ACINUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 41 322 44 232 71 697 83 002 76 960 67 525 67 047
2 Neobežný majetok n7 thc 9v 7sb th i74 ul 8tm n7 9d4 hh w4n j g6c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 596 22 041 16 291 42 430 30 932 19 432 7 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6n 3la za m3f hy bnw l1 l12 g1 3gv oh tpa 9 3py
33 Obežný majetok 0m 4qo s7 iup sg cyy cb h9r iq elf q1 svs 32 kyq
34 Zásoby súčet f2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s ytr 7 vw1 d zzr g qrf 3 36u t 53k p k8c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 8z1 w 329 0 5xe l jli b 30q z bvy a nco
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l ba4
62 Sociálne poistenie 7u5 gwc 1 pry 1k9 fv7 fx
63 Daňové pohľadávky a dotácie xn3 4to f6i b zlm evf jif le
65 Iné pohľadávky 85m
71 Finančné účty 8h 591 f6 nsf n0 q2b ad 26r e2 icc cv z5u sg m9r
72 Peniaze 6g 28n xc nkj 5w 08c io hhp 1e 8hf 2d iqa 0f 6mq
73 Účty v bankách -i 9mi
74 Časové rozlíšenie súčet tgb
75 Náklady budúcich období dlhodobé k6f
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vq ytk py pa8 4t 5eb or t7v pj mug ta tzs 0g 6z5
80 Vlastné imanie fk bup pz on3 x2 3ys vs n1k bu 3cy mt q5x qr pwo
81 Základné imanie súčet q so9 5 20n s jp9 n kjy j mgb x d87 5 wnv
82 Základné imanie b 7vt n 4ok p yb1 t kju p qxl w 9fl 3 13t
87 Zákonné rezervné fondy 8bm 4hw evs lp5 c4e jq3 60n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond a0v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3 9p1 v 5fq y mhk k7 9uz pu mbm c5 i8c up 8wa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i ovd s n3s k 5g6 ob pou v0 dt8 d1 zgh 3j wkv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 ojq c gch ip kaw -n vay 0 j9j 5 b0f s vuv
101 Záväzky ed mjj ik 996 76 ghg xw 4z3 uk 8mn d4 br3 m3 n3q
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 t2f 5 51z o 8wo hn ppd 8e apx 61 vcp sr rlf
121 Dlhodobé bankové úvery e 8o2 f 4us zx 5fp su u22 pw bjn
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 u8j a 031 o ock f bgj n qzx b ug1 t dru
123 Záväzky z obchodného styku súčet aio h sxn u jcj h ct6 3 mzz g 2bg s inp
131 Záväzky voči zamestnancom kti lzf 6i4 h 9tz z nzs f 2zw 7 4cp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cwq
133 Daňové záväzky a dotácie g 72q h jcf b dm2 uep fkn n bwp 4 mor
135 Iné záväzky 800 zku 5wr 73i jwj m2y
136 Krátkodobé rezervy gk v4r h i8v nqq 00i 77g 4jn oek
138 Ostatné rezervy c4 a05
139 Bežné bankové úvery 5 3q0 0 vuy 4 xfl 1 fet x r8p m c12