KE Prešov Elektrik, s.r.o. - Účtovné závierky

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Správa audítora.PDF
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
POD_OS_2022131837_IR_2013_49826_1208140.pdf
Poznámky.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchdný vestník

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Register UZ
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2008

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2008 - 31.12.2008
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha