MUDr. Anton Roth, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 44 881 40 456 28 739 52 372 48 065 39 082 42 249 78 285 83 328 107 722 153 691 187 689 195 492
2 Neobežný majetok eo u4z p 3y6 g 6nm xk bof dn nmm 7a 4cz i 6h3 ug zh1 g6 oet qa isb e9 9wz lz 66j 2a sgb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 971 6 335 7 944 34 318 24 823 15 719 9 569 29 540 22 440 15 340 24 594 49 292 33 785
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 98 evt u h3u 9 91x s0 yj3 8b gyk p9 54f s 7d1 cw mv9 bs yds 3s 0xq 0c h4y xi 8jg gh fs0
33 Obežný majetok e0 5fo l4 02p 50 7s4 m1 z90 5j g00 ye 02q 0s mnk 6i 4lq iz j6p 0m m3u t5w 22p vkw 2i3 0nu 15v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z qmf m1 gb3 md ffg 6u a3t 0i xdv fw 6iv hq b5s 7 jho ff i7s j2 r3r sx vq9 4i o99 2l pr2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r 4d0 l gvg hv 6yy 5v 1m1 t pgg l y90 c0 t8s i 6k4 n3 g55 7m uq0 p9 xtk 82 cwj j3 4ci
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n qhh o 3ua e9 wc6 um v13
62 Sociálne poistenie jrb mr2
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 j ztm q1w uct vyn
65 Iné pohľadávky pu5 smj ll3 6jr otd mq 9r7 v0 dh0 70 lze if jfk
71 Finančné účty ws q2u 0g xbt 7 fvp s 8uq mm sub 4x 03q p4 bqz vv ryu 27 kok 61 omd tg 55q 5z wb9 rsf 0n2
72 Peniaze c j2p m 6lh 9q9 nyz oe np2 wc rog pa x4t qk k29 e2 rlr pf 6lv a6 fyu 8u t76 y5g kvx
73 Účty v bankách 8z wfn n7 vb3 e 4or 3 ndu
74 Časové rozlíšenie súčet yw7 but 5q7 0 u0e
76 Náklady budúcich období krátkodobé wgd iaa 3d7 0 cb8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a4 a2j 06 889 pn aof jc 61w nt hp9 u8 92y qg 89h x1 si3 yn khz vm5 xqv lkc 95e cwr fxw wwh gkb
80 Vlastné imanie bk ygg gm 160 r3 r4c fy flw o9 lrf qf a99 fx wxy cv 7us vz o8p zp ait 1h rqe 9g3 pq8 1q2 78a
81 Základné imanie súčet x rq1 s gkg u egd 7 b7c 4 q7p m dr8 a g58 v 9ii 5 ran 0 su4 1 sko 7 02f r 2aa
82 Základné imanie 0 poh 5 wd1 7 ifn j 31i i jsu a t7n o lkc u xt8 1 8h2 f p1o m l93 q ia7 6 2np
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qo 0mt 2e q4x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 97 mni 9d oaz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 81 7j4 y uo4 m a4o 0 suu u aez 1 i8o 0 52g fb rkw 5p ssv we izr 3f 2if hs 6s3 21 0dw
101 Záväzky db mxv u7 t7f 0y omg r7 wzm 33 9fd ob dat 1c y5m 7q 539 yz fn3 zt 93c 02 m3r 6y 9dk u0 zah
102 Dlhodobé záväzky súčet lq d39 8u oex l a8b sdv rte a3z
122 Krátkodobé záväzky súčet v7 w7m lo u90 93 7fm rw yqe b3 4hg h7 v59 jg 2wi 0d y2k ck u59 1e zi7 6x 8ib zg 2zu to kfq
123 Záväzky z obchodného styku súčet e8k idj 2 w9n t 9jb 7 dw4 azx 44e f 2w3 3 oe7 h 2ki y tic 43v 3di
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1a qer oz t9m 0 wvt 5b kom
131 Záväzky voči zamestnancom 6ls u dhb t inp 2 cjk uh8 x imk o rbv d 61h 1 n5f j eor i bcs 6 1ff k mtc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z3v 3mw dy fvi
133 Daňové záväzky a dotácie 3xs gmm a hu1 qm4 03p 5 6fs 4 kum m e93 s4d t e7a s 7el 2 qwd kdg
135 Iné záväzky 8ve bn xo z9b bq b28 fa y3l uy y47 8e 4pe 5j f65 51 ipk xa 9st 3m hve
136 Krátkodobé rezervy 6k gk6 k61 95k evv 6g2 gae n2h k kv9 4 qzh x hxg
138 Ostatné rezervy 27 7x2