MILEND s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z76 bh7 4cn k2k v0w o0z af4 5y2 qhp v8y grc i5e j20 dwe lki 3i5
3 Tržby z predaja tovaru j94 oou fwg 5qy wt0 1xz de1 kk2 gay bje v49 3kh onm h9k qjc yof
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ql poo 8c b5l ri bbf e8 p14 4x b7d df h9d
5 Tržby z predaja služieb 9 965 11 026
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r mgd w 5jf 5 cx5 cu ehv dox 4 jhd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 3a7 3 4pc 56h nq tnn r7 j69
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu hgx rab bkt m3u sjn 46m i2t t2z ddr bbp 5p7 nm2 9fy tgr 0ju 2xs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 140 862 138 685 136 527 126 580 127 170 126 597 128 513 135 243
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o i9w s4 hbo fb ciu h 8fv 53 6u5 p9 8i2 v 3zy u zj0
14 Služby j z62 y e8l 4a vmg t tnu v fjt c 7fd i osz y ucj
15 Osobné náklady j2 jfm i2 o25 od ir2 nx fev u2 qd6 zz mop h6 066 nx q3f
16 Mzdové náklady 9g cg7 n9 p1m
18 Náklady na sociálne poistenie 3 943 4 597
19 Sociálne náklady x mg5 5 wot
20 Dane a poplatky 0 7ma f qok 7 z2s l 65x y bvh 3 kvy 2 ad4 a 2mr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q vh7 j 6wa y k9f w 4h6 or mbx 8c o3e a8 8ng s9 100
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 ktg y t1f
25 Opravné položky k pohľadávkam 5l6 ab6 -507 -3 mzf x0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ats 3 won e p4n c ttv u 7rl n jxe b 2ya 0 pg0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m 96n c 1zo -v bj4 49 1dx qtw -y f0k wzb l 2o1
28 Pridaná hodnota dv anf qa s0p z6 k69 ud thx f6 2rh 44 cs0 1d zww 2b azx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu u 0
42 Kurzové zisky k 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 6r6 q5z p zei e ohw j akc u c5t p 5mt k l1e
49 Nákladové úroky ayn a1j rbh e ptm y fd7 k m6u 4 buy gr7
52 Kurzové straty 8 v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b yfm cpw 40c b97 rnp 5c6 sqz t12
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 473 -mwx -g ki3 -y 3s9 -c 2lw -j eo8 -n fbt -m yhw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -r oci 819 -a ab4 87 4ri -j 2s7 -o 3eo -p bcb mfn
57 Daň z príjmov 99b 459 l gn0 0qe yyf 5sz kt
58 Daň z príjmov splatná mvx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 740 168 -6 756 9 349 -2 232 -8 290 -2 600 694