PARDO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 62 372 80 036 93 225 90 387 78 303
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sk owi hs0 2m8 w0e grx ux 01b 3a tq3 dj lbk yo r66 aa 9lm s2 ip8 qk 5kw ss ikx
3 Tržby z predaja tovaru 9v f8c dg 9iv kf 2ij fh kpo uf g5m sw 1az n 2ob 9z j3x 1 c5z d lht w wcr
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w2 m7w ua rjb 8kr rfm 2t bqf py nrd
5 Tržby z predaja služieb 75 122 55 281 64 675 85 442 89 258 77 119
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t3l kzl t 8w0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v9d 5 xgq qre w4e 3tq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8n lmu wa1 0wt vam uto 89 mo8 ru 5gn yw xhb 2x 02o 9f ve6 2r oe7 oy j7d 2e ic1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 36 115 46 318 19 742 19 281 11 377 21 915 6 173 12 591 6 555 910 1 056
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok al z9b c3 e74 ys y6d 34 xam 4r cyf f7 njr q5 2av tb c56 ls 3qj aq zm6 la 6q3
14 Služby 3 vfv yb pt6 yq ejk d hdm 3 hpl o 3e6 i xv4 pe rrf m nzs yj pp4 v je0
15 Osobné náklady w ieu 0 deb as gtj i nxa 3 oy1 o jst a u2i 2 zoi e4 tq0 gf x8v gz gh2
16 Mzdové náklady s 1z0 z atp p etu c twu u 44j q zpy e iol 0 jwc 1f zsr y6 ux9 ni m5f
18 Náklady na sociálne poistenie 2 025 2 027 2 582 1 691 1 693 1 787 2 006 2 060 3 146 3 613 4 871
19 Sociálne náklady ypk p4q 0m6 x97 ru ge 6j yyc r ax1 k agc l zhu
20 Dane a poplatky iyv szu xy7 bpp i1h szx wkt 2yy oih jlj gk7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l dut 5 wf1 g enr 0 dss z u5g g tt4 o oii q esv w xek
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j tff d ybi 5 qff q hi1 0 rya
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t ef lpq d cga c yhv 1ff rp5 o wpy p 8g9 v f9t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 x18 -9 2h7 -he4 -0 hdg -5s d7i 1 g4v 194 uq p6y 2g k2f l4 4to y 3wm
28 Pridaná hodnota b wm3 2 hn6 6j zdt hs 14v p twt 0v aam 9e wh4 v0 b31 ys tde uv 183 ug fqk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p 7 k z 8
39 Výnosové úroky v i 7 6 4
41 Ostatné výnosové úroky c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 84b f7p 7 i6r 3 81q 0 c4r k kf4 d0v job f1s ta1 l nsb
49 Nákladové úroky twl v7q h vhx ux9 5bn g2v pjr she
51 Ostatné nákladové úroky 2wo pia 3p4 b03 510
52 Kurzové straty u qt x 0 ej
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 39b kzk 7yb jwj wih ccu dgv qyn l3y 38z xap
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gkj -tcq -h s07 -h c63 -0 esn -v a95 -o1s -3qw -gdv -g4o -l ymk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32h -w 5rq -0 rdb -o 6gu -uf m4g 2 trn 2f 57 2me m4 bli 9i kdt i 04c
57 Daň z príjmov lf aji 3 63m 4 346 h bpn zx0
58 Daň z príjmov splatná dc n1l v 6ku l j7e h tdq jmr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 332 -1 951 -1 574 -2 847 -12 027 4 453 -916 11 915 10 864 10 646 3 560