HC PREŠOV 07 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 97 634 111 088 143 616 103 388 273 482 43 555 79 331 49 995 49 944
2 Neobežný majetok 95 ukp 38 d6u al 1qw v1 wos g03 i5i 0k 57a 6b av7 gl aye ex f3y
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ge dip wj 8tj oz ggq 72 1ls 0jx 16c fy ixs 4v zta 9x nsr je zve
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok dp sb6 9x yyq ss 22j 94 3dt 0m7 0ol
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 423 5 920 4 512 2 814 12 256 3 155 2 622 2 622
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c sy1 2 o2u 6 cb2 u k0n a8 3y0 t ll1 8 33p j nhj
33 Obežný majetok ax xn1 y6 irt eq sqh rk hkp t64 3g4 av g7a oi g6t et jg7 ig mqp
34 Zásoby súčet 4d3 g 6d2 6 zj0 d dgf n6 5ww 5 d4y 3d2 kq3
35 Materiál ph m9 q 0f
39 Tovar fej g 87s i bpn c byt 0u sch
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 44 uam 9q pu6 sb 0mb e4 1b5 6m pev x4 ex8 o8 ibs tt 13y we 1n9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h8 kcn 85 am7 99 g8e 4m fat hh 747 nk 6yd 5x nas oh zf8 ll vxu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ji 818 aa 33t fm g2m 8o q2e os gi7
62 Sociálne poistenie b tsh lv9 hz2
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 3zm 94w zls
65 Iné pohľadávky 8 v
71 Finančné účty w 3t0 6 two 7 t2n a al7 xr j0s c 615 tg2 98b
72 Peniaze yxa 9 anp m 63m e3d 120 x gvn lhk ajx
73 Účty v bankách a evt 124 y6 1 ic9 mf e2l
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uc xm5 feu lar uwv 7ft cie 8yb r3f k2q rn f8r 2x alf va t6b 0s hv1
80 Vlastné imanie -sw sh9 -8on q82 -cvl v0i -2z6 p3t -4bt akq -5v yj3 -4b 19t -sbu qxu -tpg etf
81 Základné imanie súčet f p3w 1 mu6 9 fyj l ulv s2 kqe q fo3 4 i3a r a1o p sre
82 Základné imanie p 5t5 f 0f0 n u3q q xgf dy zwy s fkc f 5aj 6 b3l v ubg
87 Zákonné rezervné fondy lyi y4y 7ju gw4 yio 2et 5e7 tfi 60k
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ymq xs7 y3w a3d v39
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kw 8pi -dqd s94 -4vu rtq -ear w36 -6yc uaw -8m 8pu -zk pol -933 gwl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w gt1 6 5wg 4 h5m v hjz uq aah
99 Neuhradená strata minulých rokov -t3 by0 -53y 91e -t9h z5b -r7v mhs -or0 40k -vl 6ld -z6 ktp -03p qfy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ow 33m -3 5vt -kcl l56 -1x e9o 4v 8yp -dr b45 -ah l2p -85v men -sa
101 Záväzky dnn ft8 wjc 5jt 2vh 4ec 0eu ro2 1zc lj6 ca 9u7 kgs 6v7 iym 7cr wiz hr1
102 Dlhodobé záväzky súčet qr rk x5 8o xly
114 Záväzky zo sociálneho fondu ob 4d k1 cd uv2
122 Krátkodobé záväzky súčet y2u j2x w4f qar pvu ywn qhd 6f9 k1n wln x2 f11 cf1 5yk lzo lkp dyh lkr
123 Záväzky z obchodného styku súčet l9 ces 1w2 d8i 1zm wbp wfp cqq pul y7m 4j c9l 50 hov 4l 055 9j d4d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9jk s96 cqy imx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4h byi 27f jfv tlj myc id7 25e tn0 f8v
131 Záväzky voči zamestnancom 5vo jh1 k roc 1ij 1ny
132 Záväzky zo sociálneho poistenia oa6 c4 vao i tnh kdm
133 Daňové záväzky a dotácie d en6 lg xsw 8 kwx o wlx y6 vcw kkc d k7x 18z rgh
135 Iné záväzky e f93 ht ia7 tc 5rl 6yn zhv t2s ci9
136 Krátkodobé rezervy yc8 wtj
137 Zákonné rezervy 4bt i8f