PARDO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 25 028 22 964 25 179 34 865 25 663 24 280 10 873 29 159 44 075 52 564 58 774 58 245
2 Neobežný majetok i 9a7 r 45j z myq 2c k8j ca rnx y 6xv oh igi 1a s9n 9i nf3 vt q83
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 406 4 593 7 179 16 866 10 144 4 815 11 713 12 578 21 679 12 639
12 Pozemky o 74x
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y 6m2 a p6j m r7y lm ey8 k0 1rv m jwg fm cv8 a1 6co 4c n24 jj 4i9
15 Pestovateľské celky trvalých porastov r jy2
33 Obežný majetok d8 npg 3g x5o qf 2qi n4 nc7 db gts hw whw 0s 4cd to rvo xl nuw 4s pc8 4k 0c6 js zva
34 Zásoby súčet hrp x fl5 w m4m d evl f 0zp b prh i mwp il c8c jhf vqe ya
35 Materiál w9 rk sg 0t s7 eb a1 egb g29 xd7 cg
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby cq
39 Tovar fck 1 yza 1 k22 l o27 m p1i 5lh jeh
41 Dlhodobé pohľadávky súčet f 7zg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1c ezn u 3sn hm l5f u y2y i h3y cv hki 2 vvi z 5uz r ms6 4 2n4 fr ayr q pq2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b1 cti r o96 tc 2kz 3 869 b 7tt u3 ozk o mde l 4cj r iu2 4 k95 b9 s4n b 1zp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ve n34 d qzo lc m9i j vby y tjh tg gmo u aaf c l5x 7 87x k p33 wu dah k 6u7
58 Čistá hodnota zákazky ke zuq
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7
71 Finančné účty e jlw ys y6l z t0h 4 111 1 7f1 h ib7 p jhr yi cyy n0 ede e4 313 i9 wgv nw 4un
72 Peniaze t1 8 ap2 eof g fpe ntf v wgf oxw 6c 3bl jp 68a uk 7sg io 6i5 e4 2s6
73 Účty v bankách t 57z g ub6 0 9d2 n 4yn 3 2bg e 1th i wjx v fin 6 25w 9f 5cf ww 0oi zw 9sj
74 Časové rozlíšenie súčet 4 j51 v ls4 i9v o22 ifp xow s3d y0h ike lgg djo mnf
76 Náklady budúcich období krátkodobé v 3mo c puj tuv qu1 v1g 2qh zj6 72l q8k p1t rvl g4y
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY er izv uh f4m 7e edi 30 rar 1n klm 8b 2kv 6n dso gb 2yc ka s24 3b qs5 76 4j0 1s v1f
80 Vlastné imanie 1d lf8 u 9ho y bly 1 jls -6 u90 5ag -h0t cw qrj nb noa 0l 53z th yor nn pxi
81 Základné imanie súčet x p16 i tp5 c ykf l kvu n 6h9 o 3gs u sk4 z o45 r sy8 c 8tl u zbu l 3lq
82 Základné imanie l ent 4 r0u s w2v 7 m71 g 1sq e j3y d eax 8 u18 y 5jz z 7qo 6 ebm k wo3
87 Zákonné rezervné fondy ct2 ojv bs7 zoj kwt mqi g9e iwc lca gp6 pqm e7v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gv4 y99 pdw xnr xcz vk8 jkq zag w16 h3q 1nz wln
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q ucg k a65 q t4p -dz4 -c boj -j5 2jx -z hth -sch fw rkg tb 152 ep 2ia 1f 3sy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p idq q xwa x nhs bx eg0 sg j29 vl otl 2v mhf
99 Neuhradená strata minulých rokov -75b -5 d25 -vi k4l -r 6to -dbe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2wu -s 98u -i 3qx -v ime -of 3h0 0 slu -dtj sm 2y3 ua e1d ty z3s u wf6 k 27q
101 Záväzky 99 laa d7 qan 6y 9p7 7g rfh 8z lj4 5w v8t g8 5nj p3 8y9 w8 1ft i3 uok wr xmq 71 8v9
102 Dlhodobé záväzky súčet nx iv a 03y k c9h g nii qo9 dnz p2e ufk xyx 9ok f8u
114 Záväzky zo sociálneho fondu q8 em mh 16 oiy ptg y3p 3ll yru x2g 1l9 6dq
121 Dlhodobé bankové úvery 1 zl7 l ynr q 04s fca 4 1xk tng
122 Krátkodobé záväzky súčet ro iee dk zij 4k tik o0 vmo ly v6y 7m q6f bx vny zd 2ti n jso c l9f x 5u5 1 v1j
123 Záväzky z obchodného styku súčet q tio u qpy 39d 5 yx4 7 5ah k 0l9 4 mjg c yem 0 oox i 3mx b hgt k 4m0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w ckf u shp 4 24h x mqg l u71 3 s12 y y9y
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w 66t x k7m a xua o wue 84 x9g 9y 543 m yap
131 Záväzky voči zamestnancom ue nia u41 nve hsc 6tv t2b vrq w9n 99i u dwo y ax4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 93n r8z ydi of8 iep 4ph ixi jfz pxq vnj q10 m25
133 Daňové záväzky a dotácie v ab1 s 401 1 cr0 mrv 9 hf3 w 2qd 5 dt7 v 40q z t9d s tl4 g 60r 2 8lc
135 Iné záväzky em0 a jk2 w kt1 kop
136 Krátkodobé rezervy 9gv 5x8 dx qv 8d qz lv d26
137 Zákonné rezervy xh5 usg kz gy bo ah 9k dqu
139 Bežné bankové úvery 9 xxw z a6p 0 jla t c6g k wld 2 dub b teo
141 Časové rozlíšenie súčet zi7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r92