AGISS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 88h a71 9lf pe1 wmf rp4 n5m 8ce 1pd wks 2dd apn nb8 pvt who w1y sf1 v1m
3 Tržby z predaja tovaru 9kj lb3 5yn p3l s ubo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yw0 9to nd mhb 9a 25g amh mmx or ha5 i4e uyn ouk e65
5 Tržby z predaja služieb 87 788 96 870 27 778 34 883 100 468 46 264 62 793 97 948
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -q g38 16 i65 w7 nby -g dxd -zo 4ep -7i 3wi sd 0qn m6 peq xi mad
7 Aktivácia tn u5l iu nkv 8p 323 wi bt0 np 46o ts k7d 0u ap3 1m 3pm ke k0p
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nd 9bx 2 y6v t jy0 rt ww5 a9 dv2 w 4ka 3 dgd c1 b6n ub wjh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u78 ix7 mpc 0gd 0bj wky 06d 8va fbo 3b4 ovo nhs cue xfb 61s 9fv 153 akj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu eb5 ot3 5ld 1tv dnh 1kn 6qe 045 3kr kek tre ibq ww8 9h2 jcu m30 vxp p1t
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 747 268 2 711 571 1 639
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rp 673 ln w1c 8r rmc mn5 oqg 6y vip x7 u2z om k9r 3c zz0 ej2 cj7
14 Služby 1x4 3kj li 1go 5x ndn oe vuu u8 bz9 c2 1oe mi ltm 5v 6wq 0ns yzh
15 Osobné náklady n8 99s rn ec1 ov 5de fk 8ri 1o l2z bc qk5 02 miw 4j uix 4q htz
16 Mzdové náklady mq uq8 y 9iv 0j bav af fnf ec q18 wp g4w ad jd8 xd ao3 bp 2lr
18 Náklady na sociálne poistenie 4 195 3 241 4 102 4 178 9 072 10 339 6 234 8 510 9 403
19 Sociálne náklady t u4b d qbu 4 sfr rtl m 6sh f 5qf g 74m 9 csj 6 d3y
20 Dane a poplatky 3 8iv 2 tpq c xm3 e uxv s fgp v 9th d inq p fpa z ynb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tlj jo7 9d5 vro feu 70u un syd 4i 8x6 vt 9yj is0 8fq f60 o7z 857 kw4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mf d4p ge hpx r9 3fc gbo rjw s31 siw l6d cub
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu lps rkh 6 nu5 2 plt 4 w4i f r5k zrp l t3n ra 4fe
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 zug i ngj y4q dbi t feq y xmc in0 5 y5j 3 tz3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1b ugy k 4g2 qu ckx h7 f67 d8 zzz vj xwm rh k5z ek dze i2 fc1
28 Pridaná hodnota 1e 63m -lz p0c -y1 1ja -ie zts -maq t7o ri q7c ci 9t2 1j 7l3 tf1 1v4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 80 yz x 9 7
39 Výnosové úroky rs 7 j 7 h
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 0 2
42 Kurzové zisky w
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 39
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0e fyg f9 jbs oz zm6 iw pf9 u0 332 an 7kg 1c uf4 5l g6c wu oex
49 Nákladové úroky tc lkc un k1t gz mse 5w 0x4 zp bz6 qh fpj eu l8n 5d 5ru 5a 2a6
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky le 8xg cw kzk 2t x5i xl oaj ll oyb ue kpo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c1 9yz b 9px 0 4d1 5 8vr l e6t t oh9 7 g8x x 9zh 08 y7x
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4f jue -lv apz -f3 4c0 -jd zge -qy 9b7 -w1 pvp -25 j9c -rn jsr -w5 p2h
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením br clf -2j qk0 h fnk z 4vf 5d wft 0r 1u7 b bg3 zf 3v3 g zgg
57 Daň z príjmov e hku m f5a x 29l 6 gao 9 ooo lnt
58 Daň z príjmov splatná 1 twr p wxg s w1p h 6qc b ljc fv2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 602 -26 457 5 461 2 350 8 333 9 180 8 134 7 824 1 740