FIVE & STARS company, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15004/P
Dátum vzniku
28.05.2004
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť podpisujú konatelia každý samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 28.10.2011)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 11.5.2011)
 • administratívne služby (od 11.5.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 11.5.2011)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 28.5.2004)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 28.5.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť vrozsahu voľnej živnosti (od 28.5.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 28.5.2004)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 28.5.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 28.5.2004)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 28.5.2004)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 28.5.2004)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 28.5.2004)
 • zemné práce mechanizmami (od 28.5.2004)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 28.5.2004)
 • upratovacie práce (od 28.5.2004)
 • obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín (od 28.5.2004)
 • maliarske a natieračské práce (od 28.5.2004)
 • lešenárske práce (od 28.5.2004)
 • ťažba, približovanie a zvoz dreva (od 28.5.2004)
 • píliarska výroba (od 28.5.2004)
 • prenájom automobilov (od 28.5.2004)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 28.5.2004)
 • omietkárske práce (od 28.5.2004)
 • usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 28.5.2004)
 • ostatné kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností (od 28.5.2004)
 • výroba drevených obalov (od 28.5.2004)
 • výroba suvenírov a jednoduchých výrobkov z dreva (od 28.5.2004)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 28.5.2004)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 28.5.2004)
 • krajčírske práce (od 28.5.2004)
 • činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov (od 28.5.2004)
 • záložne (od 28.5.2004)
 • kancelárske a sekretárske služby (od 28.5.2004)
 • montáž sadrokartónov (od 28.5.2004)
 • baliace práce (od 28.5.2004)
 • výroba výrobkov z plastov (od 28.5.2004)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Nikola Bartošová
  Toplianska 3969/24
  08501 Bardejov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.06.2017
 • Mgr. Pavol Krjak
  Bezručova 545/12
  08501 Bardejov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.06.2017
Uložené listiny
 • not.záp. N 235/04
 • vyhlásenie SV
 • živnost.list
 • podpisové vzory - J.Bartošová, O.Bartoš
 • not. záp. N 608/04 - dodatok č. 1
 • úradný záznam
 • úplné znenie SZ
 • not. záp. N 272/2006
 • rozhodnutie o premene men.hodnoty
 • účt. záv. 2009 + výr. správa
 • účt. záv. 2008 + výr. správa
 • zmena SZ + zápisnica z MVZ
 • osvedčenie
 • dodatok k SZ
 • zápisnica z VZ
 • osvedčenie o ŽO
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2011 + výr. správa
 • účt. záv. 2012+výr. správa
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • P_somn_ plnomocenstvo pod_a _ 5 ods. 3 z_kona_ak n_vrh pod_va osoba splnomocnen_ navrhovate_om.zep
 • z_pisnica z valn_ho zhroma_denia.zep
 • prezen_n_ listina.zep
 • podpisov_ vzor.zep
 • _pln_ znenie spolo_enskej zmluvy.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Rozhodnutie spoločníka o zmenách v spoločnosti.zep
 • Podpisový vzor - Nikola Bartošová.zep
 • Podpisový vzor - Pavol Krjak.zep
 • Splnomocnenie - Ondrej Bartoš.zep
 • Splnomocnenie - Nikola Bartošová.zep
 • Splnomocnenie - Pavol Krjak.zep
 • Dodatok č. 1.zep
 • Podpisový vzor - N. Bartošová.zep
 • Podpisový vzor - P. Krjak.zep
 • Osvedčenie vyhlásenia spoločníka o zmenách v spoločnosti.zep
 • Splnomocnenie - N. Bartošová.zep
 • Splnomocnenie - P. Krjak.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Výročná správa za rok 2014.doc
Dátum aktualizácie
25.02.2020