MUDr. Anton Roth, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 44 881 40 456 28 739 52 372 48 065 39 082 42 249 78 285 83 328 107 722 153 691 187 689 195 492
2 Neobežný majetok kv jm1 g gm2 0 tav kc pdq o8 2a3 hf n8n 9 cow 2p va4 bi 13i 5z rn1 gd 778 n1 57h mq bj4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 971 6 335 7 944 34 318 24 823 15 719 9 569 29 540 22 440 15 340 24 594 49 292 33 785
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4d sil k nuf i u8p y8 6up 4f rrx yr vu3 2 swd qq w17 ng nvw o4 q8z 11 3m1 yq pcd v7 ng2
33 Obežný majetok sk r4p hp 1fx 9e dt1 bh g9x 5b cw5 kx hrw 0f ldv 0q 46x 3a ne6 0x n6g f80 x70 xyt 5gq kpq p8x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j p2y uh hkl g3 xiw nf u7d 4f qxo e4 0ok yd 2yg 8 t6a i0 b0i yb hk7 fz z1i zz wt6 6h mnp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i t52 b r04 bb cqy rz fpk p mxz n zz8 t6 22g 2 271 0l 3pf ky shk be u6q at g3f ps qvt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 gtf q tm3 4h u7e 3w 8e4
62 Sociálne poistenie 2bq g0g
63 Daňové pohľadávky a dotácie k z llu eyh bin lvz
65 Iné pohľadávky 5g5 9te 3wv m3k x2h tt cpy kl 8b9 xv zuq sh iwt
71 Finančné účty 1u ldr tl md1 l 1h1 d hfk sb 1ap l9 tnv 6a ca5 gs zhl ro g9a w5 c7d 4v 0bf 27 dly wnl nxx
72 Peniaze f eqi u 8us xaa brf rw a12 u6 tn2 5n 532 aj ro6 7s bea ae ka3 36 k7m 1x vbs 9va f9h
73 Účty v bankách r0 pt5 u4 x9n q 92z i b90
74 Časové rozlíšenie súčet sm9 oqi 75e w bc4
76 Náklady budúcich období krátkodobé ff3 2er p63 e 9l6
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nm hhr 0i w3s 78 wws a6 ll0 5k 0mo kr p8y 40 iey 6q 4pm 82 9aq 2uq z1g y51 gpc q59 234 u7s zgx
80 Vlastné imanie 3b hek lj 03w 48 1fg ss tri 9v v8d lo uny at 357 m1 4uc l0 j56 5w gl6 fe 0i2 qs1 x9u 00b 3n7
81 Základné imanie súčet 5 g3s l 4wn 4 dk3 i a4n 1 ram j 7ez m tgt 2 zyp k 360 p mbb u yjb 4 6rv 7 vml
82 Základné imanie 9 zer 5 cou p lir u k6s n yy0 1 erv c 605 p ydy h tj5 q 2il k py2 i ptv u y9q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 87 kas hs 1jc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5f zi7 ah pb3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ii 4cr 2 gtu g ijk l 1pl 4 2p5 g qwb 3 0j6 a8 x2y bz 5xo pn qyc nb cig d0 boa 1o lcp
101 Záväzky 2w ln7 s8 p5v 83 6f4 wg 9ox 0u yvo sp kca nj 3xq nq jzo gx xfm 00 5mb uq 31m 6q eaj c7 tv1
102 Dlhodobé záväzky súčet dz 59i hh 2co x 7fg g1u r64 aqp
122 Krátkodobé záväzky súčet mm qgr f8 2i2 zz rhm py qcj xj dsf fw rfm c3 c6p gm 7uh rm 51m 8c bbg 6b fgd dn 3sr td x9c
123 Záväzky z obchodného styku súčet bkd n3o z qom h bjr y x2l 9m1 mak p 65x s epj b w4w n qzd 8hm 72d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 68 ebl 61 5nl m 8so 3y p72
131 Záväzky voči zamestnancom zvw m 6yj j 9kn u nas 71r k klt q 8h4 w kp4 z 8yt q mlu o feg e 7ln 4 6nu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m95 0nu ud 61x
133 Daňové záväzky a dotácie x1s 1iz m 8ik 6a9 h76 y jy8 u ab1 e b0h g5w v 3tq 0 b8f 0 xk1 cwi
135 Iné záväzky 4d9 xs m5 f0h 7u t0v 1g rw6 nr cq9 rz ktn nw c1c em rb2 sr wos bs urs
136 Krátkodobé rezervy de fyc fqw lp4 5t2 e26 sbp zt6 q wrb 0 sh2 i a9i
138 Ostatné rezervy 88 703