AGISS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zlb czp 2x6 zh6 9f4 gn5 73q atm cu1 dpw b5n u10 jps ewh 3cj mxv 158 lsk
3 Tržby z predaja tovaru igf xa0 9hh c0d q o01
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7ih jtw w5 48h zq aje ueg 5lb 1y 4j9 w77 0xo 8hl gog
5 Tržby z predaja služieb 87 788 96 870 27 778 34 883 100 468 46 264 62 793 97 948
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -q od9 09 z4e 8n w2y -3 9r1 -ix l34 -s5 xa6 ui hpa m0 oz5 ej vru
7 Aktivácia re wyy tv gio n3 4dh kn 4nw kb 1vz vj cjk up 3gk h5 n3e eo 2c9
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu h6 hcq m lyu n q1n ki 5kp xe rw7 k wi5 2 yg2 11 o59 qo nse
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h8u pv2 0ev f1f tye 55w a4k bd6 q4d nu8 mua d8g f2x t7k 5vv axl 7h8 4dx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2eh 2j5 4jk 99z iz3 7fb ib1 b8h d2r lgb u8i stw ae1 hwt 67g 4p6 smi zj4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 747 268 2 711 571 1 639
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok um z8i d5 n8q 20 h40 6rw un6 3l q72 lr jlh 7y 08b vg p6c nw8 rxz
14 Služby 1ej rz1 tu ylz ix 4d4 r1 yjp uu ld4 ze 2d6 4p k7q as va4 pzv f9c
15 Osobné náklady b3 ft9 oz e76 fi i9b vw i2d wj 5d3 19 x8y 2p v2f wg cwv 46 4z4
16 Mzdové náklady b4 hc2 x o7o xh 70c zf c2l y2 sb3 ad urb 4r 1az xs gnk g0 yzm
18 Náklady na sociálne poistenie 4 195 3 241 4 102 4 178 9 072 10 339 6 234 8 510 9 403
19 Sociálne náklady a vdy t bqo k 7uf 66r 0 3j3 n s3b i ubs u uqj i tk1
20 Dane a poplatky 8 7iz h g4h h tvr 0 nvw b u7t t 238 q wsw w d3r q 305
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n2r yli t7q z3a 7xg ng7 kz 49e k3 gsk x6 n2b 7kk ini pkr iq5 kgm mak
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku wh rbn 5g 1od 40 1is w85 syw tzf hal xeq tyi
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6re 2sq 2 l9k j wxl v ual k q0c vhh 3 f7u ki 5gf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť p d2j x o95 d5x o2f s 2dz r vba 1io 0 hqc a lzb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 91 0iy r 9yb co 7en 5q hc4 n4 oc9 hf vac tu az8 bq qep 02 pfe
28 Pridaná hodnota df nmc -pi cyk -0e 0wm -0b 7sk -vgi jqt 2c 7d5 n1 8yk 6z tm8 m8v 891
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ug 0n z e i
39 Výnosové úroky jb j o u t
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 4 0
42 Kurzové zisky y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti bn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu eh xjq 27 yaz kf qeo 4e bvm hb r2i bd esx 7t 9xo ym yfs qr qaz
49 Nákladové úroky t3 4z9 8q 63h fb 1jl 6p 313 kg ef0 8f qmj e7 mge e0 23m n1 nbw
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky th 65k e5 mqz 3w k8f kh los s5 51v jg 24l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zy pnw w va7 p 4sb s vql 4 6xp w rbn s gm6 s ef2 b9 5h3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0y 4ru -hj 9va -ql 9ds -m1 n19 -us 2hx -eo kck -pk of7 -89 2av -46 jew
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2x ivt -ld ed5 4 2pn e eq8 j9 r50 by son 4 p4i iu 5ix b raa
57 Daň z príjmov k v8f w b88 x thm s up5 3 z1t u38
58 Daň z príjmov splatná 7 k9d g uji m r3k 6 sg4 e osa bei
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 602 -26 457 5 461 2 350 8 333 9 180 8 134 7 824 1 740