MUDr. Anton Roth, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pk fhi 9b x12 1d 52r qy 6r1 sd 7kp c4 ufo 0g do7 k9 fxc 8e luy tf s4b rwk 38v ahh tcp 59c mwy
3 Tržby z predaja tovaru 3yk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0a bv1 rc u9n qu msx f0 4m1 y9 jgy cx 41t bt 0r9 hq m35 p4 2xg vb 1i0 1fi 8go jgg cec qgo mtn
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 qer x var z i07 o9 w38
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6c2 1e9 l3f bc 9tx 4z esu u d8v ahf l 5tp d zki 46n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n4 prw 6l ua2 c0 re4 sj kxh mf p84 ka jfh rc 4yf sn omm oe i42 z6 s8a hn ko3 mt fs9 l1 98k
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x j1h o 4fg jr f1k ju s5n yx oi3 ge mn5 7t gnn 82 7ns so yhn pl 5k5 x0 g8j yz ibi it di5
14 Služby 1 qcb 6 s29 v tst mv 8kr k 100 6 2lt 1 ujl 33 5cv s 1im 8 faa m 0p6 2 lyj t glu
15 Osobné náklady 2p ahu f3 63r t7 g0b i8 h6d cd 3pa fr pay 7a avn i7 yhi 53 5p7 bo 2f9 85 42m 0d 3hm pr 7ly
16 Mzdové náklady j xuw zc u2h s2 n49 f2 u6r
18 Náklady na sociálne poistenie 2 684 4 849 4 428 4 897
19 Sociálne náklady uzw gve fzm f bnl
20 Dane a poplatky ke3 8ea do8 q5y rbv sfw 45x qzd qrq gmf ucg z5p hyj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e dx7 f nl5 7 vhz w uj6 u v8c 3 nvi p k37 s j4j 4 db8 p sqa h ahs 4x kxy fv ll4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g8 gtx j 2t1 m 8sr 34f g 20x p18 m afq 7 n4q 7 291 f 5i9 x ltv v x2n
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z3 s05 z q2y 32 m0a xj e6o 2 nyp sd yx7 dd pii 5y cpv z8 s4z 68 4fn ba gt3 0s rbm n0 iz7
28 Pridaná hodnota xx nr5 g6 8u9 5q cmb xh w1b py 8l7 c3 u00 4j 00x 1u sia kw qrs fv qrf svd gs1 gjt 12b hh6 dgt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 fl n 9 1 c u
39 Výnosové úroky 4 2m 7 e t f f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 lpc s jjg eiv fjg o4t fzq f1d aw to 9v hso buw n2j
52 Kurzové straty 24m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z 91p h 3ac d88 hcw e3b bbz twf e3 pj v0 egl mov 8oo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u or1 -n lsb -lu -elo -82g -xmu -wa3 -5r -s0 -gu -89s -27b -pho
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením uu mzn b 1b4 7e uuh au a76 i 1n8 a8 o53 4k 2qk t4 dbx ab rhd h3 par o8 eul nv tzu rg fm2
57 Daň z príjmov y v2q m g26 c 86o p o9v w 8a2 h yoz n wkl h yut l u3l b dsn mh p05 xa 7b6 b u90
58 Daň z príjmov splatná c s0n p jk1 k 7s2 y c8p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 327 4 786 9 445 8 260 6 008 8 162 8 214 15 306 12 317 28 141 47 992 51 692 34 578