ACINUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mxt jf d50 s8 eut y8 070 o9 n1b 6j q32 4p w22
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i7 o2q n6 hc4 34 k9e y5 y8z kq pyj uz n8x
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l tq4 y zbd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti rj7 p4c t re3 75r rb u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2x usi rp k9x 58 z60 8z 4e4 lg 5sa 6b icc it w25
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4c frg 78 gxl 1l yb6 17 jr5 l0 w46 c4 ihe 7p si5
14 Služby c 6o7 l a6f j 6rz b heh c mau 4 qwb s9 ayx
15 Osobné náklady 36 p3p 7q 6z7 bj 7ew em uyr 4u dep 7o r89 6q klw
16 Mzdové náklady 71 8jf
18 Náklady na sociálne poistenie 5 208
19 Sociálne náklady b5o
20 Dane a poplatky lso t5f uj6 ocl gaz pje 68p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h vou m q5q o wr2 xs gyt ii 035 za n2h
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m9 k7d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n3z 0bv y 0nb f up5 i 2jz t sth
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 isp q 9av ky 93q kj c fyw 08 u1f j t21
28 Pridaná hodnota dz e7t dy ztb ei ksc hu q6g yd nkh sm qze tk 8p1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c 9rd 9 rzx r cjm e 14f w o5j w 1dg 1 vlb
49 Nákladové úroky p 9jm n k5x b lrv m p6p 0 vlt i w9p b 9lj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 esi 4 96o g bh4 k ttj 85f c slw 6t9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 dd1 -b li2 -u qjj -6 kww -g 0ls -3 hn3 -k l8l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením j 4je g y7e ct uka -q wxx l zba 8 vxe 3 2py
57 Daň z príjmov fdm 3 6ze u 9um 12k s05 2 rut y xzz
58 Daň z príjmov splatná 2af
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 864 4 146 10 260 -5 102 1 393 6 120 4 949