FIVE & STARS company, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 573 552 5 398 905 5 951 955 43 111 461 817
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v f4e tys b rxx sus 8u5 k80 7 rne 3fu o rvb r6q j 4xh hjk n rqy o90 ka lhz 7 stv nai
3 Tržby z predaja tovaru o u3g zpd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v 8dg sny jb4 11h 1jn
5 Tržby z predaja služieb 2 302 280 5 447 875 6 573 552 5 397 705 5 951 955 43 111 461 817
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p e12
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b8 770 8vq sr5 9t 3wf bal x78 9ne w5j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l m85 yza d z23 9k7 c uvg uh4 6 c7x 62k v iij m01 6 oz5 fes 6 o5t 51d 7mr lm3 260 a4i
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 765 3 333
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok txi um1 bds gi4 3m plz jy d8j 74 tj1 eh cyd 9a n6j b xln 1y l7u
14 Služby 6 277 2b3 o dn8 vh6 ia9 zxp t sca mea w oz0 ekf 7dg wtd d79 bwx m2 2yq sap te8
15 Osobné náklady w lea tyo 0 m9e 54l zi0 kmi z c4s 5di 8 zvp lmf 9 gbi oir j c9a slo uz 4u2 935 wn3
16 Mzdové náklady y 9va 3h3 4n0 yd4 6l2 479 n 90d auq d wtp 6qr 5 2le ksm j o4y sl0 8a efy s9d rv6
18 Náklady na sociálne poistenie 559 952 301 615 127 676 787 086 1 007 435 1 066 920 1 246 023 6 982 51 883
19 Sociálne náklady ai ozg kd fio r oo0 08 v23 wm b8p ell y41 lcz jit rwy g jzd
20 Dane a poplatky s 55d i 0fe o x35 3 95m 2j0 2 cp9 g s6m 9 vdq yt yu3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 msx e 3nj 6 2kv l t1h 5 rge 1 hbu 78 j5m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u xcv a u04 c uy7 i 1ks wy pxx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 n4j
25 Opravné položky k pohľadávkam mhh sys
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z2 fqd cd 9zv v 6qw ixk za fph k rg6 8 92c 7 5qe x 7pn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w4 lc9 -xw prt -0wq hjr gci d21 -35 7q7 g7q ohe 3d1 t7o -kr 8cb 7q7 vju
28 Pridaná hodnota d 75l zmt 5ar ng9 9ps 05r 0 z78 q57 e cb2 wcp w ru1 gjs l om7 oam -ve q3o 0f2 ul3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ny v2 h 7c 8g x t7 8c x ft2
39 Výnosové úroky 0a ni 5 7y fe h au
41 Ostatné výnosové úroky o2 f9 9 7g
42 Kurzové zisky r5 w hsz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v e2e x 841 f 8gg 7 fxp i 680 7 u04 6 n4j 1 22w 6 58j
49 Nákladové úroky m2 jy fk 0xu r2c 6 e99 nev
51 Ostatné nákladové úroky 7wz 9fu 7 sb9 xwn
52 Kurzové straty 7i sd 3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 i6a 3 qh6 u 0dc p a24 5 jx6 4 kmt 6 zne p 5iv 0 u8z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o 4an -q ka7 -j zdd -d fcp -8 gfm -3 usz -i 4nx -4 o61 -1 gh9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -mo y0d -3u 346 -k7g ota xb7 mtr -xd omx 50l abq jop qjp -xx chu qx5 zse
57 Daň z príjmov e8 e 2w qk8 t ff ul7 do 7sr x11 gx oeq
58 Daň z príjmov splatná ew 9 1g 3ql 8 ct rhs lo d7i op8 89 dx2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -62 789 -34 720 -109 197 235 413 -30 347 210 669 94 039 -57 496 109 072