MILEND s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4o8 ycm xf7 77b 8i2 6r8 rhg liy um5 b2p 1n0 1ea y6o d09
3 Tržby z predaja tovaru bmz 8ij 7xj t0z 15t zma 9sb b0h r70 kkv e16 czb lu4 qc2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fz pal 5o 3io fs ueu vq w2c af d7k
5 Tržby z predaja služieb 9 965 11 026
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t rrr s ti3 w oo1 r5 ptg yow
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o kym 5 9bk tlk g0 w1u ix
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 90r h49 n1t v28 pqi vpi 46q ql9 del hbi fdt 8t3 u6h jx7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 140 862 138 685 136 527 126 580 127 170 126 597 128 513
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h bqe 4n 3e1 1l u07 0 szn r2 mt6 1q 36p 1 qal
14 Služby e odr a 3im hg wxh c zde w knu 5 rb6 f uo6
15 Osobné náklady mw wx8 v3 1gv 54 qzv r4 5ry uh kb5 e6 o3q rz k4g
16 Mzdové náklady 8s 32u z6 7nm
18 Náklady na sociálne poistenie 3 943 4 597
19 Sociálne náklady n ngt q xde
20 Dane a poplatky h tsg 1 r3c f eoh 7 dpa h hps m 1r5 j 2h6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 zk0 j hrw l yqu f mvu x7 myy by b39 57 hjo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x sgr j tmu
25 Opravné položky k pohľadávkam 8j1 lye -uof -z wdp h5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť reo 7 9zz h pug h ufn g ww4 5 9oh e oou
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -p cgy r 81q -4 aa1 if 0af 8mk -h emi jzd
28 Pridaná hodnota sy zu3 yd zmu af 3tz 9s jnp 7l ok2 4j d8e b2 0fb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y 9
42 Kurzové zisky b c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 zvz teo 0 na8 8 cf4 y bof l qvp a knz
49 Nákladové úroky xk2 a7l pgt r rtw 1 gr5 x ufg w o2k
52 Kurzové straty g r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e pjb sl3 gfc y15 atp x56 zjo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n ii9 -l28 -m emv -w 6k9 -5 eds -t s7h -3 hhw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 baq 2wi -4 th7 ep t42 -p e8c -5 307 -4 z1y
57 Daň z príjmov jt8 hue f f6z cee guh k8v
58 Daň z príjmov splatná ktb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 740 168 -6 756 9 349 -2 232 -8 290 -2 600