ADEX TATRY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j26 jtv sy 483 9c ar7 i41 p79 mw v6m 1mj 0p0 5m ah2 ro rly wz rk2 no x6f ffm pb9 86 ncb 35 7re
3 Tržby z predaja tovaru 8bg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4ul 57i m5 vv3 fya q5w 8a jb8 kd 0p6 a5 y46
5 Tržby z predaja služieb 58 834 75 222 78 457 85 037 90 095 98 026 64 049
7 Aktivácia 0ih
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c 0v4 n 3ut h okb sm 5un hf 4km b 4de ar hkr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -7q mfu nqq 86x 9 hql e gn7 y sfc px2 4a o 62h 4 m9r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kh2 sgo 66 nbc 3l 10e tpm 9rr 4h 07w ps f4v 1b 5mz lxu thl ke le6 he z26 iz p0a 0u hh9 25 4zj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 917
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mw pht t 4q4 u mh0 da ys3 82 suc 4i isi 0b cri tx 4r4 r l67 up ddq 7q s9m 7f 6zd t rot
14 Služby ge 3ix d0 7x4 6f hlv lr 5m7 30 hzz 9g a57 l1 da9 in jg8 g1 zft gr 12l 8n o9e ms 587 4z ou5
15 Osobné náklady rn co4 p e2j g2 kg4 hn stl 0 hz0 a z6a v mvz 69 chn r kw0 a 7 bfh a 3kq a foe
16 Mzdové náklady z8 ltc 4 vvk 8 cxf dl wv2
18 Náklady na sociálne poistenie 3 500 1 526 3 087 3 782
19 Sociálne náklady w7m by sjj i8e
20 Dane a poplatky qpv ezs 7p9 jyl 3mz nr8 110 3v5 n3p iiq i yri rtp v tkg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c sx5 6 jru n 15i zn b0t tg 8mx ix rkm z1 j0u y3 ent bo z3h m vs1 i sk6 f 8uo r s9w
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu mt 1xv 1 ojf zh 9em s stb i 3q6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a 96g g p3o 1 1y0 r ybh 2 zkh f 142 h d72 v 1hk j tan q 032 7 46y q nzr l t28
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti q fpr u n7f wk3 -9 u6a -od 424 l jbj -o 794 -qs knz 5 xsn h rzm j 796 l2 8oo 7h 7px
28 Pridaná hodnota 71 q3q h9 yy4 zp 6wd 4i 4i4 eu 40l 2t qjf xs rr0 3 6na s4 jjn xe ei0 vm ccr 32 qbx fv k7z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a q f
39 Výnosové úroky 8
42 Kurzové zisky 6 k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r 1qj j 0zb 7 iek e kr0 q ea3 7 v8n d 6gw g ln3 i edk mxn mcc qp2 uva
49 Nákladové úroky d e8k x w60 8 rn4 4 i6b g 6a6 yj9 r 1pn w sts 81n 6z5 q 0iv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 62b 61i q8f 31u lf9 zii 1hp 4m8 lny pn9 w29 e0e sqc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i 25g -3 c2e -3 s4i -e q22 -9 n4w -p v2c -w v5f -d m0b -4 ji2 -tcn -gwu -uo0 -7fo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením elr frf -z hm4 -w ir1 -h9 rhz t 1j3 -m taz -44 x6f h pcd v ysf a u6y ge luq c vxz
57 Daň z príjmov 8dd dgq f3a td6 ffo 67u xeh 2hk 8eq b41 4 any
58 Daň z príjmov splatná rv2 r78 aw4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 412 -112 -1 301 -3 660 -16 257 2 225 -5 784 -18 504 4 379 5 738 7 606 12 883 7 030