ACINUS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c87 l2 hna iv 01m 7d qyw hs lk6 zs 7af 3f fa4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8r q3a bt as9 sw dqd re 6y0 b2 nmy 6g mgb
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4 58f y vjo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti qvo fi3 5 e1d di8 xu e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ym nry 4u nrv 8j obc xq 3po 8g 2sq u0 ib8 4j 9wx
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cf vpc 38 b7v xm 234 q7 mls l8 1cc 92 w6h oz e1a
14 Služby 1 3cs 8 ecj r 1f7 b 6k0 i 0ys j 85j ho jsb
15 Osobné náklady 68 06b 3j dnw za 4jm g2 yon jg pmi 8p ya6 b8 0bd
16 Mzdové náklady 8e ll0
18 Náklady na sociálne poistenie 5 208
19 Sociálne náklady g3t
20 Dane a poplatky kd2 nrb sgk b5n q8p syt mow
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 63j 9 05o a pzc sk t43 35 gwx ap o0o
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t5 8mt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť mj9 0e0 n 72q 4 xlk j 722 f t7l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 2ee g 40k zl nam gt g 0q4 3z pry l imh
28 Pridaná hodnota 7x aot yd 02c g0 v6y ls ufr x2 e16 1r ne5 ri qgv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d 38j m tlx j atj 7 4ra 4 34b v w24 l xn4
49 Nákladové úroky 9 jvc m ubj u t8e f ime k rjc 4 tws g uw2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h 46b 5 n70 7 0en i udi sp3 9 7m1 ifh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y 1yq -u uv1 -q 23s -p z47 -u mg4 -2 4bw -4 ejc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c emc z uam aa e87 -o 8x1 y kj1 e mve j pv8
57 Daň z príjmov wo5 8 ei3 v vw7 cww e6s e wbc g etr
58 Daň z príjmov splatná q94
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 864 4 146 10 260 -5 102 1 393 6 120 4 949