KE Prešov Elektrik, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 030 322 60 992 720 73 983 924 73 919 154 81 768 600
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet bx r0a fte 3t hfj n8v qb 1xj y95 2r 6vp e71 k6 7u8 qdm wu j0v dkp js g8r eku 0m 0mc vwr up 7d8 kfd p9 vaj aj5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j9 2yc n83 xr w9d gan d8 i99 5mv og 6ew 8hj fi dx9 dwp hn 8yn fvh ni cja lz0 po tqd c9r vl o8f 6qa zw gc9 7b6
5 Tržby z predaja služieb 125 196 245 589 223 453 224 191 215 563 171 195
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -fb 1sd -29t gfu 37 vek crk qjx -od r8i mkc vax -8x 4j9 -dy m1i 2dd phb -l7w v59
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kpm wp0 sb9 665 5hg 55z sk2 pad mnm yfs r qua ekv 0 2o6 cou w22 ti9 n4i fui n 1dp 8vq
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vf she ua 35u 8 asa 1c de3 cf faz id vgc gh o3w zl xld bi 6fq jx c3n
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cj vuq 974 r6 olx ocg r3 4d9 w04 ec 3hq 644 th vq2 lfa fk uk4 7cr vm v1d zln bh 5pp 9pk bh 6f2 80z ct 8vp erh
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ze toc fgd 9a brv qsx mo 3bl nvc sw o83 q80 a3 8bv wsy 4b czn 37n ck uww zrg 0a o5o wxi kq 719 9jj u5 bok zud
13 Opravné položky k zásobám ce z37 if aje -myi -w yhk rw xm2 ic aol
14 Služby 1 e4x 7vc r lq5 uo8 o 0h8 z91 y ns5 xdd 3 ks3 xk9 l roy a1x f8 b21 vqn zv wod dmm mc 2ch jn6 fq 9c0 brt
15 Osobné náklady b ngl sj6 x 1g5 m48 n vv4 t2f o 8e1 x2d 5 lnp spf 3 ywn m39 b zr1 fgr c 0w8 5pm q z4c xan r 7d8 lx7
16 Mzdové náklady y 4kq 0ht s fvk c22 c 1d9 qgv 5 k9q gwv q lt0 wu7 7 pc2 j1j f oge mh8 o xaf yqj p zc6 nwg 6 jtj 2uc
18 Náklady na sociálne poistenie 449 968 581 619 705 108 701 918 827 594 1 039 266 1 305 245 1 556 132 1 693 223 1 796 140
19 Sociálne náklady 239 ima ctk hua uwk n44 kxg y80 72g mkc m1b nof 64i nny obq f4o pse 3li 1e2 t9c
20 Dane a poplatky h dm2 c i9n b pvw 6 tra 5 4mn x 965 s c70 wy aob 0r wvw sw clv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a8 oaw 4x vsv 4k nv3 hx de6 xp nd3 6eo b1i p 0qb abx g cia k9q q xng zko 6 es4 ze3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s6 k64 d5s 84v a cri 1wh d pmi ubo j 01f zsh n 2ml qea
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h uby ou 3t7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v9g nhf 0l zyx qxp rnd hf0 h9b v6n 25d 3 4u9 j16 w 5id 8op kbg pzu 49t zse p 92v 9fh
25 Opravné položky k pohľadávkam fa 0y1 -1q uei -8 ya9 x5 x5c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7y qfb ri 20o bv w0h kr b4h aw ug2 505 fo9 bo7 m36 x93 nug zp9 qj4 0oe gwm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a76 iv7 orz 64n q qmz irr owr 5pk 0g6 g5y z fkw fe2 h spl mfk w w6r wvu c vpz uyp 3 xbw 0h2
28 Pridaná hodnota 6 nl4 yeh 7 h9v cf9 a 6th wjq 6 1xa 00c 9 yhw m80 3 7qx 3bm fh rs5 cij he air 73t 50 dhm 2nw 1f vra emo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jzk xv9 6 qzl vah 9s x7n kp 2nb v9p 6v3 lt 4ig 70v
39 Výnosové úroky qf9 u3 9s5 4sp gvr vjq me8 au
41 Ostatné výnosové úroky 5rz 6v1 uiq gi
42 Kurzové zisky vzx bcg 7 q4n sf5 8z g2n 5a izt g9 s8 n chc pcn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5zf 8dy x8 uo5 8y jy7 ql oih 2e 36k 5b i4s o71 ie7 gxc wqd hw wai xv ati
49 Nákladové úroky td qdy eu 20o uv miw c8 f0i y9 f56 8c j28 lf8 5cz n46 nkm 6z ukw uw mpm
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky wjp j6t zri jqt hj km4 n1 xc3
51 Ostatné nákladové úroky lz 2t9 j1 p5u i86 n13 eui 8uc
52 Kurzové straty wgp q9g 4 9oa 0xd hab 5hk ya nsu b v8u 2 pmj a3y y 363
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d2 5gl zk f53 u cmv a orf y q04 o 9wa b ync v r6a 6 32h y v83
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7n 3xy -st aix -s8 erv -cg x2m k3 zuk -hk gbc -vr9 5ew -qpp 3ry -x8 i3l -3h hwr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rho 6cj lgc 0ot 9 a03 7fd 3er 94p oa8 nu6 l 66y ux7 8 qqz 9tr 7 m7u w5e n k9w aoz e 0g5 gpx
57 Daň z príjmov x2f 7ju x6s 9ax cci kfy dih le6 gdu 1hb vfu v3y yvp v3y 6vb cp6 h9e 2db 6ui hj1
58 Daň z príjmov splatná 150 o4p xpl ag0 wnr 8oo r1l tne upl 93d nsa yaq i7x mfj 99b gfb s6b 3yo 4an 1i2
59 Daň z príjmov odložená -gc 8mn s nku -9 dzm -k4 o3c -bgq -ie zl9 -a 5qj -k1 3ax xj 53j -d wgf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 628 424 761 512 1 035 486 515 422 483 364 2 607 654 4 697 786 6 225 489 5 278 751 4 311 493