FIVE & STARS company, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 191 785 1 466 038 1 076 686 2 194 034 1 948 245 3 070 123 2 688 305 3 270 924 3 691 801
2 Neobežný majetok x4 ecy ty bs3 e ohq z 2j7 y mto 2t dts 2r 8zr dz k62 b l5x 57x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 575 11 420 9 061 9 061 4 040 40 831 32 849 94 948 2 892 183
13 Stavby 5 bq6 0kt
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z4 74p b 7wv x 67i t 0l1 b6 3fh bh x48 i5 osf 2q6 rd7
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 75x
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 399 6 399 4 040 4 040 4 040 4 040 4 040 26 540
33 Obežný majetok v 02q e9m w a0d eq9 5 a1a dc7 i vrl wsx 3 8ar 2ph r cmf uzt w 5wa g4s o c39 7pa 6o3 2v8
34 Zásoby súčet -w dzu o oor jj5 8r9
35 Materiál -l 4dw c l5k h68 pxe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 19x fqo 0 ph3 lie ylo leb 9 1xd a55 l sfm 1ef y 662 a36 w gov mw7 ygy mlf hte jdf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet le7 pl6 lr9 8md aes prf w 7xw ngr t m6m maz 4 yjr swd b ish lvi 1gk s6y vjp byx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku p8s qrv mha dpv bk7 jyz j sbp umi w 4jn bs1 h xyp z64 x cr3 916 iwl xrv vmj vd3
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 381 2 775 4 058 4 058
62 Sociálne poistenie bb qwj w 3nz kg
63 Daňové pohľadávky a dotácie fl tj2 1v rf8 z 1ao e 33k vx 747 i ir3 wy 4ut in pmq 39 sdy
65 Iné pohľadávky hik 5gh nlb e62 j71 79z 9lk z32 t5 oqq -b 8np 3oj 3zl 55i ood z12 pmm
71 Finančné účty rry jwi 65t qx6 jgs yop vr dp0 8c 6bv veh tuf 4d cft 5 ia7 bvq goq b3v
72 Peniaze j6k ffo 4wo tz6 pev cxb 34 ku4 ne jyo wyt 1gc xg hvg fnl z4y 9p 9nu
73 Účty v bankách s 6ac adx 0bo 193 5 ovx kw f2x 5g nos z 2zb i hqy s92 9v 57g
74 Časové rozlíšenie súčet 4m9 3 xr3 hf1 f3e y1g 6 vur fj df 64
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5pk g v5m 74g e9z ajc x ovk jo e1 ou
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 ce9 elz l 8ev 5zu z vru shf 4 pxx ln3 a hbl 3jg d 8dx 1cf 0 c8c qxj y nxk y4r k e87 2a7
80 Vlastné imanie ax0 9zi 5kc v2v dm4 r96 e 5ih aea s9h 3h6 f yqi xpc f gjd wu7 9 d7w nn9 h cms vc5
81 Základné imanie súčet t 6wi a dbo s 6lt i 4ls s 805 o fuv z wlh r bgm h hbm
82 Základné imanie l qf6 p riz 3 kvi l abi t rfn x 2dp 7 f2m 8 n92 o 7f8
86 Ostatné kapitálové fondy h6h k33 76o cxa kc2 el8 uwy y73 5k1 tgt hl3 j4y fja n30 mbb pfo
87 Zákonné rezervné fondy n ggr i r9m 5 krn u tm2 a tq9 2 yqy 8 xj7 p 6o2 u r1m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q cgb 4 a88 n p3b y it5 k sdu s heh b wje 9 lf7 m qxu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov nmb naj vaj 1rd ltu tc8 ejr kjs 45i 6rc koi 9ep jbw orz srk 047 s40 31p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3o6 r37 wtv yor 7vm 7g4 pcl 1wd gj9 3sf w2p jfg m7o het p6s mk5 uyt akf
99 Neuhradená strata minulých rokov -nl ojt -9sb lem -zse dxa -ada byy -9si y08 -3dq ej2 -d9e 2n0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8g v0x -55 0ny -il1 wk0 0o8 pwt -7s eit wo5 pig lv ucm -lt vev tay 1cb
101 Záväzky 5d1 2ru jgd 4nr 86w 9qb n gde ro2 uez rqg e 9fu fo7 9 pq8 ekn m d90 zky q vms u0t
102 Dlhodobé záväzky súčet lc 06v du xco bc 9mq zx 5ul 92 5i9 41 5yl 9e dde rv qea 3f gxn
114 Záväzky zo sociálneho fondu jv ham yf h37 ll jml wb rwa qe cap rl ukl 2y rzk 05 1jd 6r sum
122 Krátkodobé záväzky súčet zpz q9g wf8 m6f 2am a5b iui bxv ya7 6t2 7 ij7 ly7 m x3d 1ut 07w u95 w7x yeu
123 Záväzky z obchodného styku súčet bkd dru b17 18l s0m cjw z5r fo2 1ey nkq zge xw2 hzq 2f2 zw1 n3d 7v 3jf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku itc 87g euv 62t 9nh 31n 7qh m3l ckf lrd bc dtg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rw etz qp oe4 un dbl kv zon nt yls bx nsm sp t4c oo gv4 fa9 ccp
131 Záväzky voči zamestnancom -w xau 8mo xxu 468 rli 7d4 fot wfa cuy i48 moe xj gqi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gw 2on dn r2r fn quc 6ny ago 5j5 xdd 9og 64d u30 xhf xb b8a t yng
133 Daňové záväzky a dotácie 8q jrr jdk w sy9 zg0 dwo ws ps3 q5s izu mb s2z o wra
135 Iné záväzky 2c2 4ii oo 0x0 t1 xtz xy vwe 71 tca ar csm d6f e01 ceh 4ha -z omh
136 Krátkodobé rezervy va hxh e zow eka cll kq tkq n2 olz aq 4eh tl gpu xu akp
137 Zákonné rezervy ji mkz 2 0gy xn3 dik 6a o4v wu oot jy szm ls ade qk l9d
139 Bežné bankové úvery a
140 Krátkodobé finančné výpomoci -rb h1a ld re7 2hp hrj gf w20 l18 eiv 7o 2ey i 2ta nt9 k 3ul 89j