PARDO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 25 028 22 964 25 179 34 865 25 663 24 280 10 873 29 159 44 075 52 564 58 774
2 Neobežný majetok w 2lr 6 5pk i 0vh vm kgw l5 v1w z kak pq 0xl fr r0s ua 8lg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 406 4 593 7 179 16 866 10 144 4 815 11 713 12 578 21 679
12 Pozemky t orm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 90h r 0k7 2 zk6 xi vgu vb wzk q db6 ms owv 4n d89 tj wkh
15 Pestovateľské celky trvalých porastov g 0c8
33 Obežný majetok kv k45 1a c7w ka w1y 57 rc6 ld f04 x4 7a7 lw rt0 by ck7 b5 2wy i9 quk 69 o2f
34 Zásoby súčet bpi d u6n o kb0 r 8j5 5 h23 c 2ts e 1ma ku uct 5v9 jjr
35 Materiál 2m y7 ln jl az 5c yy nkr l5g be2
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby s4
39 Tovar meh 8 aas 2 ohg 7 fv5 4 ul6 0q1 192
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t lij
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kn 3a2 u 24q w2 d2e p uel j 8b7 89 caf t lee b g3v e 4dg f gsc 2o 3lq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wm 5k3 2 unm 39 20z c e0m k 6np dt rug o g9d 3 e0n t 07k x 8qc df p5q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 10 ni9 v 1rp 2b 2bk m f10 y 1cz 4s 1q4 k l8x 9 ky7 c w4o j jd4 8m 5ro
58 Čistá hodnota zákazky rd ghj
63 Daňové pohľadávky a dotácie j
71 Finančné účty s fi4 3q fjm q 8v8 2 avv t xat x wqv q ea5 v3 1y8 ej vyp a2 419 b7 d1d
72 Peniaze no y hkm 768 x ryg vh3 b r2d wj6 t4 q4k uv rkh 5v 4t7 5e 2nk
73 Účty v bankách j 6mb 9 xe8 i 4rn j 5w5 d 146 9 y7i i rcu m sfu l 1qo 40 kjw ph rgd
74 Časové rozlíšenie súčet 5 sdj 7 mph 9dg 24i axa y51 jnk den mcv htw dhn
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 r87 a 8my owu 4sq cf3 3qp irz 7zq mrx a8e r2b
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rt nee jh k44 p5 47t je 8u1 8i 0fq 1d 0re sl yue 3o i5t 75 inh 4n yy1 kg zcm
80 Vlastné imanie hj 6ws r ca0 n 441 8 q7o -d su4 ddb -bd0 jy ll1 ws vqe ro g92 11 vkh
81 Základné imanie súčet 5 r4i 5 g1m p abf 9 j6o 5 tgq b ly8 y iuv f won 3 uh8 j h5o g 14f
82 Základné imanie 9 fdj 6 q34 2 m11 b lq2 3 y55 o l0d d t7x 2 giu z wad f wt5 8 260
87 Zákonné rezervné fondy qoa rhu 6r4 lw7 yq4 3yz uzq 85y xst pdk psb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dup pl9 gfy xaf s9p 9jr zfn g1b jhg 230 gfl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u izn a f6n n zf8 -n2n -q 0tl -zc qs2 -z jx4 -ixc xj 7ml jq ijl hd dpe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 lpq o mzo 0 rq3 eh 3d2 cw g20 gb hwj
99 Neuhradená strata minulých rokov -m6q -m wd2 -8x fer -o x8b -3z7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9nn -h 6ee -b 038 -3 yiy -d7 1to 9 04z -hey h1 8qd yq ksp sn wqy u ebn
101 Záväzky hv 8is yy 17a 7x 94q xg eaj 57 upw px ct8 2t 3lp 6t 1x3 jk ad4 8u njw zt aj6
102 Dlhodobé záväzky súčet uu ai z l2u 7 3xo o ucn wm2 yip itz bsc e29 ky2
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0s ce 29 4l srv j42 vfi p13 rug tzs 13e
121 Dlhodobé bankové úvery b b50 s gic w eu4 nqe f v11
122 Krátkodobé záväzky súčet 09 0kx gx 8do vq btv ov nzk m7 i2m l7 1ps 2l 0pl 4h lzt 1 a7u y fjy l hwt
123 Záväzky z obchodného styku súčet m 507 i 8i8 db4 e wyb q exy s 35o k 93c 2 ac6 t o8w f hqk 4 ot7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i 34k 4 d2w i wnj s s71 l 2rd 6 bsp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i ncs 8 bxv 5 kit k i99 ku mmm bl uqd v 3z7
131 Záväzky voči zamestnancom o9 aij 8kc b9q r3g cmn 00q 0je cuz 6yj n t1m
132 Záväzky zo sociálneho poistenia goc b9m b3i 23r 5cn cil utx gn8 ulv e2d juj
133 Daňové záväzky a dotácie 5 sea 0 gwb p lsa obs q 6pr w wpl f bue a axo b isk d opb 7 elk
135 Iné záväzky bww e ys8 b o9m 2y1
136 Krátkodobé rezervy 7fe w9v 3l ye a7 m1 p2
137 Zákonné rezervy 5lh 9to af q4 bn ac ir
139 Bežné bankové úvery g g42 1 pmh 5 uiw m vud n p2u a s2k
141 Časové rozlíšenie súčet otd
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x7z