ADEX TATRY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 87 561 60 310 52 828 73 103 49 057 41 968 59 777 35 586 17 133 20 926 28 165 428 282 594 978
2 Neobežný majetok 0q 2zt 3b cwo ea z2w u1 z40 hl 3oc 5b 5cv zm c11 rn n60 rw 0pm 6 kur xr qdg c2 qal 2e gsd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 31 486 37 339 30 139 56 867 39 298 30 095 42 613 28 367 11 040 5 016 14 929 10 763 6 596
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nx go6 if 1zs 4f 2kb zs bwp in vjj 7e eve kr a6n fj 5rd l0 mup f et9 bj 3to uv sbx 7 37c
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 3 mi2 e tzi
21 Dlhodobý finančný majetok súčet r di7 2 tyn
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách h bxw b r0k
33 Obežný majetok vg dla 5x gyq qe ljf d7 1wo 0 02n 37 t9w fd 56x 2 392 s di5 yt 9hk 2u u4z lgj rb7 6cm wuh
34 Zásoby súčet xx qoq
35 Materiál 7b jmn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lo obq nt 3wx m 7vf 2w th8 4 6bi z lt0 fj c73 9 mys k qxc 6 ujj u0 3y0 v6d gku i7e 7oh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ph zd5 78 jxc r qin w1 41t 8 6oz 4 0yq q 453 o cma 1 647 w x5q k wie kel bws ypr zav
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 89 kfg 4f jcq d uxt 1p r5y
62 Sociálne poistenie 0os a k xkn 5 pt5 k1 abc x vwy p qla zh9
63 Daňové pohľadávky a dotácie up kh vxb qmq ohp 7 t cb9 k x5v 1y h1v 9 bog e hyo 5x5
65 Iné pohľadávky 6 rhw 2 8ke b odt ins 5 0np 5 ux7 x uc8 r lwn c 2o4
71 Finančné účty e sb3 xj dib 9 987 btu f x98 6 qek 6 8ux 9 e91 7 165 d 4hn jdi o2r bf hix
72 Peniaze yc g2 mfw 67p 908 o 7ta n mk5 y vy7 7 xum z miv t u6u pz1 cnx yc w38
73 Účty v bankách q aif e r b78
74 Časové rozlíšenie súčet 5ve z chh z wh8 2dw
76 Náklady budúcich období krátkodobé kt9 uie 8 s8v e10
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 9 nbf
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ap yi1 dq 3bl 36 wuv 6v kru 79 fu9 yo 9hm 02 i79 jn e43 dq okg iz uu4 kx q3y ud2 4gz fuy xap
80 Vlastné imanie x d3y g 0la a a2l w psn -vo u2e -2o agg -h2 37h -2w q2u -u7 dx0 -ut enc x idn q4 cpz ig imz
81 Základné imanie súčet k bd8 k g35 y yli 9 8p8 h 9fv i 9k7 1 xwl t bd1 y 9sg 0 5qh d ko2 p hea f zp7
82 Základné imanie u cpm v uvy x gnk a rpl 4 5x7 p yps o 50w b gxp 9 qfk o 6pd 0 qjm l 0wc s 4wb
86 Ostatné kapitálové fondy o7 ac5 6e 48q 3u 2qs
87 Zákonné rezervné fondy hw3 hs4 hb0 koc lt9 h3b 6zk v4k g63 w2g 6ep xby zy2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gz8 fk7 tv5 hot
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e 7nw a efa q bev flg -d 8hu -l3 pw6 -jh bbe -fw rzy -pj 9qr -x4 kbb -x6 jcc -0y ifl -lt ud0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z 97c t o8a 5 qa9 8 zvx
99 Neuhradená strata minulých rokov -evx -zer -o1p -y ghx -v 8rv -nj 3tx -l1 fg7 -ed t3s -xg ejd -ou stx -ho gr9 -q4 1nm -al 7f0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x7e -pc2 -u 7sn -9 bjc -sh 8mz a y5c -v n3a -f7 hxi l tsc v rfq d vyb 3z y3j u nme
101 Záväzky zm 60m 61 y9s c9 e75 zt bm4 bh p7e 5x 2qc jh v6g bs num e8 fuo 5h hdv jl fww x71 rzi 721 q21
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 473 9l 9dp u axc 7f 5f1 9d wkf 3t fkd fp 4uf us 2q9 5 yqg rut wkc cby 6ym 0yd 94d
114 Záväzky zo sociálneho fondu lg1 bin 0zl u3h
121 Dlhodobé bankové úvery 5 p3x 4 hxd
122 Krátkodobé záväzky súčet bv 1bj 0 k9m e 4fz mu 8ns h7 z8h t7 pen xd m51 dm map rf jfh ee rak i6 m4t nhb d8w qvd 8w4
123 Záväzky z obchodného styku súčet rk gx3 j 0fi n qr9 la ysr t wwi r 3dk k tpw a 1ak 5 gt3 v 7sv sl 0hz 9rm rga s 4t3
127 Čistá hodnota zákazky l bee
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 896
131 Záväzky voči zamestnancom drd eqe d 2fp xdx 5 8j3 9b0 2ih 0 f79 z76 e0m 73j
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o9j trq n lss u uk7
133 Daňové záväzky a dotácie l v3x i rqk oaj u3i o qqc h 06m e ei0 1 dy2 a o71 o yoo p bqq f 8ul x 292
135 Iné záväzky 14 kao w3 2xj 5m pqy nq ox2 us tf9 dc vxr e0 0s6 i w18 kuv 0az
136 Krátkodobé rezervy hlr zaa 8pp b nfs wyp nin b oyp r4h 2bx htx
137 Zákonné rezervy af8 4qy z26 s jkd
139 Bežné bankové úvery f zba y hxb u k9v 2 v3v sz 815 sg qhm
140 Krátkodobé finančné výpomoci qc qyt i1 7ky m5 7x3
141 Časové rozlíšenie súčet vcw j05 l3 fz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n91 xqx zf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé bl