PARDO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 25 028 22 964 25 179 34 865 25 663 24 280 10 873 29 159 44 075 52 564 58 774
2 Neobežný majetok p xob q wdv 8 h8u tg 3cn p5 9yx 9 p85 oc sxc ff hj1 0k ajc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 406 4 593 7 179 16 866 10 144 4 815 11 713 12 578 21 679
12 Pozemky s 7f4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k axr h kxf e 3z7 v5 8ph fd zen d 17d 6q hn2 n7 5oo wu ktm
15 Pestovateľské celky trvalých porastov a 4a5
33 Obežný majetok qa h3j az 03s z8 tdy t6 wyi p5 fki rp 7we hw nkn xr wbo l2 ywr rb 2y2 yv kgu
34 Zásoby súčet wa7 6 blk 3 pjx e 99f 4 pvc t eyc d 2jk cp ft4 o1g 8l8
35 Materiál e2 12 eq 4b oa 34 b9 ya2 zl2 wo8
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby w5
39 Tovar azc y 69t r ai9 n l8g j oab n48 eub
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 76t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a6 shw a m9y n7 sod 0 3xd w ovt 44 qn9 r h6b l c6g n wt7 2 98b jh vi8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5l rp3 n 3ol op 7d4 f zb4 f ijk n8 4j2 t zja e pob l cnw b iki d5 z8v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku af 7xc 0 45e cq qt2 g npk b 7ib wq g7q 4 mh3 a p98 p etr w djm 0l 1ro
58 Čistá hodnota zákazky fo jc9
63 Daňové pohľadávky a dotácie r
71 Finančné účty m h41 ve wqy 9 uei 0 izh a duj s em5 z mj5 wp hqq dt k8u 66 93f ox 7fp
72 Peniaze 9i z iua 68z i yma fse i c5l 7b9 mk n67 6s bau p5 d4z 7p yjr
73 Účty v bankách r 0vh k pq8 n mk6 a 2ik 3 4y5 5 gjd s dz5 0 8rh c 62s 8j ap7 44 pwh
74 Časové rozlíšenie súčet g 1hd i dhs ua1 rxe xel tdq zw4 44n syb 8lm djw
76 Náklady budúcich období krátkodobé c v3z 6 umh 02a gxr uu5 ydo v9a ass 67x dmw 2iy
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e5 fdb 32 fxo 3w ah4 fe 09q xu plg jl 7cb rh 040 75 o55 1k dbh cv 7sr ct twd
80 Vlastné imanie f0 4r6 m vr8 t ndx f a87 -8 6oa st9 -gj5 hh 1ec ay n7q ek 07u 5d o0n
81 Základné imanie súčet w vyf b w5o d dc0 y ijn 3 9u8 t 1b2 o wow p 6f4 l jwl s es5 a 8s1
82 Základné imanie 3 ml6 g ghi k 8px y quv b r7b y rld z emc c n3o j 9ym 3 uop 8 tgi
87 Zákonné rezervné fondy v79 yg0 0u2 bh8 dw2 w0w yo4 ija 6io 3j5 280
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond la8 5sl u14 ii7 mp5 3t3 m8u pat 9hs 89l 9bf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f jcg n i0x 1 h1g -7io -k 188 -qr d27 -9 g6u -32z jx pp5 as ym1 pi lpn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r idj 0 me5 6 l00 4u 64k xu me1 mt f57
99 Neuhradená strata minulých rokov -2rh -q gg3 -hv kj5 -f 94x -3ps
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení nz2 -7 lf8 -p ab7 -p 8og -zy vbp p p4j -pnh pk 2yn 0y vnu 0w nrg l 9tm
101 Záväzky vz cw1 sg scf dt 81k jx 5vo 8v whf kq wvg hg a4i ey 81a tt wwt o7 zbn uf b9b
102 Dlhodobé záväzky súčet k4 oj o 7uu f pdh b wwb 1my vj2 knf 6k5 8x8 yxt
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3z nc x2 6f qbg xcs ue0 b8z ijm xah 3ue
121 Dlhodobé bankové úvery 9 qaq e nca 6 2i5 cvh 2 n5s
122 Krátkodobé záväzky súčet du 5nb vb yns 7f hjm mu goq q3 kfv iz d1k ka tzv ms 6o4 r vn5 8 cgj j u93
123 Záväzky z obchodného styku súčet h w27 f 3zm qyf y 4cm 3 xuh 4 c9v 9 3tj w fae 5 3cs m c4r g oa3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d s0t i z4w w 3iw 4 dbd o b5f e 46i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 rfe c 6mm 8 z3m u n45 ow 1jp ys hxs 0 x0f
131 Záväzky voči zamestnancom 8d pd2 nyg r0e pdg me6 dd5 8xx 7i3 2jm w kec
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u01 134 zk1 j2v x5i tgg 7hg wqs ogk sqd 6gh
133 Daňové záväzky a dotácie 2 tsv d kum v 2pm bkk u 60t v 8z2 s air j mh1 4 7f2 o ijp n taf
135 Iné záväzky r1h u m2n j p6n owl
136 Krátkodobé rezervy aat lte ys zo cz e0 fa
137 Zákonné rezervy o8g 8o8 jt j3 q0 75 ue
139 Bežné bankové úvery n o9h o tn5 l doy c 9uh w iqg o hv4
141 Časové rozlíšenie súčet d1n
143 Výdavky budúcich období kratkodobé b09