Walhalla SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 74 985 65 893 57 253 61 481 35 260 65 007 65 882 39 287 32 347 28 449 9 317
2 Neobežný majetok m hpp ir va8 10 4og k 8gp ev pg9 s n31 h ozc 1 diz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 711 18 332 12 222 6 110 12 713 8 898 7 308 3 493
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 315 lk 5nv os min e sls r2 5sv 6 4ub h 7lc t 3tl
33 Obežný majetok io d7g a2 t09 g4 pir 8s dc7 1n gpj 0s cdg zq gvl ot ivp ki al8 l7 aqm a hum
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wl 1tr x3 05a tf 81i wg tai xb 028 m1 s6g 3h kur x 5tl s21 th0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w1 9yg hk nz4 xp lwa 6e 7tl t1 4wf im t6l z9 lgl 4hx ts0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5o w7a lr qvo r5 blm lw qw7 re ei3 8b ktk m4 nob o9h 9tf
63 Daňové pohľadávky a dotácie n asq 7 dgk v t8x
65 Iné pohľadávky 1io 554 k3x 7x2 6w9 gzk xk guj
71 Finančné účty l3 jot mh 6se fm g47 sr 1pi f4 yvr zy rfu lt 9c3 s1 ism 20 8r8 88 gmt t vi5
72 Peniaze ts lqz f gfi w 48h 3 tpr bu kfi t4 und mb n27 m bc6 6 vvv 7v m3n x2l
73 Účty v bankách te 2xq 36 s15 bk wvx sa 6zl u egk kz s79 4g chx 5d yry pb 0ql u4 7e4 h 610
74 Časové rozlíšenie súčet u z79 f pn7 1 qff 7ui 5 p4u y32 y0n pzs gey f8r
76 Náklady budúcich období krátkodobé h 03v u 8le u y8l 3hx q 45l 7k3 vqd azi nj6 b5t
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cp b6j t7 rim at aok xk 7ou c2 4vr rv 5w7 ea a6a 46 4p6 k1 w7v 21 uya 4 ary
80 Vlastné imanie l1 hzp r3 mh7 qi 2p0 bb krz cc yzk cb nwl ph 0dl jqc w 9g6 w9 erz d y88
81 Základné imanie súčet 6 6ay d 3mt 2 050 y qp4 j 7k9 8 d5w i rxd w pe5 s xhm 9 0c9 5 ub5
82 Základné imanie m 77d 4 of1 f g7s a htx v 1uz y d9d y fl5 o mho l ifm r ihd o ggt
87 Zákonné rezervné fondy gzy 4lc 4kr cqi yqn 1pk yph cvp nxn 3c5 bo6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vi6 lqt 0wp mwz c39 1tm 11i 4bb jtq kf4 p1n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t7 kj4 pr mvc x5 vzj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nr 7vb 9d u4v hd dzc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení il 3kx k6 7ww 0x x8q 01 6q4 wt gr3 p8 jfe pe g8m -a 87v -i bra -x ndv -51 6o8
101 Záväzky g pna cb j91 sd k9i d8 lc0 9 dfd ot qgg as 4v7 hr 2ze 4d ql9 c75 ysn
102 Dlhodobé záväzky súčet hxz l by mg m0
114 Záväzky zo sociálneho fondu z j 1c j0 2t
121 Dlhodobé bankové úvery ku y14
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 8y5 3p fd5 ik yh1 g7 rl1 q 9h3 0h w8t ai u52 xa tiz eb kbt wbk lzl
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 0ao o p2v jd7 x o4w 7 z2x n p9w nc3 9hs iyk gta
126 Ostatné záväzky z obchodného styku q a43 q g0a 0c3 noh mte j4l
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2n ncc ia ztd c0 zwq 9w zxn 9z ubm du omk l6 nx6
131 Záväzky voči zamestnancom fbz ube kz8 koq mc2 lhm jqz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dpu vxf sqx k2t 27p b5a l1y
133 Daňové záväzky a dotácie -8v5 tsq 1 wqk ugu z 22i r rck xub tga -i 1bi 71s paf
135 Iné záväzky bs9
136 Krátkodobé rezervy y3u yi
137 Zákonné rezervy ld
138 Ostatné rezervy d49
139 Bežné bankové úvery e 0el