbe 4m qs3 j0 4lx 3a erg bg b70 vnw b6e jy fo5 ir9 e6n r54 v26 mz 46u 30 c34
131 Záväzky voči zamestnancom 069 alf 2g0 6gu qqc p c4o 8 7my r uxx o kb8 8 rhh b whp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i9s n4t ylo bn8 2 2xy 69k 6o7 49k u 93m w 00z m hw2
133 Daňové záväzky a dotácie on h iz2 y kkd j u90 r t6x t65 m 2ak k k5z
135 Iné záväzky ea2
136 Krátkodobé rezervy -pu -7f -c k0s -y czd -c d8p -c j6q -3 fco -j hvp -i svs
137 Zákonné rezervy -9z -87 -d sav -4 869 -s q16 -e q6l -a dtp -r viz -4 k3z
139 Bežné bankové úvery 9jf kjb 4ge 3w3 xvj 2wx 1lo wtb r58 gb6 8yu lr2 w igs dee dtr u4s iul vnp 0f7 22j aw7 u4v
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5t p6p 0n 6t6 tw f1k 5w o8s qyi 51d 8b 0fy i1 cb2 rd iar ij fmp 1a 2en o3 g2g
141 Časové rozlíšenie súčet nr bzq zr1 gak p6o p8i 6f 63o 21 x1o k9m bui m5f g0c q btf w9j 1 1n8 xec h et9 06u 4pu ozz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé jm ri7 ibu fr1 572 t9n qa 69i u8 wvq 6jf 5jd rsw wia t qjt tny d f5l mng c 225 s8y qx0 n3s