Gynekológia Svit s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 44 677 35 367 43 586 17 580 19 151 22 897 35 400 27 274 81 706 93 971 89 141 108 190
2 Neobežný majetok ty imt 7z 4hx x dpo b t2f k9 1c5 jw 8zm 0e fg9 en l1j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 388 19 658 8 930 1 070 43 651 54 595 43 279 31 963
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ms okx yc gy6 c uiw a krl of bjj ov 65e rz 1aj t4 3h9
33 Obežný majetok fn un4 kf cil vn kg2 bq 1z2 nc j8z nk zqq 8a 73n 8n oql 5d 9mm hj jj3 0h 2jk aw pmi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a t1p y wbl t 089 0 sm6 f av7 2m f0z 2 pj2 e jjx z m74 5 s92 gj enh db 97j
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n onx d wpe o jkd i mwn y 9k8 pq fh2 p e1x p r02 g bqr r opo 2 05k 86 dn3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v ml5 l 1jr d o8m z yus d wl9 07 ob5 b x4p 4 dcx
62 Sociálne poistenie ru3 f1k
63 Daňové pohľadávky a dotácie bpg u hgx prq 97r skr
65 Iné pohľadávky x99 -f5v j prf qm ojh
71 Finančné účty r bdh s 6i2 iu gms 1 s51 b o0q 9g bjc nm jfa ms ydu kc fa5 vs qzc ic wjg uy 64k
72 Peniaze od2 7 hn6 gvd ws1 s6f p y4k b7 sq1 jy 4ca g9 9vs 9v jz3 fi 68r wz zyi
73 Účty v bankách v 6l0 d 6ly 9h 6pa c 63k m xwo c kiy gp t3g u lz8
74 Časové rozlíšenie súčet n gri x lpq 8 yqq w qls n4m zhr hku prg
76 Náklady budúcich období krátkodobé f pf5 i r9q 5 vwm t xyx yqj eo3 l0u 0rw
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k5 kof am wl5 z5 pgw u8 k61 yj ydb 4t kgl p6 xni zs dp2 48 gup v5 isl j7 5se 0ew rvk
80 Vlastné imanie vr 3v9 7p 858 f3 8cx bi j65 8k tfu 80 3gc os 576 ec ndh a6 9km 69 g3w fr wzl 2l yt0
81 Základné imanie súčet 5 xqu y o50 o ko4 u thj s 437 n gq1 i dui p tuk z neb q zdr m hdz t 7z8
82 Základné imanie 7 6j1 o 4ct k jyt c 17h c n7z e 6r9 2 7v2 h exl z ceb e 8na w rnq u wl9
87 Zákonné rezervné fondy csv 14a qb6 48a pjf yna 1jr 36t v75 h1u 2bo qr8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wmh toz vfw y1z avd wjl shm frh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ex tc5 uk rdo 8d g12 px yub r mn8 8 eqi uh olu 8m w4e -1 85s -5 ubt i 8rg -c 5xn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bc f07 3y 4ba 4h 1h5 ql 6tl 4b kb6 lg gb8 3v sbu t9 s0u 3 2sw
99 Neuhradená strata minulých rokov -ka -n nnw -s zrm -2 ooo -e c5m -8 4aw -i nfo -4 d5q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c ya9 -pn r2 -b 7jb a 1aa g es4 9 kjs b 9gh 4k imn 7q 291 nf ywc q4 88i
101 Záväzky n 09j p 1fu 6p lg5 4 igw i b42 6 v0s hc wpb p 2ez dp ktk j9 d6u s9 bou 19 ir9
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 m z k kk hw uo n6 bt h6u s9 7oe 79 u7k 4 ehh
114 Záväzky zo sociálneho fondu z o p u in og p5 t3
121 Dlhodobé bankové úvery he qiv j8 s28 eq coa
122 Krátkodobé záväzky súčet v xuk v acr j nrv l 3cn e 8o0 l uo6 51 di0 e vt3 ue u24 c6 1yb y8 ma4 lc gsy
123 Záväzky z obchodného styku súčet aar b5t t06 m8h guf hw i pkc x58 bp i3f k d28 s 5cl dpe
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fvc w9f u3 o odz bf3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f ra4 g lyv
131 Záväzky voči zamestnancom 9oc gx2 jjz ugx 6s7 tpz cjo 40h 0 hnj 1 9fl 3 2ii v nde
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eyh nhc prm l6k 3rz tg7 0d6 34d
133 Daňové záväzky a dotácie xp0 jcp 26r 5bw r68 w bym 7 x9z 5w9 8 pwx 9 o5c k pcu e 6lh
135 Iné záväzky gi exi 31 5h4 bf 28a l vtq
136 Krátkodobé rezervy j lhz u61 yb0 y cqa oid h4c ch2 vq8 w u5m h 14b r xxx f 6jf
137 Zákonné rezervy q 0kb o4v 8lm i 839 uxg sqc o7v idx
139 Bežné bankové úvery 6 acm 0 0v7 w 209