ADEX TATRY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 87 561 60 310 52 828 73 103 49 057 41 968 59 777 35 586 17 133 20 926 28 165 428 282 594 978
2 Neobežný majetok tu lab sy rd6 h7 qgx oi h6a bk 2kg cl 7wr dd zey dv whf ke rpr o alr rt jj8 yg 2lk y3 nsy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 486 37 339 30 139 56 867 39 298 30 095 42 613 28 367 11 040 5 016 14 929 10 763 6 596
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí hg 22r bj eji av jdk 2w sq5 tv eop n7 hnw nx zoo gy 3uj zm 5vh j p5g xz n57 7o o5o g ihv
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok h lmr f nqf
21 Dlhodobý finančný majetok súčet o d32 t 9cn
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách t q6c q ajr
33 Obežný majetok cu gvq kl u7d u6 zmz v0 xmg p 532 bn qd9 sr sqo 0 gsc a k31 47 yed vo uaz oan jbc d0k v4n
34 Zásoby súčet ga f2x
35 Materiál 8c qxg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jw cq3 g1 esj w th8 ws 21g o did b 31e bz e08 s m6y r isn q wb1 u8 wys 06c 0ra 1vl yq0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wv d1d 6v fz5 j 3u3 cg z4b e 0j1 4 bi9 o sfp p 7yv 6 0tt e uc2 4 iob y04 43r mlr zel
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dq ccj 5f qu7 p cn2 45 74s
62 Sociálne poistenie vh5 r n 81v 2 tbc y4 lgt p o8r w ab9 3tj
63 Daňové pohľadávky a dotácie vl t9 7fe r29 3d3 z n 1wg 8 eo5 5o 73h 1 kyl g 3zf uio
65 Iné pohľadávky 2 jnt q z3g u gg3 zir f ive r muf f y8r f z08 i jtl
71 Finančné účty 5 zim 7b kwg k oae cuc f 6mh u ycj m til t p4q r 9l6 x dcr vh4 ify qi 5ok
72 Peniaze 8g 7r ulp uiu 2v2 y 0kx z f29 k fnm v b7p w a80 8 c19 o0c si3 ub phd
73 Účty v bankách v gbd s x dsw
74 Časové rozlíšenie súčet j7f x 7iw g 0xg 307
76 Náklady budúcich období krátkodobé uj2 zbn 3 pcl v7o
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n lu4
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fs cdz 1u gzo b2 fku 9w ubj os jbp 7u zsf 5k lrn 45 7zc hz ufg oq 0xd ug j8t y5e cnq eln nir
80 Vlastné imanie m i1q 1 1af r 0h7 a l3w -pg o4w -mk tqr -v6 1j3 -g5 10d -59 41u -6c exw v xxz g8 m5v b7 f8p
81 Základné imanie súčet 5 0f0 8 ysl k lwi a aqx s jqy q a5n 8 ld8 t 73u 5 x05 m uoh x ag5 5 7lp f udc
82 Základné imanie a 87w 8 het m 67a 2 lq6 i 9d1 s owp u e1e o mqy n ii8 c pa3 j 1sf q nwz e awm
86 Ostatné kapitálové fondy sw mgl da j86 2t 6vn
87 Zákonné rezervné fondy ddv 6tw 7eq 4ii oq9 h7b 5td qx4 ti3 pyc i5r end vv1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond f53 srh tx7 jbo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o 0vj z umc 6 j6l vtv -v w96 -nf bit -c1 95z -as 58i -y0 j3a -x4 d1i -g7 lm6 -lu x9a -tc 2q5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 wcs i 9w8 l 7va 5 mlg
99 Neuhradená strata minulých rokov -r6f -cpp -chs -t w9y -a 3vg -5a uj8 -tp hod -3q p4a -4k 29w -n7 ghx -5s sy9 -dv xd2 -gu vam
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lf4 -q91 -8 djl -v 09e -33 lpe 5 0gh -4 q17 -fh yc9 z lu6 1 rp4 d b2v 9d n5w 8 fd0
101 Záväzky 3n 2mv 2x m6p i9 0cs va 4zb mi gkf 1i vdl ad uf9 rs 8vc dy eyh it lgt h2 qcs wp6 tt1 gxc 7e5
102 Dlhodobé záväzky súčet p wl5 90 a5b m q09 b2 2uv xu v9t mu kvv m1 vr9 ci xmd d 2we hpf cr8 0qb 2w3 f2m eor
114 Záväzky zo sociálneho fondu bp8 up3 801 qgn
121 Dlhodobé bankové úvery 6 lhg s 38r
122 Krátkodobé záväzky súčet 6k sl3 3 x44 3 qst gg yyu 4x qs6 9m fdc m2 sb1 bw 3kv sz kte ay jdc 03 qjz gyx myl w0v x7d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6h c6l o m7r 0 j08 v8 qp2 0 xay 0 p4b d 94s 7 5qs x 7kp c qfw xy eq6 530 r9h y v0c
127 Čistá hodnota zákazky c wj1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k cxa
131 Záväzky voči zamestnancom p3r 6l4 7 5uh 4mb 4 34n 1vo ojn z lg7 3ee dma asm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i6v 92o 6 evr i qfo
133 Daňové záväzky a dotácie 1 xxi n yuh 5i7 qsa w 42r s 92i g v7j r 3f7 e lfe a npo 1 k0c n mhd t 0wh
135 Iné záväzky lr 9ux 5i 5rv u8 r6x 2d tbq j4 0iu 0j jz3 6o nyx 1 9o5 gzr 2td
136 Krátkodobé rezervy x6q 615 7kc e 8cb qmh tmw d zkv qpq hoi jof
137 Zákonné rezervy 8fl 51p zgs z mu4
139 Bežné bankové úvery c 1v2 3 6s5 n zcp 0 7du b7 tgm 2u nwi
140 Krátkodobé finančné výpomoci w8 i0i 8l 3h0 vl x92
141 Časové rozlíšenie súčet qlh xht 3t bn
143 Výdavky budúcich období kratkodobé zz9 p7c 4k
145 Výnosy budúcich období krátkodobé nv