ACINUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 41 322 44 232 71 697 83 002 76 960 67 525 67 047
2 Neobežný majetok 9m gz1 0x lfd ti 9rt lf eci 9a vy4 1p tus w vv5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 596 22 041 16 291 42 430 30 932 19 432 7 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bs hag h6 1xm tr a0f p1 qrz 1r m4p xe 8s6 j 84q
33 Obežný majetok nx l1u 59 2c1 j4 6q9 gq hs4 10 q3i o0 bd5 4q fr2
34 Zásoby súčet 78
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 0sc l le8 5 c61 n 8aw i lk8 a kq7 t 4w6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k cbq n 1xd o vyj e 8np k i7a i ydd s shy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n bzd
62 Sociálne poistenie qgw vfk 1 z8g i3s mw2 m6
63 Daňové pohľadávky a dotácie i4m bof 2zp 7 8cu um2 pud 2h
65 Iné pohľadávky 72v
71 Finančné účty 13 46i d1 iyn vx 5lo ax vqq 5a hnu l9 3u8 pz 7wg
72 Peniaze ml mjn 7d 8qb du ytk i0 fre 8j 19q pp qh5 4r kd2
73 Účty v bankách -c ztt
74 Časové rozlíšenie súčet qc4
75 Náklady budúcich období dlhodobé atn
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wi df8 ft 3fa ka jzo am 1z1 v0 ycw 8d xzo c4 31v
80 Vlastné imanie z7 8hl ok a5i 1s u4c 1t yze zk 392 uh a6i 34 1pt
81 Základné imanie súčet 8 hz2 2 qhe 2 n9m j 33a d ybo p 9vg x aap
82 Základné imanie x 69p p cls p eo3 p 96y v v4b m sd2 d iv9
87 Zákonné rezervné fondy xri 06i 8kk ife rfy 9ba mxu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p7w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e dc4 l 31t h sza a9 b0b k3 g3u 08 8w7 ju hwe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p 5ok h 34n r q5k lz qwh zu xtk 5x fgy te anr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j fbc 5 pfq 9u c6r -n 8um d nhu t 6ru v yzr
101 Záväzky 83 qa5 cj z5c xv fj5 qp tdk rv mau nz cf1 sc ivs
102 Dlhodobé záväzky súčet z 5z1 h 2s2 z sfh jq cl2 un 700 o9 tih 0v t4a
121 Dlhodobé bankové úvery 8 o3z 5 36u ht 7d9 dc 6yt 5i c8e
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 77i b hi8 4 wta 9 xky j mnq 8 qn1 d zq6
123 Záväzky z obchodného styku súčet dhj 5 51q 1 bsw 7 70h o tan a asu 0 yh7
131 Záväzky voči zamestnancom m9x yvf ufe n 2ee n of2 l bqs 5 1z0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia oud
133 Daňové záväzky a dotácie n k60 3 mt9 l ijo gt6 wh3 t njn q 9o4
135 Iné záväzky 21j u4u p01 0b3 5t4 l9a
136 Krátkodobé rezervy kx b50 k 2aw vyl 8tg 638 xpn z9l
138 Ostatné rezervy st 13c
139 Bežné bankové úvery 9 4bi 9 911 7 qd0 u w4q z 7gm e 4nz