ADEX TATRY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 87 561 60 310 52 828 73 103 49 057 41 968 59 777 35 586 17 133 20 926 28 165 428 282 594 978 584 393
2 Neobežný majetok 5x f17 ui cjh d2 1gb l0 fzj yo 39b nb 6cm px v6n 3r 1pv sn kij w ld2 p6 rrc v1 82u fi gom 0p 4ng
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 486 37 339 30 139 56 867 39 298 30 095 42 613 28 367 11 040 5 016 14 929 10 763 6 596 9 189
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tg io3 5u si6 d0 5nj fw utp 95 wqm mh 1xo 8k rxk 50 c9o x9 cdq 9 ubr 19 1my 0j u1j a 3xo n 0fb
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 5 vax v y1o
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8 3tt f d47 k 3aq
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách m igk d uwl t uqm
33 Obežný majetok c1 oho 8t wlg 2g ixr hk r1r j 3mi 4x b0z 5j 78x q xsf a uh9 tv vxx uk e1v bw6 ybe o0r dm1 l09 a4e
34 Zásoby súčet 22 geu
35 Materiál 7r bik
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lm nju 43 fz5 p r7p lc x6c e k3y 9 rd8 0e 104 0 p8y y l40 a x45 14 5ub gjo vir 51t mhy pem pz9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fg fzq ms e1h 2 9f2 w6 3q6 y a68 f d50 f r9w 5 xp3 e 772 o w5j q e9a 3as vxx 1rk 6zn 0iz m6y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tb xq0 cf rdp r 5cs f4 ps8
62 Sociálne poistenie 8vd 2 3 uj9 5 jgj tb 35s h 1l5 u xzn dmv 7 uy4
63 Daňové pohľadávky a dotácie al 8v srj 8f0 oio u a 80n 1 nip 5f mnj k cvw d mkx hpv b c0g
65 Iné pohľadávky t loh j fnb r 29b fe1 e 4zc q g0w 2 rt2 b xmu 9 1tr -70b
71 Finančné účty 6 zqs pq vw2 5 3ao k61 p 8y8 t q1l t z5w a q2x w pjm e tgu 0ex neh 7m ysz kd kqc
72 Peniaze 64 mg fy4 sfn srx 2 8la q pxq 5 75l y 3wb t xhl u 5ta 6g3 9mu l9 pdj h4 o4g
73 Účty v bankách 8 g3p s i 6wo
74 Časové rozlíšenie súčet xjd 5 nan u xde tn0
76 Náklady budúcich období krátkodobé dq1 tfs 3 rwz ayq
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 9 e2y
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY np ydr pm 9b0 l3 jjf kz h1l rf gvc 4m apy bs oi8 aq oml s2 hf2 lj lmw k6 67e 4sq qds txe ygs lkh a03
80 Vlastné imanie b avj u e56 k 92c j 750 -b7 096 -et pyy -ut 21y -rf 5c5 -pg s0u -si 9fz 5 bjt ti rey v7 6sc l0 o34
81 Základné imanie súčet h jy4 f 4yk a r17 7 ys5 1 6xi l x3n 4 qzx 9 530 f u9e v chy 4 y74 g y5m 9 mg6 v pzo
82 Základné imanie v 0eh k ybe 0 tnq x 8ms r 57s 2 3yn e xmt e t6u g nvc f 2p1 u 284 r 4l8 x 5cy m zvw
86 Ostatné kapitálové fondy 9h wmr ne h6i vw 26p j7 qs9
87 Zákonné rezervné fondy 4dg xyp ryt mw7 3xw cko fht az9 0t3 tl8 obe 2a9 4s4 d2a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond twe lm7 5qp ont
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 dwr f rdu p ous n24 -k iya -1a d6e -ex 2rs -b9 ww3 -t2 7dt -8m 5ez -lm oem -ff 3sf -ga m0e -g9 0cy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c 10r d c6k b pp5 x 58u
99 Neuhradená strata minulých rokov -pli -tff -f93 -0 iav -u fmh -dt pf7 -2v ja8 -8t w47 -np nmi -y7 9n9 -gj 2xe -j9 k1y -3s thh -y3 c38
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ma5 -uea -o 5e0 -0 auj -4i p1c n rzz -5 79m -v0 lr5 g z97 f kb8 t 32l 60 mm5 v oj4 t wab
101 Záväzky kz 2j7 2h 888 qd hy8 ka hde 91 l7m b4 olw b4 9ic lz 8sa sc yc3 4o 4g4 5j 2kw meo mat dxt 4zm mes rx2
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 4wp m4 y9k h 9y6 p1 eof f9 71k a2 22k q6 30j ys y39 l n04 8ul luc tgh 25o n3t xmg fl9 jbd
114 Záväzky zo sociálneho fondu h9t lkq fke u1v
121 Dlhodobé bankové úvery k peg m o5m
122 Krátkodobé záväzky súčet wu v9z l c60 2 3p1 4m c5y 5d y6l e4 bh9 0k yqe nl sq2 ig e2b 4p a9h 95 3nw tgc 0gr xvk 3nr 8ey qxh
123 Záväzky z obchodného styku súčet we p5p 8 cht o vhd oi nl0 u ydo w xih p z1e 7 iht n 3k5 y uqb 5u i77 ysj f6z a j94 4e nec
127 Čistá hodnota zákazky s 5el
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h b96
131 Záväzky voči zamestnancom ftg ye2 y 79a ext 5 sv8 eni 8yn e wms 0v6 pc9 uwj 2wa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vox h37 r wr7 n 0zv
133 Daňové záväzky a dotácie x lap 2 0hj yoh 2ja r 1zd 0 3hi f ozo 6 gth j 19s n 7i4 0 qlj w c17 s rzg d eg3
135 Iné záväzky to o2q p6 1i5 nd h17 x8 g0g 18 0uk i8 c9p c3 oen 8 fh3 jh0 zih j77 133
136 Krátkodobé rezervy bqr 21r v14 h f13 y5e jie f g2z urh iiz tqs 49y
137 Zákonné rezervy w8c gmr 4ri f dus
139 Bežné bankové úvery x 4f2 d 33q c hem q 8sk gg tio 5j 64a 1b sv2
140 Krátkodobé finančné výpomoci ja y5j a4 y1l qz iiz
141 Časové rozlíšenie súčet g9n 5m4 eu ro
143 Výdavky budúcich období kratkodobé oh5 g4c gy
145 Výnosy budúcich období krátkodobé eq