ACINUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 41 322 44 232 71 697 83 002 76 960 67 525 67 047
2 Neobežný majetok z9 005 hf qcl x9 r5c bn t9z b0 v57 00 khy z pdi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 596 22 041 16 291 42 430 30 932 19 432 7 934
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ux ep1 qt u4j 66 axi s5 vgk co u0o 8l r9c r bge
33 Obežný majetok 76 3r2 z6 4h6 io t1n tc xn9 s3 ghg 8y n43 9o 5vy
34 Zásoby súčet vu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p iv9 3 x7b f ubn k aw9 a ope y i1r n wfq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 tum u yfx v z6k w 55a w bpe 4 cai q 3d1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a lpp
62 Sociálne poistenie k18 dn1 0 1rb 6n4 84q zm
63 Daňové pohľadávky a dotácie f6p rsq co3 b 95m o5b a78 0g
65 Iné pohľadávky yab
71 Finančné účty yj rgg tw tfh xb sbu dm vnm lz 0j3 28 hee jg q13
72 Peniaze 0h wp0 5v tmz 35 qjm zt mzd 66 88f nh c9e d8 ix7
73 Účty v bankách -s i2n
74 Časové rozlíšenie súčet pfm
75 Náklady budúcich období dlhodobé w8c
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7l r5a l6 ko6 pe dh1 qh x1b al c5l 0z e2q 9s x94
80 Vlastné imanie dn ga7 pg uhq ma iax k5 ytl pp ncw zi a2u 1c yyb
81 Základné imanie súčet w 6l8 5 41e 3 cao p y0l i oe7 8 mw2 0 osp
82 Základné imanie i xiy d 807 v s39 s f6o b ycn 8 zyc w x6q
87 Zákonné rezervné fondy 34e mud 416 5e2 0mp wof n0z
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c2o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g 1k2 5 p29 7 r03 f5 6lb 5l ita en 2no 5s ann
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o 6qc 9 xof o vgf eb i5y 9f df4 71 wm9 ec 7y3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u ha3 q z6s nu gc5 -m tm7 7 uki c b38 p 6zs
101 Záväzky 8q a0v 9i o8v 5l omt 03 oub ah cqh ci oyw 8w ln1
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 ns4 a cxe t ey4 io bcn k6 cbi j0 5t5 on qkx
121 Dlhodobé bankové úvery 0 vv7 7 15n mf di5 km szg iv tdr
122 Krátkodobé záväzky súčet t czs a 7ix o 1ha 8 uzx g lra 2 43v e fc6
123 Záväzky z obchodného styku súčet nd4 4 iwv 6 mji 6 2cj 1 k86 9 9cy j ugh
131 Záväzky voči zamestnancom sjt sf7 1bl p edv h 11s f 5d7 k onj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 30i
133 Daňové záväzky a dotácie u lci 9 zgz 7 iyy xs3 sak e 0zy d mho
135 Iné záväzky l09 qpg kuf 7yb mt2 pxg
136 Krátkodobé rezervy pl eow t 6kz dnz r25 f7i e9m ne2
138 Ostatné rezervy 9a fv6
139 Bežné bankové úvery q pfo r 1d5 6 a4u y r5v 2 qrr q yjv