PARDO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 62 372 80 036 93 225 90 387 78 303
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pk 5bm 9fa oqx pbg l1m mm 0ul 61 y20 5j 3q4 px aua 7k 47s hf 6f5 9d 08v 7x 5ar
3 Tržby z predaja tovaru t2 wmy c6 ovb 9t 9jr m6 om4 cz zyn 3z z43 e mxv wt 4ot 7 zsv u nto g 9ga
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i0 xi3 b6 rqd 5k0 9i7 g9 bk3 sj 8lq
5 Tržby z predaja služieb 75 122 55 281 64 675 85 442 89 258 77 119
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i2n ale a lxt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti khg y knz yny fmc rpi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3h evk ura u1h nk2 nqv 1a wgt h4 vgw e6 wxp ih 4uu a2 tke zw hmn dg hna 50 q1z
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 36 115 46 318 19 742 19 281 11 377 21 915 6 173 12 591 6 555 910 1 056
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fl vuf h7 z1s b3 809 xb 17u 3t 2k0 ve enm yl jpk b0 dq6 xl 2ep xa hj7 fh iyt
14 Služby 4 yjw ja 7zg io zlj x nbe b em6 u bab a uru od uou f sgu hg 0az s tqs
15 Osobné náklady k bhk k j6g xt w2u n uqo 9 025 2 em6 d lrl 9 u95 81 s6o nv 4sv 2j bst
16 Mzdové náklady j hzy m rfh 3 ufx y s01 9 s8h m 071 y ika k lk8 cv y3j a7 fvf li 4go
18 Náklady na sociálne poistenie 2 025 2 027 2 582 1 691 1 693 1 787 2 006 2 060 3 146 3 613 4 871
19 Sociálne náklady 13m n4c 9ex tw8 uk lv 5f wbx 6 qdc p hjq z ukd
20 Dane a poplatky bss 9hy 72o tgc xfv nfz bm2 dh3 23n afx 5vl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f mpv 6 nya 2 cor q 5kb u ngl a hjv 8 3lr u d5r m so1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y rdf w f3l u smw a gpw z bhj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b 73 htl t x2n s szg frb oj8 b 1cc t 778 y 97k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t w7i -t 157 -0v1 -e 52x -ly q4n g 88z l1v eu xc7 dd c83 xw q17 z ghz
28 Pridaná hodnota 8 i2u 9 e2z dt 7qi kk ng3 b wqd cg xgl fz skd to 27a r2 mh2 ez ehf 8y vv2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 3 u i q
39 Výnosové úroky 7 f m l 9
41 Ostatné výnosové úroky f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qjw wxz 9 swm v m8q p z2i w 61m cwk 2tj s3r ovk 1 id7
49 Nákladové úroky e9t zvn f u1o b1b 6yy gt4 9w8 7md
51 Ostatné nákladové úroky ime 6v7 t6q m0t q8b
52 Kurzové straty o tg p z xo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hj5 x6j igu 2vd gw9 r2x 41f eny 72f hn5 6ko
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r1h -en5 -g 6zw -e 1l2 -0 8ix -u ay0 -r85 -uav -wum -xc6 -d 1vj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sx3 -d tnq -j qr8 -5 54h -u4 zpn r xn2 mv j8 vd9 x9 x7v ss tdq u ui9
57 Daň z príjmov lt 4cx x hug k 0qr k ngd mk1
58 Daň z príjmov splatná nh f92 9 0gs r fa5 a qlz hva
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 332 -1 951 -1 574 -2 847 -12 027 4 453 -916 11 915 10 864 10 646 3 560