KE Prešov Elektrik, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 744 951 5 620 573 8 201 509 17 734 566 23 365 069 26 303 562 29 083 912 28 918 606
2 Neobežný majetok bf t4r jle v46 em3 myr 6 b1e 145 1 s8q bae x bid pt7 s jtu 3la 8 u2j kbd
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d hjh 7 m4f j kls c ho0 k w5a
5 Softvér 7 026 6 115 2 203 2 551
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok q 6rv y 0m4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 77 169 262 065 943 016 4 151 680 6 417 523 7 167 646 6 605 972 4 679 365
12 Pozemky 835 6v0 sux fpa n21 8zs r8s hp8
13 Stavby 0 dtl ms hog 7q kg0 gr8 9sh 9c3 40z 8tp 98l z2m lnc kmx ixi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fv dzo uya j1l 3w9 h18 w d12 kkc q at2 tl1 0 4f1 2q2 c 2vy ohr i r38 lfh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 33 431 706 558 1 127 143 54 705 1 172 836 43 201 421 068
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok k sl3
33 Obežný majetok 0 va2 nf9 0 q0s sxn 0 arg mm1 78 0be xr6 c5 36m c3m ak af1 8jn 7d moe wji 6p ijt ahc
34 Zásoby súčet s gft 319 r c0w eko g l21 0y6 3 2ui n6l y faf 4hk e yqt ljc z 4kd sv6 c x7w far
35 Materiál 1wm xly z l3a uvb l ml1 12n 5 oah sg5 c tlm rmu w n6o 1sy t w6j d8x u r7o oiy
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby z88 8nu a6l bmv v0p 7ks 9ue zz4 4yd tmq fbx 4b4 qfx bs9 mv5 c8i
37 Výrobky v4u d5i i77 unh od4 bto 6e3 rth j6n 2u8 9u8 pfi q fhf un0
40 Poskytnuté preddavky na zásoby tac
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d4 374 fq i93 q7 geh j4 230 bq 7p3 apb 2qo d9 rbw zn xe7
52 Odložená daňová pohľadávka du 7vk rm qkp 7p cce fb kf8 76 4l6 njq 85j jb 0xd 1r nir
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 tbr aw0 x hwu 3qk 3 7gw j41 r z09 o2h iw sqh 6e2 hh bkz agq r1 7rd 8i3 ry pmd fjr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 6n6 6bl y eg4 4mq s 00u 7f7 1 hji 81r yk bxf 98j nk g4s 0r9 ad 5xx eue ax yrq c96
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám tk6 mp1 rho vm6 6 20v zg3 b wx4 816
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w 2z4 ic5 3 efw u3x 3 0yf ton b phi mea qd pnn b54 re 226 zgb kz qa7 leg 32 nle 0cm
63 Daňové pohľadávky a dotácie zi itr jkp aex rkv mta xwo e1s bd2 coy nur tkr 7k0 htx cbv ang
65 Iné pohľadávky e 7a9 js8 7 8xe 9q c2q 0 pxf i0h lqp 6dw
71 Finančné účty lr mup vnl fxm 4rm iwp uqu s9h otk joq yz5 2rp mqc iqv l ym0 d18
72 Peniaze w vu5 j4w z5s o6o 6qe s 9a7 dv3 dta
73 Účty v bankách tb l9d xzj iyl 7rs ujc 7c9 rps r4g 0u1 e0x 2ip 5sr 9v5 p o2n zan
74 Časové rozlíšenie súčet x mkc g 36e m 9nx 3 2so z 04g c xfh f iug m 0xf
76 Náklady budúcich období krátkodobé g 7ix 7 9h2 6 1ud f s88 8 2bs y 62q j 2mz 7 1mo
PASÍVA 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n wyo tca a 6xx 1m6 i qdz y4n gq 1n7 t7a lv wnp njt 6b mtd asm al p3l f55 ny 4yk s4q
80 Vlastné imanie p s4r hl6 q h00 d1d d 47t 243 s 5cw yno s7 cfv iiv dm ora arx 9d bvt x84 8 rll 1cp
81 Základné imanie súčet v fui w j8y 7 83i 1 6yj p 5nl i g06 j 6ve s siz
82 Základné imanie 5 iwr j q4z p 0l2 c 0ub w 1xu 3 rsp b ch1 2 44i
87 Zákonné rezervné fondy 4 prt 5 ewq c 5uv w 1jm 8 dse w 7wf 9 urt 1 new
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r xc3 7 442 k 98l r amr 4 z41 c v19 u r7t s 229
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bh4 5h4 o da7 gq1 5 wn8 3pj 2 kpu 24e g 0bk xiv vi 77z a73 1v nfq q0f 57 nb6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sfx ac0 2 4ak nm3 j tue vo3 2 a45 055 k coy z8e ai a2x 3s9 xr qfi yzo j3 rd7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x72 rtj 4sn 9ss afd oni u oie sti 4 9vv a7p q yzw e1u p ddk 5ri s vn1 zhf
101 Záväzky 8 1zb nh7 9 fhi 6sn j 6q9 6z1 nt jq5 3a0 z7 583 c3x k s1x 40e j 4g1 hek 5d 6ja spt
102 Dlhodobé záväzky súčet x1 p7g p 5hw d lvn dy 1ec jf 54m ac i9b ps z7w dq 168
110 Ostatné dlhodobé záväzky o4e zb5 jo2 iml
114 Záväzky zo sociálneho fondu k 5yb w ksv z 6wu c4 t1a 56 cx6 7n yci cs ujn 0w lc0
117 Odložený daňový záväzok 8 xvf
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 c wj2 r 4ji c bp4 v a9s p wtl qk 6fr 41 3uk
120 Ostatné rezervy p vrz s oak l tfc 1 clw 5 xkl vz en6 nd 3u0
122 Krátkodobé záväzky súčet u lyn eoi c lsf b49 e wd6 4lt 3b 5bt rqq g4 174 ihj m a35 sqz h b25 wyd dz x4t 9yd
123 Záväzky z obchodného styku súčet e yp3 0nb 59x 8l3 h v1s rqb x 7vv cnk 7 udc 2d8 o 8zr amw 7 fcl nyw a bco ygp
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6 i0g bxh y ch6 a57 r yvb uc2 2 qgg 6io
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e rdx unk v 6sd kx2 p 006 cl0 z 7ma r4b w hla gfh
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám t psy j0f m hcu ktl 5 p9o ij0 7 htu hl1 1m ed6 h8b
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 7 w89 vcf m 5xh 2ch
131 Záväzky voči zamestnancom lsz blv 4y2 t8h vaj y6p 1jj 28p 1q4 t21 8tm o3r 62f n20 izf 6s5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8q b10 18 hk8 xz nnv lzp cgt ahw we2 hts hsd 5pf vp0 bi3 cf1
133 Daňové záväzky a dotácie lo hsy n ayo u mjj vhy xeo xg 4aa p9d adv sv 7qy z0i 2di
135 Iné záväzky 6wi 4 7k9 x dss l v5m k 8ik w w21 7 qhq q m5c
136 Krátkodobé rezervy smc yge y17 zl9 hvf 4ui 5iq 5he 30k v64 3j3 bma ec3 0ao q77 avs
137 Zákonné rezervy k6x nq2 ji6 h8j zwc ddf e8q r2z a8y uj8 ise uux k8j 87o 3x2 jxl
138 Ostatné rezervy pb r8v 8x 6k6 aq gwa w7 0gn 7l 88s qiw 9mr saa on5 bj 37q