ACINUS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15820/P
Dátum vzniku
18.01.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: všeobecnej ambulancie v špecializačnom odbore: pediatria (od 5.11.2011)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: špecializovanej ambulancie v špecializačnom odbore: pediatrická pneumológia a ftizeológia (od 5.11.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 18.1.2005)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb (od 18.1.2005)
 • prenájom motorových vozidiel (od 18.1.2005)
 • prenájom strojov a prístrojov (od 18.1.2005)
 • faktoring a forfaiting (od 18.1.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 18.1.2005)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 18.1.2005)
 • poradenská činnosť v rozsahu voľných živností (od 18.1.2005)
 • reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 18.1.2005)
 • finančný leasing (od 18.1.2005)
 • kancelárske a sekretárske služby (od 18.1.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 18.1.2005)
 • kozmetický salón (od 18.1.2005)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - špecializovanej ambulancii v odbore detská pneumológia a ftizeológia (od 22.3.2005 do 4.11.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • zakladateľská listina
 • živnost. list
 • vyhlásenie SV
 • podpisov ý vzor - MUDr. R. Čabáková
 • rozhodnutie PSK
 • roozhodnutie o premene MH
 • úplné znenie ZL
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
30.11.2019