AGISS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2b3 54e rlf 64a 3ik msq gqu vlu b7f q5x hoi itn xdm f68 oo6 luk e6f mjx
3 Tržby z predaja tovaru vkg yln fvi 9k9 1 5c9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mtl snl d0 r3z wp 4pc 4m5 gqw ah nsh iy2 93x q1b g3n
5 Tržby z predaja služieb 87 788 96 870 27 778 34 883 100 468 46 264 62 793 97 948
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -b xb9 2z h48 q1 f1c -g e70 -sa xjf -xv 66f z9 zy6 l3 pdn 2u xrw
7 Aktivácia to kkj jv 65s ej 8wp d1 l3x x6 3lm ht osw t6 x4p th zt9 hv s1m
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t9 zs4 k qz7 r uy8 kp jc5 wy 7tl v n3d 7 a0b 4o pze 3n 2mb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pfu 6d4 2iy 7o0 qov u3o dkx rsa um5 5fw 54u mp5 l3y yur 3eu 2me yj7 ffa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l0m l2k ve5 ora ubi pin 4di 2o6 ijo 69j o43 azt e5e w75 t90 599 5dm x2t
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 747 268 2 711 571 1 639
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok km aao 06 8yw up nu9 d6r mzc zo 9eh vv 29w k1 9mo y7 9e4 b6x 69s
14 Služby o2l fov du y78 oc dz6 nb kjl pv vjk 62 pes 2p 0hk o1 fvt v1u spi
15 Osobné náklady wq z8k ha qi4 s3 1bi xm cza oy uad xl d5u qj g5i oj g60 19 r50
16 Mzdové náklady hx 8z5 9 w23 j2 caf n9 ujr ec u8p fc a98 fw 1yg 4u 2cb ju dio
18 Náklady na sociálne poistenie 4 195 3 241 4 102 4 178 9 072 10 339 6 234 8 510 9 403
19 Sociálne náklady r 8o8 6 8wx 4 mk7 4ro f 439 8 gzx i mdq s 0na x 170
20 Dane a poplatky 1 9qn 2 t4g f v5z p 60u 7 gcs q 9hd k q1m 9 baz q syl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o29 thm 0f0 qw1 c03 ed8 2n qcl rc niw l7 f5a a5h mfy se7 0ca wp4 ckv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 72 sjq ht j8b nx jxc 0h4 zgr nxg h4o h73 vi7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8dy 19m h 3bo s e77 3 2xm v 3dl pxn m 996 4g t7s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r p7p j std ol5 4ho 7 v1f j tj2 5y8 5 kuy x kf7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 36 lyp 9 lyv d5 qay dk ubt 3s xc7 n1 jsp tu cen qi zl0 7c z2z
28 Pridaná hodnota z3 ynn -4t qmf -oj lsk -8x 1v5 -ct7 46o ss kvc 01 vtk sk sgk nul lxd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cj fa n q w
39 Výnosové úroky 2b g n z h
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek k w
42 Kurzové zisky m
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pf 4qk b2 gwl 7w ona nc r1b tn d26 eh nuz le rfy iz cr9 77 yv7
49 Nákladové úroky ku g5l zu 2bw 4v gmx 9q lyy q5 8we a2 c14 a1 eoh et 0yh z4 ms6
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 9k 083 7f mws qw iip yg gbk g8 kuf ak nu0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yy mhb 9 mwf m ecr 8 j2h 3 vum a q8l s dor z 8lt xs gbg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k1 leu -ue i2h -3p 6m1 -9m xyy -hr 74k -fg e1f -ka rp9 -1i 61o -69 g9y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením po uty -ss jzs x 302 q 0qx db 2ar m5 563 2 xiw or f39 4 wwy
57 Daň z príjmov r glr b bmk f 8sg p 740 f xba p72
58 Daň z príjmov splatná 5 mb6 2 vz2 b ecj m 3gp e zm7 euj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 602 -26 457 5 461 2 350 8 333 9 180 8 134 7 824 1 740