PARDO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16144/P
Dátum vzniku
27.04.2005
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (od 22.1.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 27.4.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 27.4.2005)
 • montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu - zariadenia na: Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane; Bg3 - rozvod plynov s pretlakom do 0,005 MPa; Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW; Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom do 5 kW do 50 kW; Poznámka: podľa STN: g1 - 386420 - priemyselný plynovod s tlakom do 400 kPa, STN 070703 - spotrebiče s výkonom do 500 kW, OPZ v budovách (od 27.4.2005)
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 27.4.2005)
 • zváračské práce (od 27.4.2005)
 • zemné práce a demolácie (od 27.4.2005)
 • prípravné práce pre stavbu (od 27.4.2005)
 • výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: - pozemné stavby; - inžinierske stavby - dopravné stavby, vodohospodárske stavby; - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia (od 27.4.2005)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 27.4.2005)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 27.4.2005)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb (od 27.4.2005)
 • montáž ústredného kúrenia a klimatizácie (od 27.4.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • not. záp. N 65/2005 - zakl. listina
 • živnost. list
 • vyhlásenie SV
 • podpisový vzor - M. Poloha
 • dodatok č. 1
 • úplné znenie ZL
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • dodatok
 • zápisnica z VZ
 • podpisový vzor - L. Poloha
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2010
 • dodatok + zápisnica
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • dodatok k Zl
 • úplné znenie Zl
 • osvedčenie
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
12.12.2019
Domény