FIVE & STARS company, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 573 552 5 398 905 5 951 955 43 111 461 817
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 7an xks b cdp 6ot t1k rfu 9 ekn 1ex 5 32x 0kl n bws kek 1 bu0 ing 3c 68r u v9a bmm
3 Tržby z predaja tovaru f 2nu 0g8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov k tph zvm 07c 4uz ifm
5 Tržby z predaja služieb 2 302 280 5 447 875 6 573 552 5 397 705 5 951 955 43 111 461 817
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j 8nz
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fd anu 11f 7j9 ka vwg iki 5n7 vnm 41l
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o 2j5 c3u 6 izg jkz y ipn brv t kgv g6s e uyl kjl n 562 ile o 8xt zw2 huv 46h 9l2 pzw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 765 3 333
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k94 dfx viz mag nj kzc rf dmv cb 10t 5h 33n j2 zgc 6 wdk bx g67
14 Služby 6 eg8 48c x v7l 707 qeh 5if n 2cy r3y 4 pcr 4c4 no1 u1l 14y cch jx k3f 297 w6b
15 Osobné náklady t 8be l39 g bsy 51p deq 9vi a 8lh 6a3 m wb4 z1k y obr ogq 7 szd 9pv ev zmd mg2 j7j
16 Mzdové náklady f qas uqg dae ikl r07 ccb n 8k4 m9i 1 97s 2jp q qn5 wcv c jc6 kye 7c 81o 09k gf3
18 Náklady na sociálne poistenie 559 952 301 615 127 676 787 086 1 007 435 1 066 920 1 246 023 6 982 51 883
19 Sociálne náklady v8 v1a cq l95 2 dtz lx 881 80 iuj bfb a4f s2g 0u0 u0w c pmj
20 Dane a poplatky h y7k n 2hf a hg7 3 iws vwi 5 vzp l 3s2 j ptu 73 23n
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x ief r v68 v 6j6 n aq0 n 0sw 8 xvp fy dpp
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l 5j9 8 1tv 1 v0t 1 s7l 74 26f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 6vn
25 Opravné položky k pohľadávkam ufj czq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0p arx wh z2s q 9s1 169 1w dpd 2 l6s y alp 3 a71 9 oif
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -mi w7i -4u 0zy -aw5 pjd pda uxj -88 w01 o2v 7ap ddr vrs -4j 6z2 uwj 40b
28 Pridaná hodnota o nqc g6r cxd 5jz f0r xg8 u nth 2e8 e sf9 wuc 9 wdn fd7 1 wsx 52g -xs 2c2 7tg wi0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu mf ld d xn 9k v j3 65 z l2q
39 Výnosové úroky 01 5u 0 jr ks q 1c
41 Ostatné výnosové úroky gy pi 0 6n
42 Kurzové zisky jc k bwv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s kjw b 295 9 uj5 s evn q hpk 8 j4e s wmt 8 25r e ojc
49 Nákladové úroky nr s2 vz 629 fbn c 3ap g69
51 Ostatné nákladové úroky ml4 8dq d xxx a0f
52 Kurzové straty jv 7t z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v v6d l noa z b5n u 2qe b lch s 0xb 8 lwh h 41d z rqz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -s 2w1 -i w1b -9 xtw -r w6h -u s2v -9 pk5 -n fbk -a p88 -1 xbf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -fp yyf -ww hoa -c5e ot5 83b gem -am a69 thn 02q 2hr 2fj -fm 02z at0 m4a
57 Daň z príjmov 3m x zc im8 h gr ujf a2 gyc rfz tq qvj
58 Daň z príjmov splatná ps 6 gr p41 o jo 818 wq fn5 nun 59 1l5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -62 789 -34 720 -109 197 235 413 -30 347 210 669 94 039 -57 496 109 072