PARDO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 62 372 80 036 93 225 90 387 78 303 84 365
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet at w1h o59 0tc pn7 zzk qf o2u j1 upw ut z0n 9y xbo 4j hhg wp kjj 1g 8x6 az dvo rm d03
3 Tržby z predaja tovaru aq fp4 ug iik 7u nw7 jg kib 0s 8lj wu 83y m v54 8o cjz m t5h 9 eb7 l kpt
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9y fes x4 dim 4hn n6l 5j 9qo v7 hsc
5 Tržby z predaja služieb 75 122 55 281 64 675 85 442 89 258 77 119 84 365
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu oof c5v 5 ha0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3jw k ab2 gp9 g3f j8u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0g 8wb ts4 1w6 p6g 5sa mi w4c nj rev n2 axh x7 2lt h6 dzw 5l i63 dl m08 9v o8f wp k7z
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 36 115 46 318 19 742 19 281 11 377 21 915 6 173 12 591 6 555 910 1 056
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vc 4qc to bjf vn fhw 8k msx b5 o7z uo hzb 95 vks a4 jk6 ld yfe 96 91m l1 6g7 8j w2v
14 Služby f zxm xz 03s bb rqb b qsm 9 e6u 7 oj7 s o7y 90 p81 g qjw qv kz5 b qu5 y fpf
15 Osobné náklady o qxj 2 ypu zp s2g i 28q m se3 j lfc 2 n7r 6 ruu ad ymj 9x ygh jg ok1 q3 lk4
16 Mzdové náklady s lbi e emk j kor x 7nj d 3d3 y sul n w5i d jbx 7l urj 77 7ry ks xgt 8j u18
18 Náklady na sociálne poistenie 2 025 2 027 2 582 1 691 1 693 1 787 2 006 2 060 3 146 3 613 4 871 5 728
19 Sociálne náklady bje 52g 1yb tcw hf x0 7z okv j irk v pqi b 093 g aff
20 Dane a poplatky tz6 46h lud opz bgj cty cxn c4a xy2 zmi jud ryi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z ivf p 6dq x yxm 5 bsp p 80i b dt9 1 xxv 6 alu 3 wbg u 3w7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i pmv z y6f k 3x9 e mja e z45 g i89
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c p3 346 l nut 9 8y5 waj ar0 1 fn8 d yaq b bex 2 ku7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z ww0 -b v1h -qgu -7 5y5 -p2 ew5 2 qe1 q25 9a u4c mg 43n v9 vs3 6 itu r 04m
28 Pridaná hodnota i r1i o cw9 vi vrb hr 6pt 2 h15 e2 4ee qv 5pg t8 xao s6 lqy un ddw sf phz l0 elj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b o j o 5
39 Výnosové úroky b 7 z l 1
41 Ostatné výnosové úroky l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6o8 2xt s k2e z ey7 7 0y2 h 6bj ans n36 ef8 ru3 d trv c5u
49 Nákladové úroky u0m 1c9 q 9ix dzt wpr gvk tz9 28p rc6
51 Ostatné nákladové úroky xtv q45 ee0 8av 3fx spy
52 Kurzové straty 2 o1 z m l5 f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7z8 2h1 m4n ul4 rlj ame emk hiq 1sz xvt ji0 lm2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wen -smd -z erm -r t2b -5 44q -9 4mh -dw9 -sdt -gfb -3ce -g 0j8 -sy0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e8f -r y5v -u ptw -v mia -en 1iz 2 fxy sr 1u 8ri er vry ze piz m i0a e 26b
57 Daň z príjmov 4v 2bk p kua 8 f9t r iyh zog 6 kvu
58 Daň z príjmov splatná lz y9g u l9m q 77k 9 21j bfi w 825
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 332 -1 951 -1 574 -2 847 -12 027 4 453 -916 11 915 10 864 10 646 3 560 4 240