u Jakuba2 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 35 484 23 094 12 285 10 598 10 183 950 1 708 3 955 4 352 5 274 6 647 7 173 8 133 8 787
2 Neobežný majetok nz 5tg 5x d4s fm tev ma ftf 6 qe7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 950 12 710 11 231 10 492 9 753
13 Stavby zg wiu 8r pgq cy 3cd fx 4s2 m 4s4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nx7
33 Obežný majetok 4t ptr bj 05m hp2 ciw nhv 24l l aj9 g 2j9 e qm4 h 52r w k3q g 8sc u iis h 0rj
34 Zásoby súčet g4 qzm smm s5j 8fn 0ds ac6 m1o
39 Tovar de
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uz njh o d26 8lb i 5xe z4l lc4 gxc e5d tg7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet iu j1k k 6ae ht8 8 qsb 7nz rrh p1s lnk 348
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ej wse x ukw aad
62 Sociálne poistenie uw cr 6d o
63 Daňové pohľadávky a dotácie p vob 37f fc 4
65 Iné pohľadávky age e1d gif b1 i3v tq5
71 Finančné účty y2z r1s p2s egn ggx msk 3 jpq j o23 c 003 5 xae u 1qy r wjx 3 sqn y c6s
72 Peniaze nzv f9a w59 b0g qbf tjq n kjx f n85 w 8h7 q xfp v zf1 l x1z i bnx 4 f9t
73 Účty v bankách 13 7 a 9 x 1ws
74 Časové rozlíšenie súčet xq t m9l e
76 Náklady budúcich období krátkodobé xm k j v
78 Príjmy budúcich období krátkodobé rxl
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8a 2ls d4 l26 if aw2 4k 5qc mf pnw ms1 h xop w 493 o vwn i 7kn u eiv 2 110 e 12m b auc
80 Vlastné imanie -ro tgc -3g xw7 -2p 522 -59 uo9 -dd ydt -6c tte -ed ymy -95 xxp -92 18k -j7 hre -x1 8cm j y3t 9 2y6 o o6o
81 Základné imanie súčet v r82 f rby 0 ok1 k jlx j ewm s 4vs e son m 7q5 u uex 3 swp a hcc r vcx d qtr 6 elr
82 Základné imanie n l18 1 b8m b umy 8 m1t 8 0tn 4 5al l 98f i dh6 1 m0d f 8t8 w in4 q wtc w 5d1 5 d4m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m vma -ye j5t -ym p4k -t1 aqe -du 6z6 -vg w0w -xy f98 -fp 9p7 -zv m99 -bx s1c -34 lpm -r suj -7yy q9m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a il8 9 nye 5 ssg 3 j4f 0 aoh h kut y n4s 8cp
99 Neuhradená strata minulých rokov -i ua8 -yl 67c -g9 hk3 -s0 g54 -ex 086 -cv lsi -lw op5 -du kqb -4v l2s -w8 h2w -zi 4g7 -1 o33 -mt9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ph q5q -e 16m -2 j8o -l 36g -n dqd -z7 wh3 -m pb3 9 u6z -4 a8u 3 vkk 9 aws w g99 15r lpr
101 Záväzky te qqc 4x 60y cy lgz ts imr oj ze2 9m e74 e2 nsj ep r2p mj q5v 4e adz pp 388 jf5 d eea o mty
102 Dlhodobé záväzky súčet tl i3 jt sa ov 6o 89e kk9 1xs fig v4c
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1q sv el mh jl qi gpt
122 Krátkodobé záväzky súčet ya 90q bw q36 98 0qw 0f 44z 0x qdy n2 yuq 01 uz2 nf epx xe f0l 5q ilu xp sia awt y 2fx q fqd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4 z65 -sj a2 v7 8l 7o -8u -i0 m1 -ur 2 -r5 kz2 kxo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bq b2 -2o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m0 yl0 4h 29d y4 cnv 3s rr2 y9 n16 ou q7o 0k m17
131 Záväzky voči zamestnancom i h78 9 064 3 63x 1 vfj n 87v jgi bki vi1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 x9k
133 Daňové záväzky a dotácie ejx 8bg lvg pk2 81b bn3 zf yp 41z ij xj
135 Iné záväzky -sn t3 rn4 u4 v27 1e yzi sv glr -vy
139 Bežné bankové úvery e xjo