u Jakuba2 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 35 484 23 094 12 285 10 598 10 183 950 1 708 3 955 4 352 5 274 6 647 7 173 8 133
2 Neobežný majetok qx yz1 zb rx9 2b oij 25 0nc m rqo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 950 12 710 11 231 10 492 9 753
13 Stavby lh 8h4 zw kxl dk 9w0 bw grg 7 db6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 829
33 Obežný majetok i5 bki kw ggu 9cy 3bz h58 wlt a 00r g bkq 8 gk0 f gto n 64s p 44c w 8ds
34 Zásoby súčet r1 lmc 52a q1a 0ze rdn 6c6
39 Tovar a5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u6 hqg 9 twv qvr m l7n rak tmg 01q c7i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m3 lsr g 5qd mkg b j32 yw8 666 kfv sd3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o5 tif y 2qi 3m4
62 Sociálne poistenie my wa da
63 Daňové pohľadávky a dotácie p oy9 od4 xl
65 Iné pohľadávky ioe de6 dsc 7i 3up
71 Finančné účty 8an 8g0 b8k 3n8 qo6 i4t b zi5 1 p3k v jiq h uj8 p ad9 v 91n 2 ajn
72 Peniaze y4s 1vd wnn fsi 24h ccl t f7f 8 mkg l 6zv p eoo y aao o 08l 8 e3e
73 Účty v bankách iq z x p k ngh
74 Časové rozlíšenie súčet yt 4 cjl p
76 Náklady budúcich období krátkodobé ba g 6 5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8ra
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1k c8a 2v r5l 3x dkw sh id6 ed bic v3r c 79g j cap q 1ee r pp0 o fey h dik q rfr
80 Vlastné imanie -h0 rxx -2h urk -rg wwb -ia c3d -hy 0z8 -ma v1u -dv n8t -7n tih -83 16a -se lwp -n1 49m t 7wk 1 5rn
81 Základné imanie súčet x eod z jtv w sks 0 pq6 2 pw2 k 5fe j bb0 4 olm t oc5 3 q79 d d6g z 7jn 3 pen
82 Základné imanie 9 sjt v ite 6 46q h web f dqm 0 m29 2 bpa 7 yyl z b07 a png b m96 x tfg 3 vj4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x pz1 -fp 7he -jj k1q -vg c6k -mc ay0 -40 jj9 -6v 1v8 -dc 17d -qp 16p -jx 68q -17 xod -7 dwb -vo6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q 6pr k 51j z nhw 4 99m z i5s 1 t7s w 6bv
99 Neuhradená strata minulých rokov -k 3mo -s0 1tm -mr 1qy -u4 tt5 -rp 4u0 -73 u5j -u2 9bc -au 44t -2s 3lu -3x ssl -ok s5h -z tji -t0l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nm 5j1 -t sce -m 0sv -9 o8v -i rb7 -y3 hzw -u pul q hk8 -p nj2 4 qpd 7 02n m atc z1m
101 Záväzky 7p nqn ea g4l lf iab 03 011 j5 yb5 43 b5m c6 fuc 6i 33b k9 vzy gc k2r el 7pl swa z 51v
102 Dlhodobé záväzky súčet 4i jq ao 2p 86 zp off x0f ptd 85s 49m
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5n hx 8r oj ph 2i top
122 Krátkodobé záväzky súčet lz jnx ux 6uh j7 8fp km l7o 13 tsb 2j vsq e6 sbb ks pod cz q5p g0 elj sf v4f pjw y sgp
123 Záväzky z obchodného styku súčet z 5vw -og m0 o5 el ch -43 -bv 71 -hf x -qv p7t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zu p2 -pf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 20 1dv tc smo a5 llg 5b 7zh 9c hp0 zx 651 7x bbt
131 Záväzky voči zamestnancom l 57i 6 io8 7 4pw o xz0 q sqm jar 67a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f 393
133 Daňové záväzky a dotácie odw dki xvw i8p 7i6 7do i9 gx qo8 6c
135 Iné záväzky -a7 8i cd5 r1 qtd e2 hvn yn 922 -ue
139 Bežné bankové úvery r 64m