FIVE & STARS company, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 573 552 5 398 905 5 951 955 43 111 461 817
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f 1bp h50 b pwy k2k ydd v0a t mxh bab l 7i1 6j4 p lhg q4u d f74 blb hr 5kz z vxb 4ee
3 Tržby z predaja tovaru 9 za4 apc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b 6ck vb9 v47 dth w6l
5 Tržby z predaja služieb 2 302 280 5 447 875 6 573 552 5 397 705 5 951 955 43 111 461 817
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l 43o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g6 3fk 36g w38 gp qjq e78 m0a 9k8 xoj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 duv f23 k x6z nq4 a otw qu3 g bj0 lgy h j2v z1a 4 g0x jyl h 5x2 b8b dzb ggc 6ug 0jh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 765 3 333
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok qog 9v4 g0q lfu 65 9sr 8t y9u ub dvo hv kv7 js byz 4 62z sv kt4
14 Služby v 9er iwp n 7dt qnc r9c g79 9 voy nw3 p gyw lfs m5v uwu d57 sac u4 vyp qp6 vxg
15 Osobné náklady 4 tbt h9y w ht7 egv zdr e5h 5 jrt xlb 0 gzh mz2 z wzg gqe 9 wd5 pdu cv 4fw sbh xzw
16 Mzdové náklady x rdm kcz sp0 9sb jvv 6nu i rtt 7hr e im2 v9u y fwl n69 b 1k2 t4b 5k i8u rlj qnm
18 Náklady na sociálne poistenie 559 952 301 615 127 676 787 086 1 007 435 1 066 920 1 246 023 6 982 51 883
19 Sociálne náklady im yd7 1b wt4 3 djr 5g yef zz 49d 70j ika ckg o04 j92 c rz1
20 Dane a poplatky g cz9 c sni i thw l qba jl8 f bzh u z3n 8 pcv 0u 4ih
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h gyc p d7z v dl2 k 1xg z ddw v 5zp um k2p
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 ipt y hw4 q 21h 3 uvo oo jqk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 w2f
25 Opravné položky k pohľadávkam 86i oaq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ff pzx 1r guj 6 z4l 2xl kn gkx e mp6 1 m3b g 72q l v20
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4c 27v -qr 490 -x1d j6k qy7 ygd -1p 82b ta3 gag 1ip 6g3 -7n 48j lnb zri
28 Pridaná hodnota f 3h2 qcn m08 bet 055 5oh z 9xr z3c f f4f r8s x xtr rf6 v ubn hpi -03 g7s zdi mcq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu zo qs k wb x3 a zx 9c g 9n3
39 Výnosové úroky ug oc 6 r4 hw c 1r
41 Ostatné výnosové úroky 8o 21 p es
42 Kurzové zisky 75 q yui
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b 4x5 3 e5f c 0ie i n2p a c4y y 1be z z1k i atd 1 1a3
49 Nákladové úroky 2r n8 l4 2zj tct l ijp 5c6
51 Ostatné nákladové úroky o9o 6l3 n 2uo j4g
52 Kurzové straty ln y0 p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a qri l tgv b gb9 d epp r mng m mvx 6 5o3 7 6eh a 13t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 6fp -v gth -0 79p -7 syc -e dxm -u m40 -w nmr -e vnh -7 5ma
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -32 wmr -de efo -dt0 g9k jzk jxm -iv j03 pt8 s32 vwg plh -qi k7n y5r 0vu
57 Daň z príjmov le 4 bu 6fy p qu ka1 lg nii foh 54 t9w
58 Daň z príjmov splatná pg v er 504 a sa 94e cx fc5 mz4 ol t4z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -62 789 -34 720 -109 197 235 413 -30 347 210 669 94 039 -57 496 109 072