ACINUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3ou f8 3rs ot cmn gq saz ls sx3 l5 q38 6n xkc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov km 1ck 5z i2v kt 998 eb 59p wh d68 xt 68o
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v v8c p umg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zk6 c8i 4 7to ytj ya 2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ul he5 om cmv 5w 48j u0 uup s7 vv0 sz au1 nq wka
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok iv hol om sl3 ul tm1 uu pp9 ui 9qp 0j 1hg i4 861
14 Služby o 2s7 c 40d a 7uc z zb2 z 0aq 0 97a gr te9
15 Osobné náklady 1j qwy ha oph nl nm7 z5 tns v9 loe 9p m64 8l ysd
16 Mzdové náklady rc 17f
18 Náklady na sociálne poistenie 5 208
19 Sociálne náklady 0qm
20 Dane a poplatky 0st oqp n6t 1ct ff8 e44 r3j
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j cr7 8 djp c bbf 6t pwh v0 po7 qm hux
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ce oz3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 68e yqg k fq5 v 0ka y 626 l tny
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v f2p 9 dwb rz 01i gk m i14 3m 1wn r b5c
28 Pridaná hodnota 5j zx2 7l n3r nm h4c 3u kiw i5 ion gs 1eq wx 9ot
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 656 b 2vv 3 gbf 8 30b l tq9 z wja r 2qz
49 Nákladové úroky 9 z83 k wv8 1 ic1 d 7ie h s8e 2 cvv c qoa
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 tsl s 6ei 2 a54 h e6h kq9 x sgd oqd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p 5wh -n 1rr -i w52 -i 54v -x rxe -r 9zv -g eah
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x pdy j co9 a8 ghy -l y5z x 0hi f 9a8 0 6p3
57 Daň z príjmov mhw b kpm 4 ag2 jhq mf6 l p68 0 jbj
58 Daň z príjmov splatná wia
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 864 4 146 10 260 -5 102 1 393 6 120 4 949