KE Prešov Elektrik, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 45 030 322 60 922 720 73 983 924 73 919 154 81 768 600
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ds 9jx b9k m8 hrr 882 4a 18q kb9 vn qw6 p76 z3 zom kkg ft 2ex 5t1 5v ut2 y52 u1 lev 461
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v8 d5l d9f 5v jkt s07 7w b9j nrh la 135 e71 sq 2e3 tsz 9x c6h 6qz dp sju wcj 73 90o mme
5 Tržby z predaja služieb 245 589 223 453 224 191 215 563 171 195
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -j7 018 je7 w1t -zq d2c vwv 444 -ej 461 -aw mtg igq 4qo -kd2 c3s
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 75l w60 ogv xdu 1dm e0b 4 1ly xyw 5 v9r ey0 9rw g0m rfx jgs q gq9 uio
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j6 839 en za4 8b epi 0k wao d6 n7e vu kv9 jx i3d or t4h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fg 0we jbd e7 4fv xnl 2r qi7 owh bz uf5 kik jr 9f0 oe3 0h oep eka 85 jrs gnm 5v qe5 5xr
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vk pbx dzx fn vym 3eg gr xjm sw6 sj ppx wzw og 664 ojq wo pyd 0z9 56 5hp ztx rk ffn z1l
13 Opravné položky k zásobám ru mdl -ztv -m h60 gq ngn r8 zo1
14 Služby i ypt tsv j mvt 7gn q pn3 x4g p lyc nw5 p5 774 xce 1w muu f42 cu xqx yw9 6e 3cd syw
15 Osobné náklady p pjq 9gr f 0bd 5kb 0 mip h9l 5 kug ye2 i syz 2ag 1 ylf ldy 1 bpf qft s za0 927
16 Mzdové náklady a 407 gb8 i rfk isd d 9hw uni a qj0 tg5 d mcf i5l g 4ka c2o t 99h qr3 v ylz 6az
18 Náklady na sociálne poistenie 449 968 701 918 827 594 1 039 266 1 305 245 1 556 132 1 693 223 1 796 140
19 Sociálne náklady xuq xmm f3l 140 2bf iel bpy f5s l1d 8xw rro sx5 itv 1e4 twd 30l
20 Dane a poplatky e bsz d vmc e fgy 1 obk n 2uo ri 1et o0 osv zt bhy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku gh q77 xn 4hz cr z7a n1u 3y5 d gc3 ga2 v qps dj7 7 r2o 5pw v 7t3 fci
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g3u rz1 5 lzw m6i h bjy 891 3 k69 3hj k g7g s46
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku as 52f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v1u j8s ux4 k11 wz6 nss 4 q57 auq q ihy 6zv nvr 69h pd3 bf3 c r5b 78z
25 Opravné položky k pohľadávkam f6 nnd fk y2e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8v mc4 e8 4xm ff s6y apa 6ww we6 xpl ggk n6o 3ve kzc f75 jhv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o0h lpt yg0 z44 a06 fog g r6d 6cw q ot3 lig s auv 7fq 1 a7w b5y d s1o p6m
28 Pridaná hodnota s ufo 77h i xvc vmy c hak hbp 9 vxu 0iz o2 jn2 ej2 td yhn r7c 9x 5nn aun vw pvy xua
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hty 7g6 kl h2o fn xml m14 ehu 8u hr0 9fb
39 Výnosové úroky orl 9a7 946 uit ims 6a
41 Ostatné výnosové úroky cvx soz 7j
42 Kurzové zisky wra gfg v7 841 2x bn3 0w q4 4 vvb 3tl
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k5h 6ws fb qm4 mh jrn ow 2cp jgq 0s2 0ih lua s7 zam fx 0at
49 Nákladové úroky 86 8x2 vj k9p ij 00w x2 7ng ryr 58z m1f 63u o3 mw9 gv 9s5
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky cfj 876 dan myk 9m ubn as qwt
51 Ostatné nákladové úroky t2 beu 0iq x0x kcj je2
52 Kurzové straty jws uq7 uqj 31s sg jxb b s4v h 7o6 oh7 i 8n4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9y kg4 t f8a l jdq b vzx c 9pj o jcs f kax w qx2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9z w2p -pl ptv 95 1xn -2z 4yu -c54 pnz -1b0 7ns -lh pp5 -az 1xs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u98 rzi fo5 afa asv qb1 t rvs nf0 d jy4 xn5 h 5zw 1vq j tg7 x4l p hij f9g
57 Daň z príjmov w8m 02e 8nr ht0 lmb iwq e01 rgi rhi a8b 17s 4p2 3wk e0h ueh wv3
58 Daň z príjmov splatná 0qt w9q jip 5jz iwa opf kwb n6h hd7 b49 nwf 913 up3 171 pxm zdi
59 Daň z príjmov odložená -p5 rtd -qb tkc -hob -jb 2gw -i 48i -rp d59 v3 3xb -o j9f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 628 424 515 422 483 364 2 607 654 4 697 786 6 225 489 5 278 751 4 311 493